05.03.2016

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

„13” pensja komu przysługuje i kiedy się ją wypłaca

Dzień dobry/dobry wieczór  🙂

w związku z Waszymi pytaniami w e- mailach – na które nie zdążam odpowiadać (dziękuję 🙂 ) spieszę napisać o trzynastej pensji.

Jest ona  obligatoryjnym składnikiem  wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Pracownik (w tym nauczyciel) nabywa do niej prawo po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Wówczas przysługuje mu w pełnej wysokości. Jeśli jednak jego zatrudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy to wypłaca się ją w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Owa trzynasta pensja jest nazywana także wynagrodzeniem rocznym i wypłacana jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Pracodawca ma  obowiązek wypłacić pracownikowi dodatkowe trzynaste wynagrodzenie, jeśli nie zachodzą przyczyny pozbawiające go prawa do uzyskania owego świadczenia pieniężnego. Są nimi:

  1. nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy trwająca dłużej niż dwa dni;
  2. stawienie się pracownika w pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;
  3. wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu lub ze służby;
  4. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Żadna inna przyczyna nie może pozbawiać tego dodatkowego wynagrodzenia, chyba że pracownik nie przepracował co najmniej sześciu miesięcy.

Kłopot jest z osobami zatrudnionymi do czerwca (proszę zweryfikujcie owe terminy zatrudnienia w Waszych umowach, gdyż umowa powinna być zawarta na czas roku szkolnego, czyli do końca roku, który upływa 31.08.). W tej sytuacji możecie nie zmieścić się z terminie sześciu miesięcy.

Dlatego pamiętaj o trzynastej pensji już w trakcie podpisywania umowy o pracę. Umowa do czerwca jest bowiem zawierana wówczas, kiedy pracodawca zamierza wypłacić Tobie ekwiwalent za urlop. Możesz natomiast zaproponować, że wolisz umowę o pracę trwającą przez okres wakacji zamiast ekwiwalentu. Wówczas nabędziesz prawo również do trzynastej pensji, a do stażu pracy będziesz miał zaliczone dwa miesiące więcej.

W kolejnym poście o tych, co przechodzą na świadczenie kompensacyjne w relacji z trzynastą pensją oraz o związkach zawodowych („mega” ważne!).

 A za chwilę będę mieć też dla Was niespodziankę 🙂

dobranoc_kochani_2015-09-26_22-30-48

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: