Karta Nauczyciela

26.05.2014

216 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Bardzo popularnym ostatnio tematem jest działalność niepublicznych placówek oświatowych i ich ugruntowanie w oświatowym systemie prawa.  Często pada pytanie, czy w niepublicznej placówce oświatowej trzeba zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela?. Nie trzeba w całości. Niemniej są przepisy Karty Nauczyciela, które muszą być zastosowane bezwzględnie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w […]