08.01.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem – nowelizacja przepisów.

Jak obiecywałam zacznę omawiać poszczególne zmiany w ustawach, o których był ostatni wpis.

I dzisiaj na tapetę zmiana w przepisach o zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem, która od samego początku jej wprowadzenia do Kodeksu pracy, wzbudziła zamieszanie. Pamiętasz zapewne, jak w 2016 roku, kiedy przepis Kodeksu pracy, w art. 188, umożliwił zamianę w opiece nad dzieckiem z dni na godziny, zrobiła się straszna burza. Powstawały opinie, często ze sobą sprzeczne, a w szkołach włosy rwało się z głowy co zrobić, gdy nauczyciel ma w danym dniu 4 godziny i 2 okienka …

Na blogu temat ten poruszałam dwa razy, raz pisząc ogólnie, czy nauczycielom to zwolnienie przysługuje – to tutaj, a drugi raz właśnie o tym, jak je wyliczać – o tym tutaj.

Obecnie, w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r., w art. 67 e, rozwiązano tą kwestię ostatecznie. Przypominam, że podstawą dla regulowania stosunku pracy nauczycieli jest Karta, a dopiero jak jakaś kwestia jest nieuregulowana w niej szukamy w Kodeksie pracy.

I tak:

Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.
3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.”;

Oznacza to, że nauczyciele ostatecznie mają prawo do dni zwolnienia z pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak mogą ją wykorzystywać jedynie w pełnych dniach. 

Zmiana weszła w życie 01.01.2018 roku, więc w tym roku kalendarzowym należy zaplanować pełne dni opieki.

Miłego dnia 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: