24.01.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dyżury nauczyciela bibliotekarza

Ten wpis to efekt prośby jednej z Czytelniczek dotyczący dyżurów na przerwach pracy nauczyciela bibliotekarza.

„Jako bibliotekarz szkolny najwięcej pracy z udostępnianiem książek mam w czasie przerw. Tymczasem przydzielono mi prawie wszystkie duże przerwy na dyżury. W innych szkołach bibliotekarze nie mają dyżurów, czy moja sytuacja jest prawidłowa?”

Odpowiedź na Pani pytanie jest negatywna. Co do zasady nauczyciel bibliotekarz nie powinien mieć dyżurów w czasie przerw, bowiem to wówczas uczniowie mają prawo z tej biblioteki  korzystać.

Takie uzasadnienie wynika wprost z przepisów – art. 42 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

Należy też zaznaczyć, że pensum nauczyciela bibliotekarza to 30 godzin – po 60 minut każda. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli – bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które stanowią obowiązkowy czas pracy bibliotekarza możliwe jest na podstawie planu pracy szkoły, który ustalany jest corocznie przez dyrektora szkoły.

Godzina pracy nauczyciela – bibliotekarza jako nie będącego nauczycielem przedmiotowcem wynosi 60 minut i w czasie przerw realizuje on swoje pensum. Dlatego też nauczyciele przedmiotów pełnią dyżury w czasie przerw i realizują 45 minutową godzinę lekcyjną.

Podsumowując, co do zasady z uwagi na czas, w którym otwarta jest biblioteka i konieczność umożliwienia korzystania w tym czasie z biblioteki przez uczniów, nauczyciel bibliotekarz nie powinien pełnić dyżurów w czasie przerw pomiędzy lekcjami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: