16.08.2016

4 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Jak napisać porozumienie stron z Karty Nauczyciela ?

Taka fraza trafiła do mnie 🙂 „Jak napisać porozumienie stron z Karty Nauczyciela?” Rozumiem, że chodzi tutaj o podstawę prawną i treść rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, jest formą umowy, w której strony umawiają się na pewne warunki, pod którymi umowa się rozwiąże. Mogą one być ustalone dowolnie, jednak obie strony muszą się na nie zgodzić. 

W przypadku przechodzenia nauczyciela na emeryturę z Karty, czyli w myśl art. 88 KN, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić z inicjatywy nauczyciela (lub w związku z art. 20 KN), tak więc to nauczyciel powinien wystąpić z inicjatywą porozumienia.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 4 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i przez mianowanie może nastąpić za porozumieniem stron. W świadectwie pracy wpisujemy jako podstawę prawną – art. 23 ust. 4 KN, a w przypadku gdy jest to związane z przejściem na emeryturę dopisujemy słownie, że na wniosek nauczyciela.  Jest to bardzo ważna kwestia, podlegająca kontroli ZUS-u i może prowadzić do odmowy przyznania prawa do emerytury.

Treść porozumienia stron może być dowolna, najczęściej brzmi to tak : „Uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę/stosunku pracy zawartego przez mianowanie z dnia ……. (wpisujemy datę z umowy), z dniem ……………. (określamy, czy z dniem 31.08., czy inną datą, bo to również możemy określić), na mocy porozumienia stron. Niniejsza prośba związana jest z zamiarem przejścia na emeryturę w myśl art. 88 Karty Nauczyciela (lub z innej przyczyny, którą warto wskazać, aby wykazać potrzebę takiego rozwiązania umowy). Proszę o wystawienie i doręczenie mi świadectwa pracy do dnia ……. (również ma to związek z nabywaniem praw do emerytury), celem przedłożenia go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za uwzględnienie mojej prośby. Podpis nauczyciela.”

We wniosku o rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron możemy prosić jeszcze o uwzględnienie innych ważnych dla nas spraw, np. wydanie naszej polisy, książeczki zdrowia, druków niezbędnych do złożenia w różnych instytucjach.

Porozumienie stron musi podpisać dyrektor lub pracownik, jeśli inicjatywa wyszła od dyrektora. Obie strony muszą się zgodzić na zaproponowane warunki i czytelnie to stwierdzić. 

Przeanalizuj jednak, czy jest to najlepsza dla Ciebie z form rozwiązania umowy, albowiem nie zawsze jest.

Pozdrawiam Cię z zimnego Gdańska 🙂 trwa Jarmark Dominikański – warto przyjechać 🙂

2012-08-30_pano_gdansk_sm2

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki Sierpień 19, 2016 o 12:26

Jak zwykle prosto i na temat 🙂 W końcu porozumienie stron polega na porozumieniu.

Odpowiedz

Z Sącza Wrzesień 16, 2016 o 18:31

Teraz nauczyciele biją się o posadę – niestety…
A dyrektorzy szkół wybierają \”swoich\” nauczycieli.

Odpowiedz

Urszula Panek Maj 17, 2017 o 20:08

Dzień dobry, bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie zawsze jest dla nauczyciela korzystne. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 12:56

Dzień dobry, z uwagi na to, że na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły. Ponadto, jeśli pracownik nie ma innego źródła utrzymania to, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna musi poczekać aż 6 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zasiłku nie otrzyma ten bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Należy wyjaśnić, że w drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie. Jeśli to więc pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i przedstawi pracodawcy taką propozycję, która będzie zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy w drodze porozumienia i proponowany termin rozwiązania umowy, wówczas zostanie pozbawiony prawa do zasiłku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: