25.05.2014

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela – zwolnienie nauczyciela – kryteria

W tym gorącym okresie zarówno dla nauczycieli, jak i dla mnie (ślub za pasem 🙂 ) spieszę z kolejnym postem. Pozostanę w temacie zwolnień nauczycieli, gdyż jak się okazuje, o tym najczęściej nauczyciele poszukują informacji.

Jak już wiesz, nauczyciela (bez względu na stopień awansu zawodowego) można zwolnić – pisałam o tym kilkukrotnie na moim blogu. Oczywiście powinno to nastąpić zgodnie z przepisami, a jednocześnie w oparciu o opracowane kryteria zwalniania. Podstawę do ich stworzenia i realizowania przez dyrektora stanowi art. 20 KN. Kolejno powinny one zostać przedstawione Radzie Pedagogicznej (jednak nie muszą być przez nią zatwierdzane).

Obowiązujące przepisy nie zawierają szczegółowych kryteriów, stąd wspomagając się orzecznictwem sądowym można przyjąć następujące wskaźniki:

1. forma zatrudnienia – od umowy o pracę na czas określony do mianowania,

2. kwalifikacje (pełne czy niepełne) dające uprawnienia do wykonywania określonej pracy,

3. staż pracy,

4. stopień awansu zawodowego (im niższy stopień awansu zawodowego tym wcześniejsze zwolnienie),

5. aktualna ocena pracy nauczyciela, a przy jej braku ocena dorobku zawodowego,

6. ewentualny stopień specjalizacji zawodowej,

7. ukończone formy doskonalenia zawodowego i ich hierarchia (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, inne),

8.  praca z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych,

9. dyscyplina pracy i bieżąca postawa nauczyciela (np. absencje, dyspozycyjność, pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, zaangażowanie, itp.),

10. posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania innego zawodu, bądź nauczania dodatkowego przedmiotu,

11. sytuacja materialno – rodzinna konkretnego nauczyciela.

Podejmując decyzje kadrowe dyrektor kieruje się przede wszystkim potrzebami placówki, którą zarządza (będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami). Stąd też opierając się na przykładowym orzecznictwie sądowym można dodatkowo przyjąć, że kryterium doboru pracowników do zwolnienia powinna być ocena specyficznych, istotnych z punktu widzenia pracodawcy, kompetencji pracownika, szczególnie przydatnych na określonym stanowisku pracy – pod warunkiem, że kryterium to będzie w jednakowy sposób zastosowane do wszystkich podlegających ocenie pracowników i w stosunku do żadnego z nich nie będą odgrywały doniosłej roli inne, dodatkowe kryteria – także wtedy, gdy pominie się ocenę przebiegu ich dotychczasowej pracy zawodowej (II PK 258/2011).

Pamiętajcie proszę, że zaproponowane kryteria muszą być obiektywne, sprawiedliwe, nie nosić znamion nierównego traktowania i bezwzględnie stosowane wobec wszystkich nauczycieli. Dodatkowo podlegają one kontroli sądu pracy, gdy zwolniony nauczyciel wniesie do sądu odwołanie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Bożena Maj 5, 2015 o 20:17

Witam Panią!
Czy dyr.szkoły może wręczyć mi wypowiedzenie jeśli jestem na urlopie na poratowanie zdrowia?Jestem nauczycielem mianowanym,32 lata staż pracy,moje stanowisko nie jest likwidowane.Czy można z Panią porozmawiac telefonicznie ?Dziękuję Bożena

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 6, 2015 o 00:06

Witam Panią, zapraszam do zapoznania się z wpisem pt.”zasady udzielania porad prawnych” i chętnie udzielę Pani odpowiedzi na zadane pytanie.
Jeśli powodem zwolnienia z pracy mają być zmiany organizacyjne to możliwe jest rozwiązanie umowy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia. pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: