31.05.2017

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Odprawa na świadczeniu kompensacyjnym

W końcu chwila dla siebie 🙂 a właściwie dla Was.

Wielu z Was chce odejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zastanawiacie się jednak, czy jest to opłacalne. Często zadajecie również pytania, czy przysługuje Wam odprawa.

Dotychczas było tak, że odprawa przysługiwała jedynie wówczas, gdy nauczyciel rozwiązywał umowę o pracę przechodząc na emeryturę.

Obecnie nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 KN, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Gdy nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 20 lat, odprawa przyznawana jest w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole.

Wysokość odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

A co w sytuacji, gdy przysługują pracownikowi dwie odprawy? Wówczas wybiera się tą, która jest dla pracownika korzystniejsza.

Co należy zrobić, aby odprawę otrzymać?
Rozwiązać umowę o pracę zaznaczając, iż następuje to w związku z przejściem na emeryturę lub na rentę czy na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź za porozumieniem stron (zaznaczając, że następuje to na wniosek nauczyciela).
Odprawę z urzędu wypłaca dyrektor szkoły – co oznacza, że nie trzeba składać specjalnego wniosku, aby ją otrzymać.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Bożena Wrzesień 9, 2017 o 05:31

Dzień dobry
Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu następujących wątpliwości .Od 1 września 2017 roku otrzymuję emeryturę, gdyż 31 maja b.r. otrzymałam wypowiedzenie ,ze względu na likwidację stanowiska pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w mojej szkole /art. 20 ust.1 pkt2 z art.88 ust.1 pkt 1 a KN/. .Jednocześnie dyrektor chce mnie zatrudnić/ od 4 września2017 roku/ jako nauczyciela- wychowawcę świetlicy szkolnej w tej samej szkole, na tzw. pół etatu.Czy mogę podjąć tę pracę ,skoro otrzymałam już odprawę 6-miesięczna z racji likwidacji stanowiska pracy? Czy muszę zwrócić pieniądze z odprawy ,aby nadal pracować w tej samej szkole ,ale w charakterze nauczyciela świetlicy , a nie jak dotychczas nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej? Serdecznie dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 13:45

Dzień dobry, tak, może Pani zostać zatrudniona mimo otrzymania odprawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: