13.06.2017

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Okres wypowiedzenia umów o pracę/rozwiązania stosunku pracy

Nie ma to jak zaspać na coś, na co czekało się miesiąc 🙁 niestety tak działa przemęczony organizm …

W swoich komentarzach często pytasz, jaki jest okres rozwiązania umowy o pracę/stosunku pracy w związku z okresem Twojego zatrudnienia. Ma to najczęściej związek z tym, że chcesz zmienić pracę lub została z Tobą rozwiązana umowa o pracę.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 KN rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

  • z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Ta regulacja dotyczy tylko nauczyciela szkoły, w której w organizacji nie przewidziano ferii szkolnych.
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
  • z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.
  • z końcem tego miesiąca, w którym dyrektor otrzymał informację o tym, że nauczyciel dwukrotnie odmówił/nie zgłosił się na badanie okresowe lub kontrolne.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem mianowanym, może nastąpić wówczas na mocy porozumienia stron. Wówczas strony dobrowolnie mogą określić dzień rozwiązania stosunku pracy. Ma to znaczenie wówczas, gdy na przykład nauczycielowi przysługuje prawo do emerytury i musi rozwiązać umowę w konkretnym okresie.

W związku z tym, kiedy Ty planujesz rozwiązać stosunek pracy i przysługuje Tobie trzymiesięczny okres wypowiedzenia (pracujesz w szkole publicznej, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bądź jesteś zatrudniony przez mianowanie) to Twój okres wypowiedzenia upłynie 31 sierpnia danego roku. Dokument rozwiązujący stosunek pracy musisz przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 31 maja danego roku.

Pozdrawiam Cię ciepło.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: