13.06.2017

29 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Okres wypowiedzenia umów o pracę/rozwiązania stosunku pracy

Nie ma to jak zaspać na coś, na co czekało się miesiąc 🙁 niestety tak działa przemęczony organizm …

W swoich komentarzach często pytasz, jaki jest okres rozwiązania umowy o pracę/stosunku pracy w związku z okresem Twojego zatrudnienia. Ma to najczęściej związek z tym, że chcesz zmienić pracę lub została z Tobą rozwiązana umowa o pracę.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 KN rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

  • z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Ta regulacja dotyczy tylko nauczyciela szkoły, w której w organizacji nie przewidziano ferii szkolnych.
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
  • z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.
  • z końcem tego miesiąca, w którym dyrektor otrzymał informację o tym, że nauczyciel dwukrotnie odmówił/nie zgłosił się na badanie okresowe lub kontrolne.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem mianowanym, może nastąpić wówczas na mocy porozumienia stron. Wówczas strony dobrowolnie mogą określić dzień rozwiązania stosunku pracy. Ma to znaczenie wówczas, gdy na przykład nauczycielowi przysługuje prawo do emerytury i musi rozwiązać umowę w konkretnym okresie.

W związku z tym, kiedy Ty planujesz rozwiązać stosunek pracy i przysługuje Tobie trzymiesięczny okres wypowiedzenia (pracujesz w szkole publicznej, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bądź jesteś zatrudniony przez mianowanie) to Twój okres wypowiedzenia upłynie 31 sierpnia danego roku. Dokument rozwiązujący stosunek pracy musisz przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 31 maja danego roku.

Pozdrawiam Cię ciepło.

 

{ 29 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Berni Marzec 22, 2018 o 22:35

Dzień dobry.
Czy jest różnica w wysokości 6-miesięcznej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę a wysokością 6-miesięcznego wynagrodzenia z tytułu przejścia nauczyciela w stan nieczynny?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:52

Dobry wieczór, nie obie wyliczane są w taki sam sposób. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Berni Kwiecień 20, 2018 o 23:56

Dziękuję, a wynagrodzenie z tytułu przejścia w stan nieczynny wypłacane jest co miesiąc czy od razu w całości za 6 miesięcy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 27, 2018 o 13:29

Wypłacane jest co miesiąc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona Czerwiec 2, 2018 o 20:22

Czy będąc nauczycielem dyplomowany,który został w 2008r.zatrudniony na 18/18 na podstawie mianowania w szkole ponadgimnazjalnej,A co roku brakowało godzin(podpisywalam zgode),moje 6miesieczny stan nieczynny lub odprawa naliczana jest z pierwszego zatrudnienia na pełen etat?

Iwona Czerwiec 3, 2018 o 07:17

Mam jeszcze 2 pytanie.Czy jeśli dostałam na piśmie,że jest brak godzin dla mnie z art.20 KN i dostałam pisemne pouczenie,że w ciągu 30dni mam podjąć decyzję czy chce iść w stan nieczynny, czy musze odpowiedziec wczesniej(czytalam na forach inern.ze jest na to 7dni że trzeba napisać pismo że nie wyraża się zgody i prosi o rozwiązanie umowy lub przejście w stan nieczynny)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 23:27

Szanowna Pani, to zależy od tego czy podlega Pani pod przepisy Karty Nauczyciela czy pod procedurę przejściową wynikającą z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku wprowadzającej Prawo Oświatowe. Skoro otrzymała Pani rozwiązanie umowy z art. 20 KN to stosuje się do Pani stara procedura, a tym samym 30 dniowy okres na podjęcie decyzji odnośnie przejścia w stan nieczynny i konieczność złożenia wniosku przez nauczyciela.

Odpowiedz

miłka Czerwiec 14, 2018 o 13:40

Dzień dobry, jaki jest okres wypowiedzenie umowy o pracę w szkole w związku z przejściem na emeryturę? (osiągnięcie wieku emerytalnego) Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony.Czy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Czy mogę złożyć podanie o rozwiązanie związku z przejściem na emeryturę w lipcu? Pozdrawiam . Dziękuję za informację

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 02:05

Szanowna Pani, zawsze można rozwiązać umowę za porozumieniem stron i wskazać termin rozwiązania umowy taki, jaki jest konieczny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomasz Czerwiec 28, 2018 o 19:24

Rozumiem, że jeśli chcę odejść ze szkoły to wypowiedzenie powinienem złożyć do końca maja?
Co jeśli postanowiłem odejść ze szkoły w lipcu i wypowiedzenie złożę np.: piątego lipca? A dyrektor nie chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 2, 2018 o 03:00

Niestety wówczas stosunek pracy rozwiąże się w dniu 31 sierpnia kolejnego roku szkolnego. Można próbować skorzystać z innych sposobów rozwiązania umowy bądź przeniesienia w trybie art. 18 KN.

Odpowiedz

Tera Lipiec 2, 2018 o 13:18

Dzień dobry, jestem n-lem mianowanym, placówka przedszkolna, , od jesieni ub.roku na rocznym urlopie zdrowotnym, wcześniej na długim L-4, chcę złożyć wypowiedzenie z trzymiesięcznym terminem zgodnym z ustawą tj : z dniem rozpoczęcia mojej pracy po urlopie? Czy z dniem skończenia urlopu wypoczynkowego wykorzystanego po urlopie zdrowotnym? Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 01:46

Szanowna Pani, nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli potrzebuje Pani analizy Pani sytuacji prawnej to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek Lipiec 27, 2018 o 20:17

Witam
Czy organ prowadzący może cofnąć wypowiedzenie bez zgody nauczyciela ,które złożył dyrektor w maju nauczycielowi z art. 20 KN, a w sierpniu znalazł godziny do pełnego etatu? (Nauczyciel nie zgodził się na stan nieczynny i dostał trzymiesięczne wypowiedzenie).
Marek

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 30, 2018 o 00:34

Dzień dobry, za organizację pracy w szkole odpowiada dyrektor. A na cofnięcie wypowiedzenia nauczyciel musi wyrazić zgodę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Malwina Sierpień 1, 2018 o 11:45

Witam, nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne, jaka odprawa mu się należy? A w świadectwie pracy jaką datę wpisujemy (31.08.2018 r.) ? I jak zapisać w świadectwie (stosunek pracy ustał w wyniku….?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 9, 2018 o 23:36

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem indywidualnej pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek Sierpień 8, 2018 o 10:31

Dzień Dobry
Czy nie wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia z art.225 przepisów przejściowych powoduje że rozwiązanie umowy o pracę następuje 31.08. i wypłatę odprawy( jeśli jednak dyrektor zalazł etat). Czy odprawa się nie należy? i co dalej z wypowiedzeniem? Dyrektor straszy sądem pracy jeśli się nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia.
Pozdrawiam Marek nauczyciel mianowany

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 9, 2018 o 23:35

Dzień dobry, dyrektor szkoły nie może nikogo zmusić do pracy w danym miejscu pracy, zwłaszcza jeśli nauczyciel ten otrzymał wcześniej rozwiązanie umowy o pracę. Odprawa się należy, a wypowiedzenie jest skuteczne z dniem 31.08.2018 roku.

Odpowiedz

Iwona Sierpień 8, 2018 o 16:17

Czy jeśli nauczyciel dostał dokument Art.20 i nie chce kontynuować pracy w danej szkole musi pisać podanie z 3 m-cznym wypowiedzeniem?Czy moze slownie poinformowac dyrekcje?Czy ten Art.20 sam mówi o rozwiązaniu umowy?Ewentualnie jeśli pojawia się godz.moze zostać.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 9, 2018 o 23:23

Szanowna Pani, kompletnie nie rozumiem zadanego pytania. Proszę o jego uszczegółowienie i zadanie tak, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona Sierpień 10, 2018 o 18:24

Ponieważ dużo pytań i myśli w głowie.Po kolei.
Czy jeśli dostałam dokument Art.20 KN( bedac nauczycielem mianowanym)w maju do podpisaniu,że może nie być godzin w przyszlym roku,czy umowa zostaje rozwiązana z dniem 31.08.i jeśli pojawiły się w tym czasie godz.ale poniżej etatu,mam prawo odmówić pracy(bez żadnych dokumentów tzn.ze swej strony 3-miesiecznego wypowiedzenia)?Czy dostaje wtedy odprawę 6m-cy z pełnego etatu tzn.z pierwszego zatrudnienia na 18/18 ,mimo że co roku podpisywalam zgode na jego zmniejszenie z powodu braku godzin?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 20, 2018 o 11:09

Szanowna Pani, odpowiedzi na takie pytania udzielam jedynie w trakcie indywidualnej konsultacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek Wrzesień 3, 2018 o 17:53

Witam
Od trzech lat nauczyciel mianowany zgadzał sie na ograniczanie etatu 10/18,13/18,12/18 został zwolniony
z art.225 ust 1 a odprawę naliczono z ograniczonego etatu. Czy jest to prawidłowe? (Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.) który to miesiąc?z przed trzech lat?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 29, 2018 o 23:22

Odprawa została naliczona nieprawidłowo, powinna być naliczona z pełnego etatu przypadającego sprzed pierwszego ograniczenia etatu. Jednakże jest to zawsze wynagrodzenie zasadnicze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Grudzień 8, 2018 o 15:13

Dzień dobry
Przez kilka lat byłam zatrudniona w szkole podstawowej na czas nieokreślony, potem z powodu przeprowadzki zmieniłam szkołę. Dostałam umowę na rok, po czym kolejną znów na rok (niby niezgodne z przepisami, ale dyrekcja zasłaniała się przesłankami organizacyjnymi związanymi z obecną reformą). W umowie mam zapisaną możliwość wcześniejszego rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem.
W sytuacji w jakiej jestem nawet mi to pasuje. Jestem psychicznie i fizycznie wykończona pracą w tej placówce, a także nie chcę dalej pracować w naszych chorym systemie oświaty, mam kwalifikacje, które pozwolą mi wrócić na „standardowy” rynek pracy. Do niedawna planowałam wytrzymać do końca roku, ale teraz chcę po prostu odejść jak najszybciej.
Z tego co czytałam, żeby nabyć prawo do urlopu (przy umowie na rok) muszę pracować przynajmniej do pierwszego dnia ferii. W tym roku jest to 28 stycznia. Mam pytanie czy jeśli złożę wypowiedzenie np 28 grudnia (wygaśnięcie 28 stycznia) to wtedy będzie mi się należał ekwiwalent za przepracowane miesiące, czy bardziej „opłaca się” żeby umowa wygasł 28 stycznia czy w ostatnim dniu ferii 8 lutego (piątek) (wypowiedzenie 8 stycznia). Pracować będę tyle samo bo do ferii, ale podejrzewam, że finansowe jakieś różnice są.
Bardzo proszę o radę jak najlepiej to przeprowadzić, żeby było to najbardziej opłacalne. Nie wiem czy to pytanie nadaje się na komentarz, jeśli musi być porada to proszę o wycenę na maila
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
pozdrawiam serdecznie
Ania

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 11, 2018 o 10:58

Szanowna Pani Anno, aby Pani pomóc muszę zobaczyć Pani umowy o pracę i wówczas znaleźć dla Pani najlepsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu przez e-mail: kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 23:28

Szanowna Pani, pisałam o odprawie na blogu. Odprawa zawsze liczona jest od całego etatu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 23:48

Odprawa zawsze liczona jest od całego etatu. Pisałam o tym na blogu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: