02.07.2018

4 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Opieka nad dzieckiem – (nie) na podstawie pełnomocnictwa

Czas wakacji rozpoczęty – u nas fatalną pogodą 🙁 ale ważne, że już mamy czas odpoczynku. Zaczęły się wyjazdy, a z nimi różne problemy.

Ostatnio jedna z Pań dyrektor, zwróciła się z prośbą o rozwiązanie problemu, jaki powstał w szkole. Mianowicie doszło do wypadku … uczennica biegnąc po korytarzu zahaczyła o nogę koleżanki i doszło do otwartego złamania nogi. Została wdrożona procedura powypadkowa (muszę Wam o niej napisać, bo to ważne!) i wezwani do szkoły rodzice dziecka. Okazało się jednak, że rodziców … nie ma. Są w pracy za granicą. Dzieckiem z kolei opiekuje się ciocia! Kiedy systematycznie odbierała dziecko ze szkoły, nikt nie zwracał uwagi, że nie jest rodzicem, ani opiekunem prawnym dziecka. Nikt nie sprawdzał, czy posiada jakieś dokumenty.

Do czasu, gdy nic się nie stanie, nie ma problemu. Poproszona o kontakt do rodziców i ich natychmiastowy przyjazd, okazała pełnomocnictwo notarialne do opieki nad dzieckiem, w tym kontaktowania się z dyrektorem szkoły i nauczycielami, wyrażania zgody na badania lekarskie i podejmowania decyzji w sprawie leczenia! 

Pełnomocnictwo notarialne nie do opieki nad dzieckiem!

 

Tymczasem, pełnomocnictwo przekazane przez ciocię nie ma mocy prawnej, a tym samym nie uprawnia do udzielania pomocy medycznej, czy udzielania informacji o stanie zdrowia dziecka. Pełnomocnictwo, nawet notarialne nie jest dokumentem pozwalającym przekazać opiekę prawną nad dzieckiem. Albowiem ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje pełnomocnictwa, jako formy dokumentu świadczącego o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jak akt urodzenia dziecka czy postanowienie Sądu.

Oświadczenie o przekazaniu opieki nie rodzi skutków prawnych, a tym samym nie zwalnia rodziców z wykonywania władzy rodzicielskiej. To może uczynić jedynie Sąd rodzinny. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.), w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Sąd zawiesza jej sprawowanie i wyznacza dla dziecka opiekuna prawnego. Decyzję o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, Sąd podejmuje kierując się zasadą dobra dziecka. Postanowienia Sądu w tym zakresie nie można zastąpić inną czynnością prawną, ani żadnym innym aktem prawnym. Tylko w tym trybie orzeczona opieka prawna ma skutki prawne dające możliwość działania w imieniu dziecka. Po ustaniu przeszkody (np. po powrocie rodziców dziecka do kraju) trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

Dokument do szkoły

 

Jaki więc dokument należy przedłożyć w szkole, aby zapewnić dziecku opiekę pod nieobecność jego biologicznych rodziców?

Powinno być to postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego bądź zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Żaden inny dokument nie może przekazywać opieki nad dzieckiem osobie z dzieckiem niespokrewnionej. W sytuacji, gdy jeden z rodziców posiada władzę rodzicielską może przejąć opiekę nad dzieckiem i decydować o sprawach związanych z edukacją. W tym zakresie również szkole należy przedstawić odpowiedni dokument.

Kto występuje do Sądu?

 

Nie zawsze rodzic dziecka wystąpi do sądu o zawieszenie władzy rodzicielskiej i wyznaczenie opiekuna prawnego. Tymczasem zgodnie z art. 572 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, każdy (w tym również dyrektor szkoły), komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, jest obowiązany zawiadomić o nim sąd opiekuńczy (rodzinny). Szkoła może wystąpić, na mocy art. 109 Kro do sądu, o wydanie odpowiednich zarządzeń i zawiadomić Sąd o zaistniałej sytuacji.

Należy pamiętać, że w skrajnych wypadkach, wyjazd za granicę, bądź areszt i brak zapewnienia na ten czas stosownej opieki nad dzieckiem, może być uznany przez sąd opiekuńczy za jej nadużycie i pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

Tymczasem w internecie można znaleźć nawet wzór takiego pełnomocnictwa! 🙁

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Magdalena Czerwiec 3, 2019 o 10:32

A czy można się odnieść do tego wyroku? „Sąd Najwyższy 13 maja 2015 r., rozpatrując pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie, podjął uchwałę, zgodnie z którą rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej, może skutecznie
udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka.
W rozpatrywanej przez Sąd przedstawiciel ustawowy małoletniej pacjentki – ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej – udzielił bratu zmarłej matki dziecka pełnomocnictwa upoważniającego do
reprezentowania go przed wszelkimi instytucjami, szpitalami, urzędami i organami administracji oraz sądami, we wszystkich sprawach związanych z wykonywaną władzą rodzicielską w stosunku do
małoletniej. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli i zgód.
Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>
Pacjentka wymagała wykonania badań laboratoryjnych oraz gastroskopii w znieczuleniu ogólnym. Pełnomocnik ojca dziecka wyraził zgodę na leczenie, ale szpital powziął wątpliwość co do skuteczności takiej
zgody i wystąpił do sądu o wyrażenie zastępczej zgody na leczenie dziecka. Zgoda taka została przez sąd wyrażona. Zdaniem Sądu I instancji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują
możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania władzy rodzicielskiej, która przysługuje tylko i wyłącznie rodzicom. Od wskazanego orzeczenia odwołał się pełnomocnik ojca dziecka wskazując, że
był prawnie umocowany do samodzielnego wyrażenia zgody na leczenie pacjentki i tym samym postępowanie sądowe było bezprzedmiotowe.
W związku z apelacją pełnomocnika Sąd Okręgowy w Lublinie nabrał wątpliwości co do możliwości skutecznego przeniesienia przez rodzica na inną osobę uprawnienia do wyrażenia zgody na leczenie
dziecka. Sąd Najwyższy w celu rozstrzygnięcia istotnych wątpliwości prawnych w tym zakresie podjął w dniu 13 maja 2015r. uchwałę, w której uznał, że takie umocowanie pełnomocnika jest dopuszczalne.
Uzasadnienie pisemne uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.
Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. sygn. III CZP 19/15
Autor: Damian Konieczny”

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 5, 2019 o 20:31

Dziękuję za tą polemikę. Jak widać nie jest to jasna sytuacja. Uchwała Sądu jest prawem powszechnie obowiązującym, więc może ukształtować pewien stan prawny. Będę tą kwestię śledzić i analizować. Pozdrawiam. W Trójmieście jednak takie pełnomocnictwa nie przechodzą.

Odpowiedz

Alicja Czerwiec 24, 2019 o 14:42

Witam serdecznie!!!
W tym roku chciałabym zabrać na urlop do Chorwacji moich 2 siostrzeńców. Proszę mi powiedzieć jakie dokumenty powinnam posiadać żeby nie mieć później problemów? Pozdrawiam !!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 5, 2019 o 20:16

Witam, zgodę pisemną ich Rodziców. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: