06.08.2019

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny i co dalej?

„Dzień dobry, dyrektor złożył mi propozycję ograniczenia zatrudnienia, na którą się nie zgodziłem. Złożył mi wówczas propozycję przejścia w stan nieczynny, którą przyjąłem. Do końca maja nie otrzymałem jednak wypowiedzenia stosunku pracy. Czy po ustaniu stanu nieczynnego mogę wystąpić do Sądu Pracy o przywrócenie do pracy?” 

To jeden z komentarzy, jakie pojawiają się na blogu, kiedy prosicie o udzielenie pomocy prawnej.

Obecnie coraz bliżej do końca wakacji, a tym samym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Część z nauczycieli odeszła w stan nieczynny.

Stan nieczynny, czyli ?

w stan zatrudnienia, bez świadczenia pracy, trwający przez okres sześciu miesięcy. 

Zgodnie z art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Co oznacza, że złożone nauczycielowi wypowiedzenie traci swą moc prawną z chwilą złożenia przez nauczyciela wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Nie zapominaj, że w stan nieczynny do tego roku, można było przejść w odwróconej procedurze, wynikającej z art. 225 ustawy wprowadzającej przepisy Prawo Oświatowe. Pisałam o tym wcześniej.

Stan nieczynny rozpoczyna się z dniem 1 września i kończy się z ostatnim dniem lutego kolejnego roku kalendarzowego, po upływie 6 miesięcy. Z upływem tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasa i to niezależnie od woli stron stosunku pracy. Ponadto nie wymaga żadnego więcej dokumentu. Jedynie wystawienia świadectwa pracy. 

Ważne jest to, że w sprawie przeniesienia w stan nieczynny nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, w tym przepisu art. 45 KP. Przeniesienie w stan nieczynny jest czynnością zmieniającą stosunek pracy nauczyciela mianowanego, która dla swej skuteczności prawnej nie wymaga wypowiedzenia (wyr. SN z 17.11.1998 r., I PKN 438/98, Legalis).

Gwarancja zatrudnienia?

Może się jednak okazać, że na skutek rekrutacji, czy zmian personalnych, sytuacja w Twojej placówce ulegnie zmianie i znajdą się godziny, które dałyby Tobie możliwość kontynuowania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 20 ust. 7 KN, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Nauczyciel powinien obserwować zmiany organizacyjne i uczestniczyć w każdej radzie pedagogicznej, zebraniu, aby znać możliwości organizacyjne pozwalające mu powrócić do pracy 🙂 Wprawdzie nauczyciel nie może zmusić dyrektora do takiego zorganizowania arkusza, aby zapewnić mu pracę. To jednak te możliwości mogą pojawić się naturalnie.

Pamiętaj! Musisz wrócić do pracy, kiedy znajdą się możliwości pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Nie daj się jednak zwieść, kiedy dyrektor oświadczy, że jest tylko 17/18 z 18/18.

Co dalej?

Nauczycielowi, który pozostawał w stanie nieczynnym przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub nakazanie powtórnego zatrudnienia – po wygaśnięciu stosunku pracy.

Po kolei…

We wrześniu, kiedy teoretycznie zakończy się Twój stosunek pracy (po 31.08) może się nagle okazać, że z planu lekcji wynika możliwość zatrudnienia Ciebie na dotychczasowym stanowisku. Co możesz zrobić?

Skierować niezwłocznie do dyrektora pismo z żądaniem przywrócenia Ciebie do pracy. Jednakże nie jest to obowiązek. To dyrektor ma obowiązek przywrócić Ciebie do pracy. Powinien wykazać się aktywnością w tym zakresie. Jednak taka jest moja sugestia. A na wypadek odmowy zwróć się do sądu pracy.

Uwaga na termin. Nie zrażaj się, że sądownie może być trudniej. Pierwsza trudność wyniknie z niedochowania terminu. Bowiem, jak wiesz z pouczenia na rozwiązaniu stosunku pracy, termin na wniesienie odwołania do Sądu pracy wynosi 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Wypada to wcześniej niż na koniec sierpnia 🙂

Dlatego chcąc odwoływać się do sądu pracy powinieneś, jednocześnie wnieść o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W piśmie tym również wskazać okoliczności, co się zmieniło i dlaczego nie mogłeś wnieść sprawy w terminie. Sądy w związku ze stanem nieczynnym, najczęściej, przywracają pracownikowi termin.

To powództwo wymaga jednak skutecznego uchylenia się od skutków prawnych wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Trzeba też uważać, aby dobrze oznaczyć żądanie. Musi być to powództwo o przywrócenie do pracy w związku z bezskutecznym wypowiedzeniem stosunku pracy, wywołanym złożeniem pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Ale co, gdy stosunek pracy wygasł?

Jak wskazałam powyżej, stosunek pracy nauczyciela, po upływie 6 miesięcy w stanie nieczynnym, wygasa.

Jednak również wtedy nie jest tak, że nic nie możesz zrobić. Przeciwnie. Możesz skierować od razu do sądu pracy powództwo o przywrócenie do pracy z tytułu niezgodnego z prawem wygaśnięcia nauczycielskiego stosunku pracy. Takie roszczenie ma inną podstawę prawną  – art. 56 § 1 w związku z art. 67 k.p. i art. 264 § 2 k.p. w związku z art. 91c ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Opiera się również na innych okolicznościach faktycznych. 

Chodzi o to, że dopiero po pół roku dowiadujesz się, że były możliwości zatrudnienia Ciebie, a dyrektor na Twoje miejsce zatrudnił inną osobę. Albo, kiedy ze zmian do arkusza wynika dopiero, że godziny dla Ciebie zostały ukryte.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy termin na wniesienie powództwa do sądu wynosi 14-dni. Termin ten liczymy od ostatniego dnia lutego. Podstawę prawną tego żądania stanowi art. 264 § 2 k.p. w związku z art. 91c ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Tylko wtedy możliwe jest poddanie sądowej kontroli okoliczności i przyczyn wygaśnięcia nauczycielskiego stosunku pracy.

Jak widzisz, nawet wtedy, gdy przeszedłeś w stan nieczynny i stosunek pracy wygasł, możesz sądownie zweryfikować poprawność działania dyrektora.

Dlatego zawsze mam dylemat, czy doradzać wzięcie odprawy czy przejście w stan nieczynny. A Ty co wybierasz?

zdjęcie: internet

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Tak, teraz jest najlepszy moment, aby zadbać o siebie, swoich bliskich i stać się osobą asertywną. Ale asertywną nie tylko w znaczeniu mówienia „nie”, acz w kontekście ochrony siebie i swojego zdrowia.

Już dzisiaj, 12 czerwca 2019 r. o godz. 19:30 odbędzie się bezpłatna konferencja online pt. Asertywność w pracy i w biznesie. W jej trakcie poznasz sprawdzone metody rozmów, które pozwolą Ci natychmiast zacząć pracę nad swoją asertywnością.

Zapisz się już teraz na bezpłatną konferencję online – https://bit.ly/2MGgGhI

Tylko zapisane na listę osoby dostaną dodatkowo notatki wizualne z tej konferencji!

Jak wiesz, ja uwielbiam szkolenia Kamili Rowińskiej i jej metod. Jedną z nich – gwarantujących sukces i poprawę pewności siebie jest ćwiczenie asertywności. Bowiem asertywność podnosi pewność siebie i pozwala chronić siebie i swoje zdrowie. Jak zapewne wiesz, osoba asertywna wie, gdzie i kiedy udać się po pomoc. Wie również, że może sobie poradzić w każdej sytuacji. 
Dodatkowo zyska plusa w postępowaniu sądowym.

Weź udział w wydarzeniu na żywo, bo oprócz mnóstwa praktycznych porad i wskazówek będzie również niespodzianka! A przecież każdy z nas lubi niespodzianki 🙂

Nie ma sensu po raz kolejny odwlekać zmiany na dobre w swoim życiu. To najwyższy czas aby:

👉 zacząć żyć w zgodzie ze swoimi wartościami,

👉 twardo wyznaczać granice,

👉 budować poczucie własnej wartości,

👉 przeżyć SWOJE ŻYCIE pod swojemu, a nie PO CUDZEMU!

Teraz jest ten moment. Lepszy może się nie zdarzyć. Więc zapisz się {link}

Polecam! Karolina Sikorska-Bednarczyk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

21.05.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Bezpieczeństwo w szkole

W związku ze strasznymi wydarzeniami w Warszawie, kiedy uczeń zabił ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje do podjęcia działań zamierzających do faktycznego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. 

Nakazuje się przeprowadzenie zebrań rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami uczniów oraz godzin wychowawczych z uczniami.

Ze swej strony mogę pomóc w ten sposób, że:

  1. mogę przyjechać do Ciebie do szkoły przeprowadzić radę pedagogiczną czy spotkanie z rodzicami – zapytaj o ofertę lub zadzwoń, aby umówić termin szkolenia. 
  2. przygotować bezpłatny ebook do pobrania o bezpieczeństwie w szkole, który po pobraniu ze strony będziesz mógł przekazać dyrektorowi, pokazać rodzicom czy przeczytać uczniom;
  3. porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie w szkole na FB czy tutaj;
  4. opublikować w najbliższych dniach teksty dotyczące tego tematu.

Już zabieram się do pracy, bo czas na realizację tego zadania jest do końca maja 2019 roku. Więc do zobaczenia/usłyszenia.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Drodzy Nauczyciele,

Dostajemy ostatnio od Was pytania, czy można rozłożyć potrącenie na raty, a jeżeli tak to jak napisać odpowiedni wniosek.

Przede wszystkim, chciałabym wskazać, że zgodnie z prawem dyrektor placówki, bez Waszej zgody, ma prawo potrącić (odliczyć) Wam wynagrodzenie za czas strajku tylko przy najbliższej wypłacie.

Rozłożenie takiego potrącenia (odliczenia) na raty, jak też dokonanie go w terminie późniejszym jest możliwe tylko i wyłącznie za Waszą zgodą wyrażoną na piśmie.

W związku z powyższym publikujemy przykładowy wniosek o rozłożenie takiego odliczenia na raty.

Zgodnie z obietnicą – trochę się nam czas przesunął, bo ciągle coś się dzieje, załączam wnioski o rozłożenie kwoty wynagrodzenia za czas strajku na raty – jednak taki wniosek, który pozwoli Państwu zabezpieczyć swoje wynagrodzenie. Podziękowania za przygotowanie wniosków należą się Pani Małgorzacie Sikorskiej 🙂

Kolejnym dokumentem jest wzór porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Pobierajcie, dzielcie się i podpisujcie 🙂 Zabezpieczcie swoje wynagrodzenie!!!

Trzymam kciuki – sprawdzę pobieralność 🙂 

wniosek-raty

porozumienie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Strajk zawieszony, jednak emocje z nim związane nie cichną. Teraz żyjemy kwestią potrąceń wynagrodzenia za czas strajku, czy jest możliwe, konieczne i jak tą sprawę rozwiązać, aby móc zapłacić rachunki w maju ..

Potrącenia

Niestety, kwestia potrącenia wynagrodzenia, zwłaszcza u nauczycieli – wg KN, nie została uregulowana odpowiednimi przepisami, w związku z czym pojawia się tutaj pole do interpretacji prawnych. Przywoływany art. 87 K.p. zawiera regulacje odnoszące się do nieobecności nauczyciela w pracy, a nie odstąpienia przez niego od obowiązku świadczenia pracy!

Razem z Panią Małgorzatą Sikorską, podzielamy pogląd przedstawiony przez ZNP w Opinia_prawna_potracenie_za_strajak, zgodnie z którym „Potrąceniu powinno podlegać wynagrodzenie za faktycznie niewypracowane z powodu strajku godziny w danym dniu, ponieważ tylko w tym zakresie występuje bezpośrednia relacja między strajkiem, polegającym na powstrzymywaniu się od pracy, a pracą która w dniu strajku miała być wykonana. (…)”

Biorąc pod uwagę powyższe, a także dokonując analizy całej opinii ZNP, naszym zdaniem należy uznać, że potrącone powinno zostać wynagrodzenie za konkretne nieprzepracowane godziny w danym dniu, tj. przykładowo jeżeli w danym dniu miała Pani w planie 5 godzin „przy tablicy” to właśnie te 5, a nie 8 godzin powinno zostać potracone.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że przedmiotowa opinia została wydana w związku ze strajkiem, który trwał dużo krócej niż obecny i nie odnosi się do obecnego stanu faktycznego (co nie musi oznaczać, że przedstawione w niej tezy nie znajdują zastosowania również w przypadku tego strajku).

W naszej opinii za przyjęciem tezy przedstawionej w powyższej opinii świadczy również to, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 40 godzin na tydzień”, zaś art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wskazuje na konkretną ilość godzin w tygodniu nauczyciela w ramach tzw. pensum. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nigdzie nie zostało wskazane, ile godzin dziennie (jak np. wskazane przez Panią 8 nauczyciel powinien wypracować. (w tym zakresie nie należy stosować odwołania do Kodeksu Pracy).

Co więcej, jak już zaznaczyłyśmy, art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że tygodniowy czas pracy danego nauczyciela nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo, nie zaś, że wynosi 40 godzin tygodniowo. Nigdzie w Karcie Nauczyciela nie zostało zapisane, aby nauczyciel miał do wypracowania 8 godzin dziennie czy nawet 40 godzin tygodniowo. W związku z powyższym, przyjmowanie do obliczeń potrącenia (odliczenia) zasady, iż dzień pracy nauczyciela wynosi 8 godzin dziennie, i dokonanie takiego potrącenia, może być nieusprawiedliwione, a wręcz stanowić nadużycie prawa.

Z drugiej jednak strony zwracam uwagę na fakt, że istnieją również przeciwne opinie w tym zakresie. Przykładowo na stronie https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/…/1-w-jaki…/11111 zostało wskazane, iż „Następnie otrzymaną kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy (8 godzin, gdy strajk trwał cały dzień i nauczyciel zatrudniony na pełny etat nie świadczył pracy)”.

Na marginesie chciałabym jedynie wskazać, że wg przedstawionej wyżej opinii ZNP nie powinno dochodzić również do potrącenia wynagrodzenia z tytułu dodatku funkcyjnego („Z tytułu udziału w strajku nauczyciel nie powinien tracić prawa do dodatku funkcyjnego – ponieważ realizacja zadań funkcyjnych nie jest limitowana wypracowaniem określonego pensum pracy, tylko zadaniowo. Zatem zadania związane ze sprawowanie funkcji kierowniczej mogą być zrealizowane w innym czasie, niezwiązanym z pracą przypadającą podczas trwania strajku.”) i motywacyjnego.

Tym nie mniej, przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem bardzo złożonym i nieuregulowanym w prawie w sposób dostateczny. W związku z czym trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi w powyższym temacie. Wiele może również zależeć od posiadanych dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Być może kwestia ta powinna zostać wyjaśniona przez niezależny i niezawisły Sąd, a w razie konieczności służymy pomocą także w zakresie skierowania sprawy do sądu. Może pozew zbiorowy?

Poniżej załączam wzór porozumienia, jakie można podpisać pomiędzy Dyrektorem a Związkami Zawodowymi! Pokażcie siłę!!!

porozumienie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl