29.12.2017

46 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia od 01.01.2018 r. – trudniej?

Kończy się rok, a z nim zasady dotyczące między innymi urlopów dla poratowania zdrowia. Za chwilę mam Klientkę, która jeszcze pragnie skorzystać z urlopu na tzw. „starych zasadach”. Postanowiłam więc przyjrzeć się zmianom w Karcie Nauczyciela dotyczącym urlopu.

Trochę dziwi mnie wprowadzenie zmian do Karty Nauczyciela ustawą z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ale widocznie chodziło o to, aby nie było protestów Związków Zawodowych, które pojawiają się zazwyczaj, kiedy chce się zmienić Kartę. Ministerstwo Edukacji uzasadniało wprowadzenie tych zmian nadużywaniem swoich uprawnień przez nauczycieli w tym zakresie. Co ciekawe, urlopy dla poratowania zdrowia finansowane są ze środków samorządów, a nie resortowych. Podkreślają oni, że koszty wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, jak i zastępstwa nauczycieli w tym czasie wynosiły ponad 700 mln zł.

Najważniejszą zmianą dotyczącą urlopów dla poratowania zdrowia będzie to, że orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Do 31 grudnia mógł być to lekarz ubezpieczenia społecznego, czyli taki który zajmował się nauczycielem i znał jego historię zdrowotną.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia – co znaczy, że jeśli nauczyciel posiada uprawnienia do urlopu i orzeczenie lekarskie to dyrektor nie może mu odmówić przejścia na ten urlop, w konkretnie określonych przypadkach. Obecnie nie było takiego wymogu – jeśli lekarz ubezpieczenia społecznego uznał, że jest taka konieczność to wydawał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia ma być udzielony:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia;
  • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
  • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Okres udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekroczyć jednorazowo roku. 

Z urlopu będzie mógł skorzystać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.  Obecnie nauczyciel musiał pracować przez całe 7 lat w pełnym wymiarze zatrudnienia. Zmianę tą oceniam korzystnie, albowiem daje szanse na skorzystanie z urlopu również tym nauczycielom, którzy pracowali na niepełny etat. Dotychczas było to niemożliwe.

Przerwa w pracy pozbawia urlopu, jednak według nowych przepisów tylko ta, która trwa powyżej trzech miesięcy. Karta Nauczyciela określa (art. 73 ust. 1a), że z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

 

W praktyce oznacza to, że urlop dla poratowania zdrowia otrzyma nauczyciel, który:
– pracował co najmniej 7 lat bez przerwy przekraczającej trzy miesiące;
– przez cały ten czas pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć;
– bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.

Zmianą jest to, że na badanie w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia kieruje nauczyciela dyrektor (i za to płaci). W praktyce wygląda to tak, że nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu składa pisemny wniosek do dyrektora, który dopiero wówczas skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.

Ustawa określa również, iż nauczyciel będzie musiał się zgłosić do specjalisty w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania. 

Lekarz dokonawszy oceny, że nauczyciel spełnia przesłanki do otrzymania urlopu, wyda orzeczenie, w którym określi czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach – dla dyrektora szkoły, dla nauczyciela (do dokumentacji medycznej) i dla lekarza.

Szczegółowe regulacje, w tym wzór skierowania wystawianego przez dyrektora, określi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (obecnie na etapie konsultacji społecznych).

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawi natomiast lekarz rodzinny, musi ono zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Dla mojej Klientki korzystniej byłoby przejść na urlop dla poratowania zdrowia na tzw. „starych zasadach”. Dlatego też szukałyśmy rozwiązania, jak z nich skorzystać i mam nadzieję, że się nam udało. Wyszła od nas zadowolona i ma jeszcze 3 dni na poszukanie lekarza, który wyda jej odpowiednie orzeczenie 🙂

 

{ 46 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam Knopik Styczeń 18, 2018 o 19:26

Pani Karolino, a czy przepisy przewidują jakąś granicę, po przekroczeniu, której na taki urlop nauczycielowi pójść nie wolno, np. czy nauczyciel, któremu pozostał tylko rok do emerytury może z takiego urlopu na poratowanie zdrowia skorzystać, kiedy z góry będzie wiadomo, że po powrocie z urlopu osiągnie już wiek emerytalny i do pracy w zawodzie nauczyciela już nie wróci?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 22, 2018 o 16:57

Witam serdecznie, Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Adam Knopik Styczeń 22, 2018 o 21:32

Serdecznie dziękuję za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Ewa Styczeń 24, 2018 o 19:16

Pani Karolino, a jak wygląda sprawa z wypłacaniem pensji w czasie wakacji, jeżeli na urlop poszłam od 15 stycznia (i będę na nim cały rok), ale od września poprzedzającego odejście na urlop miałam stałe nadgodziny? Czy będę miała pensję jak za każdy miesiąc urlopu czy za czas przepracowany w tym roku szkolnym z nadgodzinami wypłacona mi zostanie tzw. średniówka?
Pozdrawiam
Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 25, 2018 o 11:26

Szanowna Pani, za czas urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje, zgodnie z przepisami wynagrodzenie zasadnicze z dodatkami (stażowym), nie średnia i nie taka, jak w czasie pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rena Styczeń 30, 2018 o 22:47

Pani Karolino, prosilabym o przyblizenie tematu urlopu dla poratowania zdrowia:jestem pod opieka lekarza kardiologa, lecze się na nad cisnienie czy lekarz medycyny pracy może mi odmowic udzielenia urlopu. Dziękuję I pozdrswiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 31, 2018 o 11:30

Witam serdecznie, oto dwa linki ostatnie http://kartanauczycielablog.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia-rozporzadzenie/ oraz http://kartanauczycielablog.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia-od-01-01-2018-r-trudniej. To zależy od lekarza, najlepiej powołać się na kontynuację leczenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

OLA Okoniewska Luty 6, 2018 o 01:32

Pani Karolino,

od września 2017 r. przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia (urlop zakończy się 31 sierpnia tego roku). Czy w zwiazku ze zmianami dotyczącymi urlopu dla poratowania zdrowia, będę miała prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego za okres ferii zimowych i letnich lub ekwiwalentu pieniężnego za ten czas? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 27, 2018 o 10:59

Witam. Będę o tym pisać artykuł na blogu. Proszę śledzić 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

OLA Okoniewska Luty 27, 2018 o 22:48

Dziękuję, zatem będę tu systematycznie zaglądać, z nadzieją, że zmiany dotyczą wszystkich nauczycieli obecnie przebywających na urlopie, a nie tylko tych, którzy rozpoczęli/-ną urlop w roku bieżącym.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola Okoniewska Kwiecień 16, 2018 o 15:10

Pani Karolino, koniec roku zbliża się wielkimi krokami. By uzyskać odpowiedź na moje pytanie, prześledziłam inne artykuły z poradami prawnami i wynika z nich, że przysługuje mi prawo do urlopu uzupełniającego za okres ferii zimowych i letnich (lub ekwiwalentu pieniężnego za ten okres). Przypomnę, iż przebywam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia od września 2017r. Mam jednak jeszcze dwa pytania do Pani – czy powinnam wystosować pismo do dyrekcji, z prośbą o przyznanie ekwiwalentu za urlop uzupełniający (planowo wracam do pracy od września tego roku)? Jeśli tak, czy obowiązują mnie konkretne terminy na złożenie takiego pisma?Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:37

Szanowna Pani, chętnie odniosę się do Pani pytań, jednak nie w komentarzach. Aby Pani pomóc potrzebuję analizy Pani umowy o pracę oraz osobistego kontaktu z Panią. Pozdrawiam i zapraszam do formularza kontaktowego. Pozdrawiam.

Marta Luty 6, 2018 o 11:49

Czy zwolnienie z tytułu ciąży i następujące po urodzeniu dziecka urlopy macierzyński i rodzicielki liczą się jako przerwy w pracy i uniemożliwiają tym samym wzięcie urlopu zdrowotnego bezpośrednio po tych urlopach?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 27, 2018 o 10:51

Co do zasady nie, albowiem one nie przerywają okresu zatrudnienia, jednak wydłuża się czas – przesuwa się okres zatrudnienia uprawniający do wzięcia urlopu dla poratowania zdrowia 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Darek Luty 7, 2018 o 17:22

Po przepracowaniu w szkole podstawowej 17 lat zatrudniłem się na uniwersytecie jako nauczyciel akademicki. Czy po powrocie do pracy w szkole podstawowej będę mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 27, 2018 o 10:46

To zależy czy będzie Pan spełniał przesłanki do jego udzielenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Honorata Luty 12, 2018 o 21:10

Pani Karolino mam pytanie odnośnie urlopu dla poratowania zdrowia. W zeszłym roku zaszłam w ciążę i wykryto u mnie cukrzycę. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, cukrzyca okazała się insulinozależna. Pani doktor diabetolog po zleceniu szeregu badań i z uwagi na duże wahania cukru związane z kamieniem piersią wystawiła mi orzeczenie lekarskie o konieczności przejścia na urlop dla poratowania zdrowia. Dokumenty złożyłam w listopadzie mając nadzieję na skorzystanie na starych warunkach. Dziś dowiedziałam się od Pani dyrektor, że urlop w przypadku mojej choroby nie należy mi się. Mam pytanie, gdzie mogę odwołać się od decyzji, którą jak podejrzewam dostanę na piśmie. Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 20, 2018 o 12:39

Szanowna Pani, nie rozwiążę Pani problemu w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego. Zaznaczam jednak, że urlop dla poratowania zdrowia powinien się Pani należeć. Czekam na kontakt od Pani, gdyż należy działać szybko i sprawnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga Marzec 13, 2018 o 21:53

Witam !
Mam pytanie. Od wrzesnia 2018 chcę iść na urlop zdrowotny ale w grudniu 2018 kończę studia podyplomowe. Czy przebywając na urlopie dyrektor dalej moze mi dofinansować ostatni semestr?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 14, 2018 o 13:30

Witam, tak, może. Wówczas pracownik pozostaje w stosunku pracy i może się dokształcać. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja Marzec 19, 2018 o 12:14

Dzień dobry.
jakie choroby zawodowe nauczyciela bibliotekarza uprawniają do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 20, 2018 o 00:43

Dobry wieczór, to musi orzec lekarz medycyny pracy, ale na pewno schorzenia kręgosłupa, alergie, zwyrodnienia stawów oraz naruszające funkcje ruchowe. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona Marzec 21, 2018 o 13:41

Witam, czy nauczyciel każdego przedmiotu może otrzymać ten urlop, jeśli wykaże choroby układu kostno- stawowego ? Uczę j. niemieckiego. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 22, 2018 o 10:30

Witam, decyzję w tym zakresie podejmie lekarz medycyny pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga Marzec 28, 2018 o 10:11

Dzień dobry,
Czy orientuje się Pani, jak będzie wyglądał powrót do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia? Słyszałam, że lekarz medycyny pracy może nie wydać zgody na powrót do pracy po urlopie, który został przecież udzielony z powodu „choroby zawodowej”. Czy to nie jest przypadkiem bilet w jedną stronę? Jeśli lekarz zaordynuje jakieś zabiegi, pobyt w sanatorium w czasie urlopu, to kto ma za to zapłacić?
Pozdrawiam,
Olga

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:24

Dzień dobry, decydentem zdrowia nauczyciela jest lekarz medycyny pracy i przecież chodzi o to, aby się ktoś zajął zdrowiem nauczyciela. Nie traktuję tego, jak bilet w jedną stronę. Lekarz wydaje orzeczenie po badaniu pacjenta i przysługuje od jego orzeczenia prawo odwołania się do Komisji lekarskiej. Wszystkie badania, zabiegi i pobyty w sanatorium są finansowane ze Skarbu Państwa. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Iwona Marzec 31, 2018 o 23:05

Właściwie na jakiej podstawie lekarz medycyny pracy podejmuje tę decyzję ? Na czym się opiera ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:25

Na podstawie badania osobistego pacjenta oraz dokumentacji medycznej. Na blogu opisana jest dokładna procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i wydawania orzeczenia o potrzebie jego udzielenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

JOANNA Kwiecień 7, 2018 o 12:24

Witam. mam zapytanie, czy mogę udać się na urlop zdrowotny, spełniam wszystkie warunki. od września mamy nowego dyrektora, który stosuje mobing. jestem wykończana psychicznie. wiem, że w poprzedniej placówce ta osoba doprowadziła, nauczyciela do szpitala psychiatrycznego. wstawiłam się za dzieckiem niepełnosprawnym, o jego prawa i zaczęła się historia. rozmawiałam anonimowo z kuratorium, kazano opisać całą sytuację itd. nie mam już zdrowia na to. jestem umówiona do psychiatry. chyba mam załamanie nerwowe.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:48

Szanowna Pani, jeśli tylko spełnia Pani przesłanki do przejścia na urlop dla poratowania zdrowia to zapewne może Pani na niego przejść. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Łukasz Kwiecień 12, 2018 o 23:37

Witam, czy wniosek o urlop dla poratowania zdrowia może zostać odrzucony przez dyrektora szkoły ? nauczyciel oczywiście spełnia wszystkie wymagania, mało tego – nigdy nie korzystał z ww urlopu przy blisko 30 letnim stażu pracy (nauczyciel mianowany). Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:35

Szanowny Panie, nie, nie może zostać odrzucony. Dyrektor nie może kwestionować wniosku, do którego załączona jest zaświadczenie od lekarza orzecznika. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena Maj 1, 2018 o 20:39

Dobry wieczór,
Jestem nauczycielem dyplomowanym-szkolnym bibliotekarzem z 15-letnim stażem pracy, zatrudnionym na czas nieokreślony. Lekarz medycyny pracy rozpatrujący 27 kwietnia mój wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zupełnie zignorował dokumentację medyczną potwierdzającą zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i inne schorzenia (przewlekłe bóle głowy i karku, pogorszenie wzroku i zaburzenia widzenia, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, problemy z zatokami, alergia na kurz, żylaki kończyn dolnych i nadciśnienie..), komentując, że po zmianach od 1 stycznia 2018 nauczyciel (cytuję) „musi albo miec poważne problemy z gardłem albo leczyć się na schorzenia psychiczne” – inaczej nie ma szans!
Oczywiście zamierzam skorzystać z prawa do odwołania się od tej decyzji i zostało mi na to jeszcze 10 dni..
W związku z moimi dolegliwościami, lekarz reumatolog zaleca poważną rehabilitację, a neurolog wysyła mnie juz do neurochirurga. Bóle kręgosłupa na pewno mają związek z przeciążeniem układu ruchu – po nieszczęsnych reformach w oświacie ciągle „walczę” z tonami podręczników, skacząc po drabinie oraz od września jestem skazana na systematyczne dźwiganie księgozbioru i przenoszenie go z II p. na parter, gdzie wyznaczono nowy lokal dla połączonych bibliotek podstawówki i dawnego gimnazjum..
Czy Pani zdaniem jest szansa, że odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy coś zmieni w mojej sprawie?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 27, 2018 o 13:21

Szanowna Pani, nie mam możliwości odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Jeśli oczekuje Pani ode mnie pomocy, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna Maj 13, 2018 o 10:38

Witam! Kiedy należy złożyć wniosek o urlop na poratowanie zdrowia,chcąc rozpocząć go 1 września?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 27, 2018 o 13:03

Dzień dobry, nie ma ustawowego terminu, aby przejść na urlop. Termin powinien być obiektywny, aby dyrektor miał możliwość wystawić Pani skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy i ewentualnie się odwołać.

Odpowiedz

Joanna Czerwiec 4, 2018 o 15:23

Witam,
Nie mam pewności, czy spełniam warunki do przyznania urlopu zdrowotnego. Chciałam ubiegać się o urlop od 1 września, gdyż bardzo pogorszył się mój stan zdrowia. W tym roku często chorowałam i przebywałam na zwolnieniu. Mam umowę na czas nieokreślony i pracuję w pełnym wymiarze godzin od zawsze, ale byłam już 1 raz na urlopie zdrowotnym rocznym do 13.12.2012, a wcześniej na zwolnieniu i urlopie macierzyńskim. Od tego czasu nie minęło 7 lat. Czy ten czas jest wliczany jako przerwa w pracy, która jest warunkiem do uzyskania urlopu zdrowotnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 02:07

Szanowna Pani, nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli potrzebuje Pani analizy Pani sytuacji prawnej to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta Czerwiec 12, 2018 o 22:25

Witam pani Karolino!
Pracuję w szkole, w której dyrekcja stosuje mobing wobec pracowników. Jestem wykończona psychicznie.
Chciałabym złożyć dyrekcji wniosek nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Czy dyrektor może się nie zgodzić na ten wniosek? W jakim terminie powinnam dostać odpowiedź od dyrektora? Kiedy najlepiej złożyć ten wniosek?
Leczę się od trzech lat u laryngologa. Wizyty mam co dwa miesiące, a ostatnio dostałam skierowanie na zabiegi na gardło.
Z poważaniem Marta.

chcia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 6, 2018 o 23:30

Szanowna Pani, proszę o kontakt prywatny, gdyż nie mam jak udzielić Pani indywidualnej odpowiedzi na Pani pytanie. Jest to bowiem kwestia analizy dokumentów i omówienia konkretnego przypadku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 19, 2018 o 11:45

Dzień dobry.
Byłam dziś u lekarza medycyny pracy, który odmówił mi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, twierdząc, że moje schorzenie jest nieodpowiednie a urlopu może udzielić na jedno jedyne schorzenie czyli kłopoty ze strunami głosowymi. Zaskoczyło mnie to. Nie wiem co mam teraz zrobić. Lekarz radził się odwołać ale obawiam się, ze jeśli komisja odwoławcza podtrzyma ten wniosek moja droga do urlopu pozostanie zamknięta. Jeśli można proszę o kontakt telefoniczny.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 30, 2018 o 00:36

Dzień dobry, proszę o kontakt indywidualny. Lekarz nie miał racji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marzena Sierpień 2, 2018 o 06:42

Dzień dobry.
Pracuję w szkole 9 lat. W 2012 r. tj. temu pracowałam na zastępstwie do 30 kwietnia (umowa na czas określony). Od 2 maja tegoż roku byłam 6 m-cy na zwolnieniu lekarskim a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przez okres 10 m-cy. Łączny czas trwania przerwy z tytułu niezdolności do pracy trwała 16 m-cy. Od września 2013 r. podjęłam pracę w innej szkole, w której pracuję – niestety – do dziś. z powodu mobbingu leczę się na depresję i zlecono mi konsultacje u psychologa. Pytanie moje brzmi – czy przerwa w zatrudnieniu (16 m-cy) spowodowana brakiem możliwości zatrudnienia z powodów zdrowotnych dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia od września 2018 r.?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 9, 2018 o 23:36

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem indywidualnej pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Sensei Tokugawa Sierpień 16, 2018 o 12:33

Dzień dobry

Jakie są konsekwencje wycofania wniosku o urlop w momencie kiedy mam opinię lekarza specjalisty
– (laryngolog), który uważa, że okoliczności (przesłanki medyczne) usprawiedliwiają mój wniosek- i skierowanie od dyrektora szkoły? Sytuację uważa się za niebyłą? W dodatku szkoła nie wskazała przychodni świadczącej usługi z zakresu medycyny pracy, bo nie ma z nikim podpisanej umowy. Dzwoniłem do obu ministerstw i macierzystego kuratorium i w moim rozumieniu mam związane ręce a w szkole – i nie zapominajmy o organie samorządu terytorialnego – oczywiście pretensje.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 20, 2018 o 11:08

Szanowna Pani, odpowiedzi na takie pytania udzielam jedynie w trakcie indywidualnej konsultacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: