14.08.2016

62 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia – od jakiego lekarza?

Jedna z czytelniczek zadała mi pytanie, „czy lekarz w gabinecie prywatnym może wystawić orzeczenie do urlopu na poratowanie zdrowia? Pieczątka  jest z gabinetu prywatnego, ale lekarz pracuje również w szpitalu”.

Zdarza się, że nauczyciele przedstawiają skierowania na urlop dla poratowania zdrowia od jakiegokolwiek lekarza. Warto więc przyjrzeć się prawidłowości takiego skierowania.

Jak wiadomo, art. 73 Karty Nauczyciela reguluje, że urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia lekarskiego, przysługuje dyrektorowi odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Karta Nauczyciela nie reguluje jaki lekarz winien wystawić skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia. Odpowiednią regulację zawiera jednak rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U.nr 233,poz.1991). Wynika z niego, że owo orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, który orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.”

Na podstawie przywołanych przepisów widać, że skierowanie może wystawić jedynie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub taki, u którego nauczyciel korzysta z pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego (na tzw. NFZ).

Konsekwencje mogą być poważne, bowiem dyrektorowi przysługuje prawo odwołania nauczyciela z urlopu, który został udzielony na podstawie skierowania wystawionego przez nieupoważnionego lekarza.
405223_358631520881797_1705294835_n

{ 62 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Małgorzata Październik 13, 2016 o 13:58

Chciałabym dowiedzieć się, czy bezpośrednio po rocznym urlopie rodzicielskim mogę przejść na urlop zdrowotny. Spełniam wszystkie warunki -jedenastoletni staż pracy, zatrudnienie w pełnym wymiarze.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 20, 2016 o 22:43

Szanowna Pani, obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych wyłączeń w tym zakresie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

aneta Grudzień 6, 2016 o 13:44

Proszę o informację czy wniosek o urlop na poratowanie zdrowia można wystawić z gabinetu prywatnego

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 03:06

Witam, nie, nie może być wystawiony z gabinetu prywatnego. Chyba, że lekarz go prowadzący jest Pani lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i ma podpisaną umowę z NFZ. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kasia Grudzień 30, 2016 o 10:40

dzień dobry, a mnie interesuje kwestia urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym. Sprawa wygląda tak: jesteśmy placówką nieferyjną, nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.15r. do 31.08.16r.ile dniu urlopu przysługuje nauczycielowi za 2016r.??w moim przekonaniu urlop taki rozliczamy proporcjonalnie. Istnieje jakaś podstawa prawna bym mogła się nią posłużyć podczas rozmów z nauczycielem???

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 2, 2017 o 19:14

Szanowna Pani, cała regulacja urlopu w placówkach nieferyjnych uregulowana jest w art. 64 KN. I ma Pani rację, urlop ma być rozliczany proporcjonalnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ala Styczeń 9, 2017 o 20:06

Dzień dobry, lekarz wystawił mi orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wpisując daty od 1 lutego do 1 lutego następnego roku- czy taki zapis jest właściwy, czy raczej urlop powinien zakończyć się 31 stycznia ? Czy dołączenie tak wystawionego orzeczenie może być podstawą do złożenia odwołania przez dyrektora ? I ewentualnie jaką by miała wpisać datę we wniosku o urlop ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 20:51

Dyrektor ma zawsze prawo do złożenia odwołania od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi. Lekarz natomiast orzekając o potrzebie udzielenia tego urlopu określa jego okres. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona Styczeń 12, 2017 o 08:42

Szanowna Pani, jeszcze jedno pytanie o uprawnienia lekarza wystawiającego zaświadczenie o potrzebie udzielenia urlopu. Czy ma je lekarz jednego z dużych centrów medycznych, mający prawo do wystawiania zwolnień lekarskich i wniosków o świadczenia ZUS? Czy określony jest termin w jakim należy złożyć wniosek do dyrektora placówki?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 20:30

Szanowna Pani, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wyraźnie wskazuje, że musi to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta/nauczyciela, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Więc jeśli lekarz z dużych
centrów medycznych, jest Pani lekarzem POZ-u to może orzec o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Odpowiedz

Piotr Sierpień 28, 2017 o 15:17

To nie cała prawda. Orzeczenie wydaje LUZ (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest nim także każdy lekarz AOS – ambulatoryjnej opieki zdrowotnej czyli poradni specjalistycznej lub szpitala na umowie z NFZ leczący w ramach NFZ) LECZĄCY nauczyciela w chorobie z powodu której wydawane jest orzeczenie – tylko on ma pełną wiedzę do wypisania orzeczenia i musi to zrobić na podstawie dokumentacji pełnej, która w przypadku odwołania Dyrektora szkoły musi być przesyłana do WOMP (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy). Lekarz POZ może być właściwym LUZ dla pacjenta wtedy, gdy pacjent np. leczy się prywatnie (na podstawie pełnej informacji lekarza z gabinetu specjalistycznego) lub u lekarza POZ. Więc najważniejszą przesłanką jest to, czy lekarz jest LECZĄCYM nauczyciela w chorobie, a nie inne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 13:34

Dziękuję za uzupełnienie wiedzy 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Danuta Grudzień 17, 2017 o 20:08

Dobry wieczór. Chciałam się dowiedzieć, jaki lekarz ma wystawić orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia. Jest to dla mnie nie do końca jasne. Czy może to być tylko lekarz pierwszego kontaktu czy też może to być lekarz specjalista, który leczy nauczyciela?
Pozdrawiam

Dorota Styczeń 27, 2017 o 09:14

Dzień dobry! W dniu 6 lutego 2018 roku kończę 60 lat i mogę przejść na emeryturę. Czy w chwili obecnej moę starać się o urlop zdrowotny (po leczeniu onkologicznym)? Serdecznie pozdrawiam Dorota Pietrzak

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 8, 2017 o 21:51

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda Luty 7, 2017 o 09:27

Witam,
czy po złożeniu przeze mnie wniosku o udzielenie urlopu uzupełniającego dyrektor powinien udzielić mi urlopu wypoczynkowego uzupełniającego po urlopie zdrowotnym udzielonym na okres od 1 września do 31 sierpnia? Zastanawiam się, czy nie wymyśli, że termin urlopu wypoczynkowego zbiegł się z terminem urlopu zdrowotnego i mi go nie udzieli.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 8, 2017 o 21:41

Witam, a ja nie wiem 🙂 nie udzielam porad prawnych w komentarzach 🙂 Pozdrawiam

Odpowiedz

Aleksandra Marzec 1, 2017 o 11:11

Witam serdecznie! A ja mam również pytanie, przepracowalam 4lata w przedszkolu niepublicznym pod pełnym nadzorem kuratorium oświaty, odbyłam w tym czasie staż i zdobyłam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Stamtąd przeszłam bez przerwy do pracy w szkole podstawowej publicznej, jedna umowa o pracę na okres 10miesięcy, dwa miesiące jako bezrobotny, kolejne trzy umowy na czas określony (12 miesięcy), od września 2015umowa na czas nieokreślony. Wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy. W czasie pracy w szkole kolejny awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Czy przysługuje mi prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 1, 2017 o 21:08

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr Marzec 6, 2017 o 18:42

Proszę o potwierdzenie czy orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela czy dowolny lekarz medycyny pracy. Czy coś się w tym temacie zmieniło?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 7, 2017 o 19:24

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr Marzec 21, 2017 o 22:26

Mam jeszcze jedno pytanie: Przez ile lat muszę być zatrudniony na pełnym etacie w szkole, żeby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 27, 2017 o 23:08

Dobry wieczór, z pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia można skorzystać po przepracowaniu 7 lat. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata Marzec 29, 2017 o 22:44

Dobry wieczór! Wiem już, że wniosek o urlop dla poratowania zdrowia musibl wystawić lekarz POZ. Czy może to zrobić na podstawie dokumentacji medycznej leczenia z placówki prywatnej (od kilku lat korzystam tam z opeki ortopedycznej i rehabilitacji – z firmy zatrudniającej męża mam to za darmo i czas oczekiwania jest bardzo szybki w porównianiu z leczeniem państwowym). Czy taka dokumentacja będzie się liczyła, gdyby dyrektor się odwołał? Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 30, 2017 o 01:37

Dobry wieczór, tak, taka dokumentacja będzie miała znaczenie i może być podstawą przyznania na jej podstawie urlopu dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata Marzec 30, 2017 o 08:05

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Izabela Marzec 30, 2017 o 22:22

Witam, chciałabym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia czy orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia może mi wystawić lekarz endokrynolog u którego się leczę ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 10, 2017 o 01:00

Dobry wieczór, nie, nie może to być lekarz endokrynolog. Ma to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Odpowiedz

Basia Kwiecień 17, 2017 o 20:28

Witam.
Jakie zmiany w udzielaniu urlopów dla poratowania zdrowia czekają nas od września 2017roku?
Czy chcąc skorzystać z takiego urlopu w sierpniu obowiązują mnie stare czy już nowe zasady?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 15:14

Witam, tak obowiązują Panią jeszcze stare zasady. Zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia są planowane dopiero. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jarek Maj 16, 2017 o 10:34

witam
aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim prawie pol roku, pracuje w placowce nieferyjnej,zamierzam wystapic o urlop dla poratowania zdrowia,spelniam wszystkie wymogi-gdzie moge znalesc druki-czy lekarz ma u siebie takie orzeczenia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 13:00

Dzień dobry, tak lekarz powinien posiadać druki orzeczenia bądź na bieżąco wydrukować je z rozporządzenia.

Odpowiedz

Ewa Maj 22, 2017 o 12:14

Chciałabym od września 2017 roku skorzystać z urlopu zdrowotnego( od roku leczę się na depresję), czy orzeczenie wydaje lekarz rodzinny czy psychiatra ( gabinet prywatny)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 12:46

Dzień dobry, pisałam o tym na blogu, jak i we wcześniejszych komentarzach. Tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, nie może być z gabinetu prywatnego.

Odpowiedz

Monika Maj 31, 2017 o 18:01

Dzień dobry! Chciałam zapytać czy od stycznia 2017 weszły jakieś nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o urlopie zdrowotnym dla nauczycieli. Konkretnie chodzi mi o to czy orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego musi wydać tylko lekarz medycyny pracy czy może tak jak dotychczas lekarz rodzinny mający umowę z NFZ. Byłam dzisiaj u swojego lekarza rodzinnego w przychodni i nie wydał mi orzeczenia odsyłając do lekarza medycyny pracy. Nie znalazłam w internecie żadnych nowych przepisów dotyczących tej kwestii.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 12:19

Witam, nowe przepisy w tym zakresie są na razie w fazie projektu. Obecnie to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona Czerwiec 16, 2017 o 13:14

Witam, od 2006 roku pracuje w internacie jako wychowawca w pelnym wymiarze godzin.W 2015 urodziłam dziecko, potem wykorzystałam urlop macierzynski i rodzicielski. W 2016 roku wrocilam do pracy ale z tytułu urlopu wychowawczego mam obniżony etat do 1/2. Wkrótce chcialabym pójść na urlop dla poratowania zdrowia. Czy w takiej sytuacji mi on przysługuje? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 28, 2017 o 00:37

Szanowna Pani, nie udzielę Pani odpowiedzi w komentarzach, gdyż wymaga to głębszej analizy. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem konkretnej pomocy prawnej to zapraszam do zakładki Kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Czerwiec 26, 2017 o 22:21

Dziękuję Pani za fachowe wyjaśnienia wielu spraw, bardzo pouczająca lektura. Nawiązując do odwołania które może wnieść dyrektor szkoły, to czy wstrzymuje ono wykonanie urlopu. Nauczyciel przedstawił orzeczenie dziesięć dni przed określonym w orzeczeniu terminem urlopu. Dyrektor natomiast ma 14 dni na wniesienie odwołania, a przecież kolejne 14 ma lekarz oraz 14 dni ma wojewódzki ośrodek medycyny prewencyjnej.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 28, 2017 o 00:33

Witam serdecznie, wówczas urlop udzielany jest od uzyskania orzeczenia Komisji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra Lipiec 3, 2017 o 21:07

Witam, chciałam zapytać czy w związku z tym, że jestem pod stałą opieką lekarza diabetologa (czyli specjalisty, który pracuje w ramach NFZ) w państwowej poradni diabetologicznej, mogę uzyskać od niego orzeczenie potrzebne do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 31, 2017 o 22:50

Dobry wieczór, tak może Pani uzyskać orzeczenie od takiego lekarza. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra Sierpień 7, 2017 o 20:53

Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Artur Lipiec 11, 2017 o 18:34

Witam, chciałbym się dowiedzieć od jakiego terminu dyrektor ma 14 dni na odwołanie – rozumiem, że pewnie nie od daty wystawienia orzeczenia, ale czy od dnia dostarczenia orzeczenia (co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne) czy od daty początku urlopu wyznaczonego przez lekarza. I jeszcze jedno pytanie – czy jest już znany termin wprowadzenia zmian dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 31, 2017 o 22:48

Dobry wieczór, jeszcze nie zostało podpisane rozporządzenie zmieniające zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia. Dyrektor ma 14 dni na odwołanie od dnia doręczenia orzeczenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maria Lipiec 28, 2017 o 13:55

Witam jestem na emeryturze oraz pracuję jako wychowawca na pełny etat w Osrodku Wychowawczym czy mogę ubiegać sie o urlop na podratowanie zdrowia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 31, 2017 o 22:45

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Proszę o kontakt przez e-mail.

Odpowiedz

Joanna Sierpień 21, 2017 o 13:56

Chciałabym się dowiedzieć czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Otóż przepracowałam w szkole 6 pełnych lat, w siódmym roku zaszłam w ciążę i od marca do czerwca przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Teraz jestem na urlopie macierzyńskim rocznym.Czy od razu po jego skończeniu mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 23, 2017 o 11:32

Szanowna Pani, aby zweryfikować możliwość skorzystania przez Panią z urlopu dla poratowania zdrowia potrzebna jest głębsza analiza Pani sprawy, w tym zapoznanie się z umowami o pracę. Co do zasady okres zatrudnienia niezbędny do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przedłuża się o czas usprawiedliwionej nieobecności. Stąd jeśli jest Pani potrzebna pomoc kompleksowa to zapraszam do kontaktu przez formularz lub bezpośrednio na e-mail – kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Październik 6, 2017 o 17:40

Dobry wieczór, czy orzeczenie potrzebne do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia może wydać ortopeda, który leczy nauczyciela ( w ramach NFZ- po przecięciu ścięgna)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 13:35

Dzień dobry, tak może. Orzeczenie wydaje LUZ (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest nim także każdy lekarz AOS – ambulatoryjnej opieki zdrowotnej czyli poradni specjalistycznej lub szpitala na umowie z NFZ leczący w ramach NFZ) LECZĄCY nauczyciela w chorobie z powodu której wydawane jest orzeczenie – tylko on ma pełną wiedzę do wypisania orzeczenia i musi to zrobić na podstawie dokumentacji pełnej, która w przypadku odwołania Dyrektora szkoły musi być przesyłana do WOMP (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy). Lekarz POZ może być właściwym LUZ dla pacjenta wtedy, gdy pacjent np. leczy się prywatnie (na podstawie pełnej informacji lekarza z gabinetu specjalistycznego) lub u lekarza POZ. Więc najważniejszą przesłanką jest to, czy lekarz jest LECZĄCYM nauczyciela w chorobie, a nie inne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa Grudzień 10, 2017 o 22:19

Dobry wieczór, nie bardzo wiem czy dobrze tę kwestię rozumiem. Troche mnie zastanawia lekarz AOS. Czy lekarz specjalista np diabetolog, do którego chodzę regularnie od wielu lat może wystawić orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia? Bo nie jest on chyba lekarzem AOS?
Pozdrawiam
Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:20

Szanowna Pani, lekarz AOS to lekarz specjalista i może on również być lekarzem ubezpieczenia społecznego o ile przyjmuje pracownika w ramach ubezpieczenia. W związku ze zmianą przepisów jedynie lekarz medycyny pracy będzie mógł wystawić skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Darek Listopad 1, 2017 o 21:14

Dobry wieczór.
Chciałbym zapytać o termin składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia – czy można złożyć wniosek np. dziś , a iść na urlop za np. miesiąc lub pół roku 🙂 ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:48

Dobry wieczór. Tak – można, bowiem to lekarz decyduje kiedy pracownik ma rozpocząć urlop dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa Listopad 15, 2017 o 20:04

Witam. Przepracował w szkole 11lat, dwa lata miałam niepełny etat tzn. 16/18 . Odmówiono mi prawa do urlopu zdrowotnego, tłumacząc, że muszę przez siedem lat mieć pełny etat. Czy to jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:36

Szanowna Pani, aby Pani pomóc potrzebowałabym kontaktu z Panią przez formularz kontaktowy bądź e-mail. Niezbędna jest analiza Pani umów o pracę i innych dokumentów. Zapraszam do skorzystania z pomocy prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa Listopad 15, 2017 o 20:15

Witam. Pracuję w szkole 11 rok. Przez dwa lata miałam niepełny etat tzn. 16/18. Odmówiono mi prawa do urlopu zdrowotnego, tłumacząc to, że nie miałam pełnego wymiaru godzin nieustannie przez okres 7 lat. Czy takie stanowisko gminy jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:36

Szanowna Pani, aby Pani pomóc potrzebowałabym kontaktu z Panią przez formularz kontaktowy bądź e-mail. Niezbędna jest analiza Pani umów o pracę i innych dokumentów. Zapraszam do skorzystania z pomocy prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Listopad 24, 2017 o 18:25

Dzień dobry, czy jeśli lekarz wyda w grudniu 2017r. orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 lutego 2018r. i nauczyciel złoży do dyrektora wniosek jeszcze w grudniu, to w razie wejścia w życie od 1 stycznia 2018r. nowych przepisów regulujących zasady udzielania urlopu wydane orzeczenie przez LUZ a nie lekarza medycyny pracy będzie ważne?
Pozdrawiam, Anna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:33

Dobry wieczór, tak, będzie ważne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 17:45

Szanowna Pani, ma to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki który leczy nauczyciela w ramach ubezpieczenia społecznego. Po zmianie przepisów będzie to lekarz medycyny pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: