25.01.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia – rozporządzenie

Dzień dobry 🙂 

Pisałam ostatnio o urlopie dla poratowania zdrowia po nowelizacji przepisów. O tym, jak można uzyskać urlop na tzw. nowych zasadach.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat o ukazaniu się rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie to zostało wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

Jego pełna treść znajduje się tutaj.

Weszło ono w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku. 

Rozporządzenie określa zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel, wzór skierowania na badanie lekarskie, w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

***

Tak po kolei będzie wyglądać procedura udzielania urlopu:

  1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel chcąc przejść na urlop dla poratowania zdrowia składa u dyrektora wniosek o udzielenie takiego urlopu.
  2. Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu – wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
  3. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni wraz z dokumentacją medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz dowodem tożsamości.
  4. Lekarz medycyny pracy weryfikuje tożsamość nauczyciela oraz przeprowadza badanie podmiotowe oraz przedmiotowe z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia nauczyciela, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. W czasie badania uwzględnia się pracę wykonywaną przez nauczyciela i ewentualną konieczność powstrzymania się od wykonywania pracy z uwagi na stan zdrowia nauczyciela.
  5. Lekarz medycyny pracy, gdy uzna to za niezbędne może skierować nauczyciela na dodatkowe badania bądź konsultacje specjalistyczne.
  6. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia – wzór orzeczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W najbliższych dniach, jak znajdę chwilę oddechu napiszę Wam o hicie, który wczoraj dostałam od Klientki, związanym właśnie z urlopami nauczycieli.

Pozdrawiam 🙂

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: