15.06.2017

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Zasiłek na zagospodarowanie – czy mi przysługuje?


„Witam, czy mogłaby Pani napisać coś o zasiłku na zagospodarowanie. Bo słyszałam, że przysługuje nauczycielowi jeśli praca w szkole jest jego pierwszą pracą w życiu. Czyli nieważne czy pracował przed podjęciem pracy w szkole i że to zależy tylko od dobrej woli dyrektora lub samorządu i że przy odmowie można powoływać się na wyrok sądu z dnia 20 grudnia 1983 r. (sygn. akt III PZP 41/83 opublikowana w OSNC 1984/6/87) będącą zasadą prawną. Czy to prawda?”

Zgodnie z art. 61 Karty Nauczyciela, nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego
w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek, złożony w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczyciela.

Wyjaśniając, nauczyciel, który swoją pierwszą pracę zawodową – po ukończeniu studiów – podjął
w szkole, może się starać o ten zasiłek. Zasiłek ten przyznaje się na wniosek nauczyciela.

Jego wypłata jest obowiązkowa, o ile nauczyciel spełnia przesłanki do jego uzyskania i nie zależy od dobrej woli dyrektora lub samorządu. 

Dobra wola organu prowadzącego bądź dyrektora ma znaczenie wówczas, kiedy nauczyciel uzyskał zasiłek na zagospodarowanie i nagle okaże się, że nie był on jemu należny. Zasiłek bowiem podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Ja sama nie otrzymałam zasiłku na zagospodarowanie, kiedy zaczęłam pracę w szkole. Mimo, że od razu po studiach podjęłam pracę w szkole – w liceum ogólnokształcącym, które sama ukończyłam. Przekazując w szkole świadectwa pracy okazało się, że w czasie studiów pracowałam jako wychowawca na koloniach a podstawą mojego zatrudnienia była umowa o pracę.

Obecnie się to zmieniło i to na korzyść nauczyciela. Jeśli pracowałaś w czasie studiów – nawet na umowę o pracę – przysługuje Tobie prawo do tego zasiłku. 

Jeśli natomiast dyrektor szkoły odmawia Tobie prawa do zasiłku można się faktycznie powołać na przywołany wyrok, a właściwie uchwałę. Uchwała Sądu Najwyższego staje się bowiem zasadą prawa, którą należy stosować wprost.

Skoro odmówiono Tobie zasiłku na zagospodarowanie – nie poddawaj się. Warto wykorzystać wszystkie możliwości sprawdzenia swojej sytuacji.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: