maj 2014

Jedna z moich klientek zwróciła się do mnie z pytaniem o zasadność rozwiązania z nią stosunku pracy w związku z utratą zdolności do pracy. Wróciwszy po urlopie dla poratowania zdrowia oraz urlopie wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim pracodawca (zgodnie z przepisami) skierował ją na badania kontrolne oceniające zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. W wyniku badania lekarz medycyny pracy […]

26.05.2014

227 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Bardzo popularnym ostatnio tematem jest działalność niepublicznych placówek oświatowych i ich ugruntowanie w oświatowym systemie prawa.  Często pada pytanie, czy w niepublicznej placówce oświatowej trzeba zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela?. Nie trzeba w całości. Niemniej są przepisy Karty Nauczyciela, które muszą być zastosowane bezwzględnie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w […]

W tym gorącym okresie zarówno dla nauczycieli, jak i dla mnie (ślub za pasem 🙂 ) spieszę z kolejnym postem. Pozostanę w temacie zwolnień nauczycieli, gdyż jak się okazuje, o tym najczęściej nauczyciele poszukują informacji. Jak już wiesz, nauczyciela (bez względu na stopień awansu zawodowego) można zwolnić – pisałam o tym kilkukrotnie na moim blogu. Oczywiście […]

Przeczytałam dzisiaj artykuł w Głosie Nauczyciela z 7 maja 2014 roku (ROK XCVII/nr 19) o sposobach zmiany pensum w pracy nauczyciela. Z uwagi na to, że obecnie jest to bardzo poważne zagadnienie, odniosę się do tego. Autorka artykułu podaje, że jedną z możliwych form zmiany pensum nauczyciela, jaką można zastosować,  jest wypowiedzenie zmieniające. Nic bardziej błędnego. […]

Nauczyciel mianowany-dyplomowany, w ręku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn organizacyjnych… Zadaje sobie dwa pytania : czemu ja i co dalej? Czytając tekst oświadczenia o rozwiązaniu umowy znajduje zwrot: „jednocześnie informuję, iż może Pan/Pani złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozwiązania umowy o pracę”. […]