sierpień 2014

Obiecałam poruszyć temat sytuacji nauczyciela kontraktowego, który był w mijającym roku szkolnym zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Jak już wiesz, z poprzednich wpisów, nauczyciela kontraktowego, o ile nie zachodzą przesłanki szczególne z ust. 7 art. 10, zatrudnia się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Niestety zdarza się, […]

Końcówka sierpnia to bardzo intensywny okres dla placówek oświatowych. To czas, kiedy zaczynają się rady pedagogiczne rozpoczynające rok szkolny, a w raz z nimi czas na ostatnie decyzje kadrowe. Dyrektor może, a nawet musi, podjąć wszelkie decyzje kadrowe przed sierpniową radą pedagogiczną. Po niej nie powinno się już wprowadzać żadnych zmian do arkusza organizacyjnego, jak i […]

25.08.2014

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela – zmiany

Jak wynika z informacji przekazanych na stronie Ministerstwa Edukacji, nie będzie zmian w Karcie Nauczyciela, o których to zmianach resort mówił od pół roku. Jak przyznała Pani Minister Rostkowska, wprawdzie projekt zmian jest już gotowy i mógłby nawet dzisiaj trafić w tryby ścieżki legislacyjnej, tak się nie stanie. Powodem wstrzymania prac legislacyjnych, zdaniem dziennikarzy jest […]

22.08.2014

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela 2014

Dla wszystkich, którzy poszukują aktualnego tekstu ustawy Karta Nauczyciela, załączam ją w wygodnym formacie : Karta-Nauczyciela. Zachęcam do zapoznania się z aktualnym stanem prawnym i kontaktu 🙂 O zmianach napiszę wkrótce 🙂 zapraszam do lektury 🙂  

Spieszę udzielić odpowiedzi na zadane dzisiaj pytanie: „Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje u nauczyciela kontraktowego przy umowie o pracę na czas nieokreślony?” Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi, co do zasady, 3 miesiące i upływa z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego. Rozwiązanie umowy zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może […]