maj 2019

21.05.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Bezpieczeństwo w szkole

W związku ze strasznymi wydarzeniami w Warszawie, kiedy uczeń zabił ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje do podjęcia działań zamierzających do faktycznego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.  Nakazuje się przeprowadzenie zebrań rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami uczniów oraz godzin wychowawczych z uczniami. Ze swej strony mogę pomóc w ten sposób, że: mogę przyjechać do Ciebie do […]