22.08.2020

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Badania w Ośrodku Medycyny Pracy – badania okresowe.

 Wraz z początkiem nowego roku wielu nauczycielom kończą się badania okresowe i przed 1 września mają obowiązek je wykonać.

Tymczasem Ośrodki Medycyny Pracy nie chcą przyjmować pacjentów albo wykonują badania z poczuciem wymuszenia badania.

I teoretycznie wszyscy mają rację 🙂

Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to z rozwiązaniem przychodzi prawo 🙂

Nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy stan pandemii jest słuszny, czy nie. Nie chcę też komentować kwestii teleporad prowadzonych przez lekarzy. W medycynie pracy, która przecież decyduje o zdolności pracownika do pracy tak być jednak nie powinno. Lekarz powinien być dostępny dla pracownika i przeprowadzić osobiste badanie. Dopuszczenie do pracy pracownika do niej niezdolnego, stanowi naruszenie prawa.

Tymczasem kwestia okresowych badań pracowniczych została uregulowana w ustawie z dnia 31.3.2020 r. nowelizującą ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stanowi ona, że w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Oznacza to, że dyrektor nie musi wysyłać pracownika/nauczyciela koniecznie do lekarza medycyny pracy. Może zobowiązać go do przedstawienia zaświadczenia od jakiegokolwiek lekarza.

Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Jednakże najważniejszym zapisem jest to, iż powyższa specustawa przedłuża ważność badań okresowych wszystkich pracowników. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Skrótowo przedstawia się to następująco:

  1. Badania wstępne i kontrolne

W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  1. Badania okresowe

Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań okresowych.

W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

  1. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego pracownika:

  • zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
  1. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Dzieje się tak w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

A że stan epidemii nadal trwa i nie został odwołany, nie należy się stresować, że nauczyciel nie ma wykonanych badań okresowych. A na wstępne można go skierować do jakiegokolwiek lekarza.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Edyta 23 sierpnia, 2020 o 13:07

A jak to się ma do badań wstępnych, skoro terminy do lekarza medycyny pracy sa odlegle a nauczyciel musi rozpoczać pracę od 1 września?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 sierpnia, 2020 o 14:47

Zgodnie z powyższym badania wstępne w dobie koronawirusa wystarczą do podjęcia zatrudnienia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: