Dotacje przedszkolne

08.07.2014

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dotacja w punktach przedszkolnych

Witaj, dzisiaj szybko i krótko 🙂 Pojawiło się pytanie o dotacje w punktach przedszkolnych, a przecież o tym już rozmawialiśmy 🙂 Najwięcej trudności sprawiało pojęcie kosztu kwalifikowanego, tymczasem kosztem tym mogą być zakupione materiały, produkty lub usługi, jak również wynagrodzenia osób zaangażowanych w działanie, acz muszą być przeznaczone ściśle na realizację działań określonych w programie […]

Kolejnym ważnym tematem, jednocześnie kontrowersyjnym, o którym chcę Tobie napisać jest kwestia rozliczania dotacji w niepublicznych punktach przedszkolnych.  Znowelizowana (przez byłą panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall) ustawa o systemie oświaty zezwoliła różnym podmiotom (osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom, fundacjom, itp.) tworzyć niepubliczne punkty przedszkolne i świadczące usługi opiekuńcze dla dzieci. Jednocześnie placówki te mogą, tak […]