Emerytura

WYGRAŁAM !!!!!!!  Proces o odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie aktu normatywnego uznanego za niezgodny z Konstytucją (art. 417¹ K.c)  Pamiętasz to zamieszanie w związku z wyborem emerytury czy dalszego pozostawania w stosunku pracy? Pozwól, że Tobie przypomnę. Od dnia 1 marca 2009 roku mojej Klientce przysługiwało prawo do emerytury, zgodnie z […]

Emerytura otrzymywana dotychczas może być wyższa o kilkaset złotych, dzięki ponownemu przeliczeniu kapitału początkowego. Takie uprawnienie daje znowelizowana ustawa emerytalna. 1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej […]