24.07.2015

33 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Charakter prawny urlopu dla poratowania zdrowia

Dzień dobry w piątkowe przedpołudnie 🙂

Na szybko, w związku z pytaniami o to, czy urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który uzupełnia etat w kilku szkołach, odpowiadam, iż niestety nie 🙁 

Istotę urlopu dla poratowania zdrowia SN omówił w uchwale z dnia 14 lutego 2012 r., III PZP 1/12, OSNP 2012, nr 15-16, poz. 187, LEX nr 1112776. Sąd Najwyższy wskazał, że nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym w ramach istniejącego indywidualnego stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą, a jego celem jest – przy zagwarantowaniu trwałości tego stosunku oraz możliwości korzystania przez pracownika z dotychczasowych uprawnień w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, w tym socjalnych – zapewnienie nauczycielowi możliwości poddania się zalecanemu leczeniu dla odzyskania pełnej zdolności do pracy i kontynuowania zatrudnienia.

W uchwale tej SN rozstrzygnął również, że dyrektor szkoły jest obowiązany udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole w pełnym wymiarze zajęć.

Nie ma zatem prawa do tego urlopu nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w niepełnym wymiarze zajęć, nawet jeśli zsumowane wymiary jego zatrudnienia są równe pełnemu wymiarowi.

Miłego dnia i miłego początku weekendu 🙂 

eb71944c001a0fdf51e6fb75

{ 33 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Teresa 23 października, 2015 o 23:15

Moim zdaniem, brak możliwości odwołania sie do sądu powszechnego – od niekorzystnego orzeczenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (po odwołaniu sie dyrektora szkoły od orzeczenia lekarskiego/wniosku: o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia) jest niekonstytucyjne. Uniemożliwia obywatelowi dochodzenia swoich racji przed obliczem sądu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które tak jest sformułowane: że od decyzji komisji lekarskiej WOMP nie ma odwołania jest zwykłym bublem prawniczym, na który przymknęły oko związki zawodowe działające w Oświacie. Właśnie mnie to spotkało, że po operacji „wymiany” biodra, wstawienie endoprotezy, komisja WOMP zakwestionowała czas przyznania urlopu na 1 rok przez lekarza – do 6-ciu m-cy, argumentując, że bedę chciała jeszcze raz skorzystac z urlopu dla poratowania zdrowia po wymianie drugiego biodra! Przecież mamy prawo do 36 m-cy urlopu, a ja nie wyczerpałam tych możliwości i nawet 2-krotne przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia tych możliwości by nie wyczerpało. Pomiedzy urlopami musi być roczna przerw, wiem o tym.Proszę o komentarz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 października, 2015 o 23:19

Szanowna Pani, dziękuję za owy komentarz. Jednak można skierować sprawę do Sądu jednak nie w trybie odwołania od decyzji WOMPu. Należy wystąpić z powództwem do Sądu Pracy. W tym celu jednak potrzebna jest pomoc prawna. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Teresa 23 października, 2015 o 23:35

Załuję, że Pani nie zapytałam wcześniej, komisję WOMP miałam 4 sierpnia br. Dziękuję za wyjaśnienie, „pouczę koleżanki o takiej możliwości.

Odpowiedz

Ania 1 grudnia, 2016 o 22:17

Witam,nie wiem jak sie skontaktować z panią wiec prosze o mail od pani,stanęłam dzis na komisje w MOMP i nie dostałam tegoż urlopu mimo iż mój lekarz rodzinny wyrazil potrzebę udzielenia mi go,jestem zainteresowana co pani mi zaproponuje w tej sprawie,rzecz jasna odpłatnie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:10

Szanowna Pani, proszę pisać na adres: kancelariabatna@wp.pl lub skontaktować się przez formularz kontaktowy. Niezbędne są wszystkie dokumenty. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 23 października, 2015 o 23:31

Czy w okresie „stanu nieczynnego” mam prawo do zasiłku chorobowego? Na jakich zasadach jest wyliczany wtedy zasiłek? Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nastąpi 31 maja, to od kiedy przechodzę na tzw. stan nieczynny? Wiem, że muszę zdecydować się w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia, czy od zakończenia wypowiedzenia – czyli od 1 września, czy od 1 lipca? To determinuje termin zakończenia (6 m-cy) stanu nieczynnego na 31 grudzień lub 28 luty.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 października, 2015 o 01:11

Witam, tak w stanie nieczynnym można przebywać na zwolnieniu lekarskim i otrzymywać zasiłek chorobowy. W stan nieczynny przechodzi się po ustaniu okresu wypowiedzenia, czyli po 31 sierpnia. Decyzję jednak należy podjąć w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 24 października, 2015 o 12:04

Jeżeli dyrektor szkoły nie odwoła się do WOMP a pomimo tego odmówi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, wówczas mogę odwołać się do Sądu Pracy od decyzji dyrektora. Pomimo pomocy prawnej nie udało się znaleść „furtki” za pomocą której mogę odwołać się do Sądu Pracy, jeżeli dyrektor szkoły zachował procedurę odwoławczą. Rozporządzenie Ministra Zdrowia jest niekonstytucyjne, to potwierdzają prawnicy, z którymi się kontaktowłam, sama musiałabym rozpocząć procedurę sądową w celu uchylenia i naprawienia tego rozporządzenia, na to mnie nie stać. ZNP do którego należę „umywa ręce”, a tylko oni mogliby zaskarżyć niekonstytucyjność rozporządzenia np. poprzez komisję trójstronną. Dziękuję i pozdrawiam – Teresa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 października, 2015 o 01:13

W takiej sytuacji wnosi się powództwo o ustalenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. W razie potrzeby polecamy swoje usługi w prowadzeniu takiej sprawy (odpłatnie). Przy czym niekonstytucyjność przepisu nie jest taka oczywista, jak i nie przeszkadza w dochodzeniu roszczeń na drodze powództwa przed sądem pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wiesława 28 marca, 2016 o 11:10

Witam. W czerwcu 2016 kończę 57 lat. Pracuję 35 rok w zawodzie nauczyciela i spełniam warunki uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Chciałabym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy mam taką możliwość? Mój dyrektor twierdzi, że nabyłam prawa do świadczenia kompensacyjnego i taki urlop nie przysługuje mi. Powołuje się na zapis KN: „Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.” Świadczenie kompensacyjne wypłacane jest do momentu uzyskania praw do emerytury, więc, moim zdaniem, nie są to uprawnienia emerytalne.
Dziękuję za poświęcony czas.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 19:37

Dzień dobry, świadczenie kompensacyjne to nie emerytura, więc teoretycznie nie ma przeszkód, aby przejść na urlop dla poratowania zdrowia. Pytanie, czy opłaca się to finansowo. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wiesława 1 kwietnia, 2016 o 19:58

Zapomniałam napisać, że nie nabyłam prawa do świadczenia emerytalnego.

Odpowiedz

Martyna 15 kwietnia, 2016 o 18:07

Dzień dobry. Od dwóch lat jestem nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Obecnie mam cały etat w jednej szkole. Mój staż pracy wynosi 8 lat. Chciałabym Panią zapytać, czy spełniam warunki do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli:
a) przez okres mojej pracy byłam zatrudniona w dwóch szkołach (nie miałam przerwy w ciągłości zatrudnienia),
b) przez 2 lata pracowałam w niepełnym wymiarze godzin?

Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 10:57

Szanowna Pani, moim zdaniem nie, gdyż nie była Pani w okresie poprzedzającym staranie się o urlop zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (przez cały okres 7 lat) Pozdrawiam.

Odpowiedz

Martyna 23 kwietnia, 2016 o 14:56

Dziękuję za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że trafiłam na Pani bloga. Znalazłam tu mnóstwo rzeczowych informacji i będę go polecać w nauczycielskiej branży:) Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Odpowiedz

Karolina 24 kwietnia, 2016 o 09:43

Bardzo dziękuję i zapraszam 🙂 Pozdrawiam i również życzę wszystkiego dobrego 🙂

Odpowiedz

Ewelina 28 lipca, 2016 o 17:39

Dzień dobry, czy lekarz w gabinecie prywatnym może wystawić orzeczenie do urlopu na poratowanie zdrowia? (Pieczątka gabinetu prywatnego, ale lekarz pracuje również w szpitalu).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 lipca, 2016 o 11:09

Dzień dobry, nie, lekarz w gabinecie prywatnym nie może wystawić orzeczenia o korzystaniu z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Musi być to lekarz tzw. ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, co wynika wprost z rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
„Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.”

Odpowiedz

Ewelina 1 sierpnia, 2016 o 11:55
Aga 17 sierpnia, 2016 o 21:51

Witam, jak wygląda sytuacja z urlopem dla poratowania zdrowia jeśli pracuję w 2 placówkach, w jednej na pełny etat, w drugiej nie. Czy jeśli dostanę zgodę na urlop z jednej placówki, to druga automatycznie musi również wyrazić na to zgodę?
I drugie pytanie: czy urlop macierzyński i wychowawczy wlicza się do stażu pracy. (Czy jeśli pracuję 4 lata w szkole, pójdę na rok macierzyńskiego i 2 lata wychowawczego, to czy mogę się jeszcze ubiegać o urlop na poratowanie zdrowia, łącznie będę zatrudniona 7 lat)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 16:49

Szanowna Pani, tak, jeśli jest Pani na urlopie dla poratowania zdrowia w jednej placówce, automatycznie druga również przenosi Panią w stan urlopu. Urlop macierzyński i wychowawczy wliczany jest do stażu pracy, jednak w przypadku starania się o urlop dla poratowania zdrowia jedynie wówczas, gdy wyniosły nie więcej niż 6 miesięcy.
art. 73.3.KN stanowi, iż do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

stanislawa 6 września, 2016 o 17:58

bardzo prosze czy jako nauczyciel z 19 stazem pracy moze ubiegac sie o urlop dla poratowania zdrowia jezeli lekarz wydal taka decyzje jaki sa nowe przepisy lub rozporzadzenia w tej sprawie a dyrektor powoluje sie na przepisy wojta dziekuje

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 września, 2016 o 18:49

Szanowna Pani, o prawie do urlopu dla poratowania zdrowia decyduje nie tylko staż pracy ale i inne okoliczności. Nie jestem w stanie w komentarzu stwierdzić, czy spełnia Pani te przesłanki czy nie. Jeśli potrzebuje Pani takiej pomocy to zapraszam. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Violetta 26 września, 2016 o 13:54

Witam. Pracuję w sekretariacie szkoły. Mam pytanie dotyczące nauczycielki, której kończy się urlop rodzicielski. Wiem, że wystąpi do Dyrektora szkoły o udzielenie urlopu zdrowotnego. I w związku z tym moje pytanie brzmi: Czy można jej udzielić. po wykorzystaniu urlopu zdrowotnego, zaległego urlopu uzupełniającego? Moim zdaniem nie ale pewności nie mam. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:31

Szanowna Pani, Pani wpis w komentarzu wymaga już wiedzy specjalistycznej. Takie informacje nie są udzielane na blogu, gdyż nie służy on udzielaniu porad prawnych, a przybliżeniu tematyki prawa pracy „zwykłym” ludziom. W związku z czym, chętnie Pani odpowiem już podczas indywidualnej porady prawnej. Zapraszam i pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 3 lutego, 2017 o 18:29

Dzień dobry! Chciałabym wiedzieć, czy dodatek motywacyjny oraz dodatek za wychowawstwo (w przedszkolu) przysługuje mi podczas urlopu dla poratowania zdrowia. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Dorota Pietrzak

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 21:48

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 24 czerwca, 2017 o 00:47

Witam, jestem nauczycielem z 16-letnim stażem pracy. W jednej pracy (w szkole) na pełen etat byłam zatrudniona do 31.08.2013, następną pracę podjęłam 2.09.2013 roku, czyli mam jeden dzień przerwy, gdyż 1 września przypadał w niedzielę. czy jeden dzień przerwy w zatrudnieniu może być przeszkodą w udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia? dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2017 o 00:34

Szanowna Pani, jeden dzień nie będzie przeszkodą do udzielenia Pani urlopu, o ile tylko spełnia Pani przesłanki pozostałe do udzielenia Pani tego urlopu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzata 6 grudnia, 2017 o 18:23

Dzień dobry, chciałabym uzyskać informację dotyczącą urlopu dla poratowania zdrowia. Choruję przewlekle na 2 choroby. Obecnie jestem na macierzyńskim do kwietnia 2018 r. Później wybieram zaległe urlopy więc urlop zdrowotny wzięłabym dopiero od 1 września 2018r. Dyrektor jest o tym poinformowany i wyraził ustną zgodę. Czy jest to możliwe aby lekarz już teraz dał mi orzeczenie aby skorzystać z tego urlopu od września 2018 r. jeszcze na starych zasadach i ominąć medycynę pracy, która będzie obowiązkowa od stycznia 2018 r? Czy jednak może dać orzeczenie, które tylko wykorzystać można na początku roku 2018 r? Czy w ogóle może mi dać orzeczenie kiedy ja jestem jeszcze na macierzyńskim? I czy zmiany dotyczące urlopów zdrowotnych dla nauczycieli są już w 100% pewne?
Zanim Pani odpowie na moją wiadomość bardzo proszę o informację dotyczącą ceny.
Z poważaniem
Małgorzata Turowicz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 grudnia, 2017 o 18:26

Szanowna Pani, proszę o kontakt przez formularz kontaktowy bądź na adres e-mailowy: kancelariabatna@wp.pl i przesłanie dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy prawnej. Po przesłaniu wiadomości dokonam wyceny porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 8 kwietnia, 2019 o 13:53

Dzień dobry.
Chciałbym uzyskać informację na temat urlopu dla poratowania zdrowia. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z 29 letnim stażem pracy.
22 grudnia 2016 r będąc na urlopie dla poratowania zdrowia 01.09.2016 -31.08.2017) uległam wypadkowi skomplikowanego złamania nogi leczenie odbywało się w ramach owego urlopu. Po ustaniu urlopu dla poratowania zdrowia przebywałam 152 dni na zwolnieniu lekarskim, następnie kontynuacją było świadczenie rehabilitacyjne 2 x 6 miesięcy (bez powrotu do pracy) łącznie do 23.02.2019.Obecnie korzystam z urlopu uzupełniającego od 24.02.2019 do 21.04.2019. Ponieważ planowany mam zabieg wszczepienia endoprotezy chciałabym ponownie skorzystać od 22.04.2019 r z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku.
Jednak Dyrektor poinformował mnie, że w szkole planowane są zwolnienia ( wypowiedzenia 31.05.2019 r.) i w związku z tym nie będzie mógł mi udzielić urlopu na okres 1 roku tylko krótszy jak rozumiem do 31.08.2019 r. W związku z tym mam pytanie czy rzeczywiście w tej sytuacji nie przysługuje mi urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku.
czy Dyrektor ma prawo skrócić ten termin lub odmówić mi udzielenia takiego urlopu.

Uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedź

Dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 kwietnia, 2019 o 00:39

Proszę o kontakt e-mailowy bądź przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: