23.07.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Czy można i na jakiej podstawie nie przyjąć wychowawstwa?

Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek.

W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać statut szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe).

W przypadku braku takich postanowień w statucie nauczyciel musiałby odmówić przyjęcia wychowawstwa z ważnych przyczyn i je uzasadnić. Z kolei dyrektor powinien indywidualnie ocenić ich zasadność.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku pełnienia roli wychowawcy klasy mogą być takie zapisy, jak: zatrudnienie w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, udokumentowane problemy zdrowotne, posiadane wykształcenie bądź dokształcanie się w celu uzupełnienia kwalifikacji, a także wykonywanie ważnych zadań społecznych czy przydzielone inne ważne dla szkoły stałe prace i zajęcia.

Jeżeli nauczyciel nie uzasadnia swojej odmowy bądź podaje okoliczności, które nie zasługują na uwzględnienie, dyrektor może – mimo wszystko powierzyć nauczycielowi ową funkcję.

Z kolei zaniechanie pełnienia funkcji wychowawcy bądź nieprawidłowa jej realizacja może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 KN.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: