23.07.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Czy można i na jakiej podstawie nie przyjąć wychowawstwa?

Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek.

W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać statut szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe).

W przypadku braku takich postanowień w statucie nauczyciel musiałby odmówić przyjęcia wychowawstwa z ważnych przyczyn i je uzasadnić. Z kolei dyrektor powinien indywidualnie ocenić ich zasadność.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku pełnienia roli wychowawcy klasy mogą być takie zapisy, jak: zatrudnienie w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, udokumentowane problemy zdrowotne, posiadane wykształcenie bądź dokształcanie się w celu uzupełnienia kwalifikacji, a także wykonywanie ważnych zadań społecznych czy przydzielone inne ważne dla szkoły stałe prace i zajęcia.

Jeżeli nauczyciel nie uzasadnia swojej odmowy bądź podaje okoliczności, które nie zasługują na uwzględnienie, dyrektor może – mimo wszystko powierzyć nauczycielowi ową funkcję.

Z kolei zaniechanie pełnienia funkcji wychowawcy bądź nieprawidłowa jej realizacja może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 KN.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: