11.02.2017

30 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Czy można zwolnić pracownika na urlopie zdrowotnym?

Drogi Czytelniku, pytasz czy można zwolnić pracownika/nauczyciela na urlopie zdrowotnym. Wbrew pozorom jest to bardzo ważny problem.

Urlop dla poratowania zdrowia, potocznie zwany urlopem zdrowotnym, przysługuje pracownikowi, który uzyskał orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia takiego urlopu. To lekarz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego decyduje, czy stan zdrowia pracownika uzasadnia udzielenie urlopu czy nie.

Jest również czasem usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa jest w art. 41 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W świetle tego przepisu, nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia korzysta z ochrony przed zwolnieniem. I niby wszystko powinno być jasne.

Okazuje się jednak, że urlop dla poratowania zdrowia nie chroni pracownika przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, jeśli rozwiązanie to nastąpiło z przyczyn organizacyjnych – w trybie art. 20 KN. Ale po kolei.

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r. (sygn. I PZP 4/06), stając się zasadą prawa, o wyższej mocy niż wyrok sądowy, dokładnie określiła, jakiego nauczyciela, biorąc pod uwagę jego stopień awansu zawodowego, można zwolnić. Odnosi się ona tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i wskazuje, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie podczas urlopu. Wyłącza ona stosowanie art. 41 K.p. do stosunków pracy zawartych przez mianowanie (czyli nauczyciel mianowany, dyplomowany).

I tak:

  • nauczycielowi, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, zatrudnionemu na umowę o pracę, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy nie można wypowiedzieć stosunku pracy w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia; ale
  • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia, gdyż nie chroni go art. 41 kodeksu pracy.

Odpowiadając na pytanie wprost, można lub nie, w zależności od jego stopnia awansu zawodowego.

{ 30 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert 20 czerwca, 2017 o 05:38

Witam,

Jestem nauczycielem kontraktowym i zostałem zwolniony z pracy w trakcie urlopu zdrowotnego.
Po odwołaniu do Sądu Pracy uznano, że wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne. Po prawomocnym wyroku przywrócono mnie do pracy i wczoraj otrzymałem informację że muszę zwrócić 3 miesięczną odprawę (w kwocie brutto !mimo że otrzymałem kwotę netto….

Czy słusznie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2017 o 00:35

Szanowny Panie, jest to trochę bardziej skomplikowany temat. Może znajdę czas by temat ten poruszyć na blogu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Edyta 6 lutego, 2018 o 08:59

A czy nauczycielowi wolno w trakcie urlopu zdrowotnego pomagać współmałżonkowi w prowadzeniu działalności gospodarczej) – moja nauczycielka dodatkowo wykonuje zabiegi w salonie kosmetycznym.
Pozdawiam
Edyta

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lutego, 2018 o 12:44

Dzień dobry, wolno o ile ma to charakter edukacyjny i nie otrzymuje za to dodatkowego wynagrodzenia. Można wezwać pracodawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie – i nie będzie to mobbing! Pozdrawiam.

Odpowiedz

sanuta 17 kwietnia, 2018 o 08:59

Czy podczas urlopu zdrowotnego można zmniejszyć mi liczbę godzin na którą wrócę po zakończeniu urlopu? Otóż wczoraj dyrekcja poinformowała mnie, że wraca inna nauczycielka z urlopu rodzicielskiego i jej urlop jest na większych prawach do całego etatu powrocie niż mój – dlatego zostanie jej oddana część moich godzin, a ja dostane ograniczenie do 9/20 – jestem nauczycielem wspomagającym. Przed pójściem na urlop sprawdzałam, że wracam na taki wymiar godzin z jakich poszłam – cały etat. I nagle taka zmiana. Dodam, że istnieje możliwość dania tej Pani godzin od innych nauczycieli.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:38

Szanowna Pani, chętnie odniosę się do Pani pytań, jednak nie w komentarzach. Aby Pani pomóc potrzebuję analizy Pani umowy o pracę oraz osobistego kontaktu z Panią. Niestety w jednej części dyrektor może mieć rację, urlop dla poratowania zdrowia nie chroni już tak stosunku pracy nauczyciela, jak kiedyś. Pozdrawiam i zapraszam do formularza kontaktowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 24 maja, 2018 o 19:04

Witam.
Czy podczas urlopu na poratowanie zdrowia można pracować jako wolontariusz (bez wynagrodzenia) w Stowarzyszeniu nie prowadzącym działalności gospodarczej?
Obecnie 3 x w tygodniu spotykam się z grupą dzieci, które odpłatnie szkoliłam sportowo do momentu skorzystania z w/w urlopu udzielając im wskazówek dotyczących dalszego szkolenia, wiedząc jak ciężko trzeba pracować na wybitny wynik sportowy (mam tu na myśli dzieci). Na urlop przeszłam jako nauczyciel wychowania fizycznego. Moja Pani dyrektor zakazała mi wykonywania tego zadania.
Obiecałam, że zaprzestane szkoleniowych kontaktów, ale mam wrażenie, że nie naruszyłam warunków udzielania urlopu na poratowanie zdrowia. Tym bardziej, że mam za sobą wielokrotne wizyty u lekarzy specjalistów i jestem zapisana na planowaną operację.
Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Z poważaniem
Dorota L.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 12:57

Szanowna Pani, nie mam możliwości odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Jeśli oczekuje Pani ode mnie pomocy, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

J.Hoff 10 lipca, 2018 o 09:44

Czy art. 20 KN wyklucza także stosowanie art. 177 KP w odniesieniu do nauczycieli mianowanych?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 lipca, 2018 o 10:43

Dzień dobry, nie rozumiem pytania. Nauczyciel w czasie świadczeń związanych z rodzicielstwem znajduje się pod ochroną i wyklucza to zastosowanie wobec niego przepisów wynikających z art. 20 KN.

Odpowiedz

berni 25 marca, 2019 o 17:12

Dzień dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Przebywam na rocznym urlopie zdrowotnym od stycznia 2019r. Od września czeka mnie ograniczenie etatu w związku z redukcją oddziałów. Czy wypowiedzenie umowy o pracę (jeśli nie wyrażę zgody na zniżkę godzin) nastąpi z dniem 31.08 i tym samym przerywa to mój urlop zdrowotny, który powinien zakończyć się w styczniu 2020r.?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:25

Dzień dobry, tak, urlop zakończy się z chwilą otrzymania rozwiązania umowy o pracę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

berni 6 kwietnia, 2019 o 13:20

Dziękuję za informację. Mam jeszcze jedno pytanie. Co wchodzi w skład wynagrodzenia z tytułu przebywania na urlopie zdrowotnym a z tytułu otrzymania odprawy 6-miesięcznej (n-l dyplomowany).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:26

Odprawa wynosi sześciokrotność wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń, w tym dodatku o którym mowa w art. 54 ust. 5 KN.

Odpowiedz

berni 6 kwietnia, 2019 o 13:29

A wysokość wynagrodzenia zasadniczego przy odprawie liczona jest z ostatniego miesiąca czy innego okresu?

berni 6 kwietnia, 2019 o 15:09

Czyli jaka jest jego wysokość?

Anna 28 marca, 2019 o 18:12

Czy artykuł i zawarte w nim informacje są aktualne na dzień dzisiejszy, tj. marzec 2019, czy coś się zmieniło? Jestem na urlopie na poratowanie zdrowia i chętnie bym się dała zwolnić, a zwolniona zostanie inna osoba, bo ją muszę mieć gdzie wrócić.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 11:54

Dzień dobry, tak artykuł jest aktualny. Można się zwrócić do dyrektora z taką propozycją. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 16 maja, 2019 o 23:41

Czy dyrektor może wręczyć nauczycielowi pismo ograniczające pensum od 1 września 2019, skoro otrzymał od niego wcześniej wniosek z orzeczeniem lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia na okres od 31sierpnia 2019 do 30 sierpnia 2020? Czy jeśli to zrobi, nauczyciel ma prawo go nie przyjąć i z jakim skutkiem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:19

Zapraszam Panią do kontaktu prywatnego. Potrzeba wyjaśnić kilka kwestii, czego nie można zrobić w komentarzu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dawid 22 maja, 2019 o 00:25

Witam,
Czy dobrze rozumiem, że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, który przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym do 30.06.2019 musi złożyć wypowiedzenie do 31.05.2019, aby jego stosunek pracy wygasł 31.08.2019? Po powrocie z urlopu nie będzie możliwe zachowanie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, prawda? I czy we wniosku o rozwiązanie stosunku pracy musi być zapisana data zawarcia umowy na podstawie mianowania?
Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Anna 28 maja, 2019 o 12:58

Dzień dobry,
opiszę Pani sytuację i poproszę o wycenę porady prawnej (sprawa jest pilna).
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 17 letnim stażem pracy w tej samej szkole. Dotychczas moje pensum nie spadało poniżej etatu. Na ten moment spełniam wszystkie wymogi dotyczące przyznania mi urlopu dla poraowania zdrowia. 7 maja 2019 złożyłam wniosek o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor skierował mnie na badania i 15 maja 2019 uzyskałam odpowiednie orzeczenie lekarskie potwierdzające potrzebę udzielenia urlopu na okres 31.08.2019-30.08.2020.. Na podstawie ww orzeczenia dyrektor pisemnie udzielił mi urlopu dn. 20.05.2019 r. jednak poinformował mnie ustnie o zamiarze obniżenia mi pensum do 14/19, jak wynika z jego deklaracji na wypadek odwołania mnie z urlopu oraz aby uregulować kwestię płatności za jeden dzień po urlopie – 31 siepnia 2020.
Od 24 do 31 maja 2019 jestem na zwolnieniu lekarskim.
Czy w trakcie zwolnienia dyrektor może poinformować mnie o obniżeniu pensum np listem poleconym?
Ewentualnie co jeśli zrobi to po moim powrocie do pracy 3 czerwca br. Czy jeśli to zrobi powinnam godzić się na takie warunki? Co jeśli się nie zgodzę? Czy grozi mi wypowiedzenie?
Czy obniżenie pensum w tym okresie może wpłynąć na cofnięcie prawa do urlopu tudzież wypłacanie od września kwoty zmniejszonej odpowiednio do oniżonego pensum?
Czy mogę zażądać od dyrektora ujęcia swoich słownych deklaracji (wejścia życie obniżenia pensum w razie niedotrzymania z mojej strony warunków urlopu czyli podjęcia pracy zarobkowej oraz na dzień 31.08.2020) w piśmie urzędowym zmniejszającym pensum?
Z góry dziękuję za poradę.
Serdecznie pozdrawiam,
Anna Angerman

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:44

Szanowna Pani, nie udzielam w komentarzach indywidualnych porad prawnych. Jeśli jest Pani potrzebna moja pomoc to zapraszam do kontaktu przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolanta 29 maja, 2019 o 10:48

{Proszę Pani, jeśli jest możliwość pomocy prawnej dla mnie, jak najbardziej w sposób odpłatny chce nawiązać współpracę, proszę odpowiedzieć czy nasz kontakt byłby wskazany. Pytanie dotyczy możliwości uzyskania nagrody jubileuszowej 35 lecia
1 Nauczyciel klas młodszych zwolniony z art. 20 KN z powodu zmniejszenia liczebności oddziałów, w chwili zwolnienia , 33 lata, 7 miesięcy i kilka dni stażu pracy
2. Nauczyciel przeszedł na stan nieczynny i niestety nie otrzymał pracy, 6 miesięcy stanu nieczynnego, obecnie na świadczeniu kompensacyjnym
3 Przed przejściem w stan nieczynny księgowa powiedziałą, że jak tylko rozpocznie się 35 rok pracy należy się jubileusz, teraz szkoła odmawia, bo mówią, że umowa wygasła, a nie zostałą rozwiązana.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 czerwca, 2019 o 02:12

Szanowna Pani, zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lilia 9 sierpnia, 2019 o 16:23

Dzień dobry.Mąż mój,nauczyciel dyplomowany, w roku 2013 ,przebywając na urlopie dla poratowania zdrowia dostał wypowiedzenie,po czym od września przeszedł w stan nieczynny na pół roku.Teraz po latach dowiedzieliśmy się,że pan dyrektor nie miał prawa zwolnić męża ,który przebywał na urlopie zdrowotnym.Po pół roku przebywania w stanie nieczynnym mąż zmuszony był wyjechać do pracy fizycznej za granicę. Tam po 5 latach przebył udar krwotoczny.Kochał swoją pracę w szkole i uczniowie go uwielbiali.Jego stan zdrowia nie nadawał się aby pracować fizycznie poza granicami kraju.Czy możemy ubiegać się o przywrócenie męża do pracy lub jakieś zadość uczynienie w tej kwestii?Maz po udarze został osoba niepełnosprawną fizycznie.Jego umysł natomiast pracuje bez zarzutów.

Odpowiedz

Lilia 9 sierpnia, 2019 o 16:26

Zapomniałam napisać,że dostał wypowiedzenie ze względu na redukcję etatów.Tzn….Z kilku szkół powstała jedna placówka i za dużo było nauczycieli tego przedmiotu jakiego uczył mąż.I właśnie on poszedł na odstrzał.

Odpowiedz

Teresa 11 kwietnia, 2021 o 21:55

Dzień dobry
Jestem wicedyrektorem przebywającym aktualnie na urlopie zdrowotnym do marca 2022 roku zatrudnionym na podstawie mianowania (nauczyciel dyplomowany) . Dyrektor poinformował mnie, że z uwagi na zmniejszenie liczby oddziałów nie może przedłużyć mi powierzenia ( powierzenie do 31.08.2021). Przed objęciem stanowiska wicedyrektora byłam pedagogiem. Obecnie w szkole jest zatrudniona pedagog (nauczyciel dyplomowany) a więc nie ma wolnego etatu. Czy dyrektor może mnie zwolnić z pracy w trakcie urlopu zdrowotnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:09

Nie jest łatwo odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:47

Wynagrodzenie zasadnicze jest wynagrodzeniem ustawowym.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: