24.05.2020

7 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Czy nauczyciel może odmówić pracy w nadgodzinach?

To bardzo ciekawe zagadnienie, zwłaszcza w sytuacji koronawirusa. Mam wrażenie, że obecnie dyrektorzy szkół, acz i organu prowadzące zaczęły prześcigać się w podejmowaniu działań zmierzających do niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Stąd część nauczycieli, wpadła na pomysł. Skoro nam nie płacą, nie będziemy realizować zajęć w godzinach ponadwymiarowych.

Czy nauczyciel może odmówić pracy w nadgodzinach

Obowiązek nauczyciela

Tymczasem praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowiązkiem nauczyciela. Dzieje się tak wówczas, gdy zostały one jemu przydzielone zgodnie z prawem.

Przede wszystkim ważna jest forma ich przydzielenia. Czy zostało to dokonane z formie aneksu bądź przydziału godzin. Dyrektor w takim dokumencie wskazuje liczbę tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizację.

Godziny ponadwymiarowe stanowią dodatkowe obciążenie dla nauczyciela. Wykraczają one poza jego normalne obowiązki wynikające z aktu mianowania, czy umowy o pracę.

Jak wynika wręcz z orzeczenia Sadu Najwyższego z dnia 12 maja 2004 roku, praca nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jego obowiązkiem. Jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Nauczyciel, który niezasadnie odmawia realizacji przydzielonych zajęć, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli z powodu naruszenia obowiązków (postępowanie przed Komisją dyscyplinarną dla nauczycieli).

Praca ponadwymiarowa – tylko za wynagrodzeniem

Za przydzielone godziny ponadwymiarowe, nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

Tak również orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2012 roku, uznając, że przepisy Karty Nauczyciela przewidują możliwość nałożenia na pracownika obowiązku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z posiadaną specjalnością.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że praca ta jest pracą odpłatną, a zatem stwarza możliwość uzyskania większego dochodu z jednego stosunku pracy.

Z tego punktu widzenia, wykonywanie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być rozpatrywane jedynie w kontekście obowiązku pracownika, lecz także prawa pracownika. Zwłaszcza, gdy praca ta była przez pracownika nie tylko akceptowana, ale wręcz pożądana. Na pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel musi jednak wyrazić zgodę. 

O przyznaniu tych godzin, bądź nie, decyduje dyrektor. Może się zdarzyć tak, że w jednym roku nauczyciel będzie pracował w godzinach ponadwymiarowych, a w kolejnym roku nie.

I zmiana ta, nie będzie traktowana jak pogorszenie warunków pracy.

Czy nauczyciel może odmówić pracy w nadgodzinach?

Tak więc, nauczyciel musi wyrazić zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych. A skoro musi ją wyrazić to może zgodę tę również cofnąć. Tym samym może odmówić pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Może tego dokonać w każdej chwili. Musi jednak pracodawcę o tym zawiadomić. Nie może po prostu przestać ich realizować.

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

***

Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole – zasady przyjmowania

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą [Czytaj dalej…]

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Alina 15 czerwca, 2021 o 20:15

Wg mnie brakuje tu odniesienia do godzin przeznaczonych na zajęcia typu: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające.
Te często przyznawane są od października do czerwca danego roku szkolnego, również nauczycielom pracującym na część etatu. Wydaje mi się, że realizacji tak proponowanych godzin nauczyciel może odmówić.

Odpowiedz

Agnieszka 6 lipca, 2022 o 15:03

Dzień dobry,
Cytując poniżej tekst od państwa prosze o informację kiedy muszę zawiadomić pracodawce, że nie chcę realizować godzin ponadwymiarowych? Przed rozpoczeciem roku szkolnego po rozpoczęciu roku czy w momencie otrzymania przydziału na piśmie na nowy rok szkolny.
Może odmówić, czy nie?
Tak więc, nauczyciel musi wyrazić zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych. A skoro musi ją wyrazić to może zgodę tę również cofnąć. Tym samym może odmówić pracy w godzinach ponadwymiarowych. Może tego dokonać w każdej chwili. Musi jednak pracodawcę o tym zawiadomić. Nie może po prostu przestać ich realizować.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 00:59

Dzień dobry, zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej.

Odpowiedz

Diana 27 września, 2022 o 10:24

Dzień dobry
Na początku roku dostałam w przydziale czynności dodatkowe godziny. W tych godzinach była także rewalidacja indywidualna w uczniem w formie zdalnej(2 godz.tyg). W ostatnich dniach rodzice ucznia zrezygnowali z formy zdalnej. W związku z tym zajęcia te mają się odbywać w domu ucznia. Dojazdy do ucznia w moim przypadku mogą się odbywać tylko w godzinach popołudniowych.Wcześniej mam lekcje. Będzie to także wydłużenie mojego czasu pracy ponieważ dojazd do ucznia może w godzinach popołudniowych zająć mi ok.30 min. Czy mogę odmówić realizacji tych zajęć? Dodam, że mam w przydziale 1,5 etatu? Czy muszę się na to zgadzać?
Z poważaniem
Diana Dudziak

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 października, 2022 o 01:02

Dzień dobry, zapraszam do kontaktu indywidualnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 10 października, 2022 o 16:53

Chce w trakcie roku zrezygnować z godz. Ponadwymiarowych jak to zrobić i z jakim wyprzedzeniem ? Dziękuje z góry za odpowiedz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 października, 2022 o 00:19

Co najmniej 7 dniowym.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: