22.10.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dlaczego dodatek motywacyjny jest obowiązkowy?

Do napisania tego wpisu zainspirował mnie wpis koleżanki Macenas z grupy web.lex radcy prawny Agata Kicińska. Mecenas Agata prowadzi bloga dla pracodawców – www.prawodlapracodawcy.pl  . 

Tak się złożyło, że napisała artykuł o premii uznaniowej, który zatytułowała przewrotnie – Smoki, elfy i … premia uznaniowa. 

Premia a dodatek motywacyjny

No, ale zapytasz – co to ma wspólnego z dodatkiem motywacyjnym.

Otóż, kiedy w 2015 roku napisałam artykuł o przyznawaniu dodatku motywacyjnego spłynęła na mnie fala hejtu. Zarzucono mi niekompetencje, niedouczenie, i wiele wiele innych. Potem z pomocą – dla potwierdzenia mojego stanowiska – przyszły Sądy i to m.in. w Gdańsku. Sąd uznał, że skoro obowiązuje regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego to nie może on pełnić funkcji uznaniowej. Skoro jest regulaminowy, to jeśli pracownik spełnia przesłanki do jego otrzymania, ma dostać i cześć.

Jednakże nie przekonało to środowiska nauczycielskiego i nadal spotykam się z miejscami, gdzie tego dodatku się nie przyznaje. Ba, czasem przyznaje się np. 1 zł!

No i teraz Mecenas potwierdza moje stanowisko. I choć mówi tutaj o premii kodeksowej, to jednak charakter tego świadczenia jest taki sam.

Pojęcie premii uznaniowej

I tak, Mecenas Kicińska twierdzi, że nie ma takiego pojęcia, jak premia uznaniowa.

Fakt – Kodeks pracy takiego pojęcia nie reguluje. Mówi jedynie o premii regulaminowej (składniki wynagrodzenia może pracodawca określić w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania).

Jeśli jednak, pracodawca wpisze w swój regulamin premię. A nadto określi warunki, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać, oznacza to premię, o wypłatę której pracownik ma roszczenie. A skoro ma roszczenie, to znaczy, że jest jemu należna – po spełnieniu zapisanych warunków z regulaminu.

Premia nie może być uznaniowa – pisze Mec. Kicińska. Co więcej, jeżeli premia ma pozwolić na zwiększenie motywacji pracownika (a taką przecież funkcję pełni dodatek motywacyjny), to należy wskazać co należy zrobić, aby ją dostać. Powinny zostać ustalone kryteria. Są w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego? Są!

Nagroda a premia 

Natomiast jeżeli pracodawca chce docenić pracownika, powinien wprowadzić nagrody. Nie musi jednak tego czynić w comiesięcznym wynagrodzeniu. Wówczas może je przyznawać według własnego uznania.

Jak stanowi Kodeks pracy w art. 105 

“Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie ich wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.” 

Jak widać z przywołanego przepisu, to pracodawca decyduje, jakie zasługi poczyniłeś dla zakładu pracy, jak i w jakiej wysokości możesz otrzymać nagrodę.

Ale wróćmy do naszego dodatku! jako premii. 

Stanowisko, zgodne z moim i Mec. Kicińskiej zajął również Sąd 🙂 i to nawet Najwyższy 🙂 

Zobacz na wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. akt III APa 9/18), w którym Sąd stwierdził, że:

O charakterze premii należnej pracownikowi nie decyduje następcza ocena przedstawiciela pracodawcy czy przesłuchanych w sprawie świadków, ale źródła prawa pracy mające zastosowanie w przypadku konkretnego pracownika oraz faktyczne zasady związane z przyznawaniem premii w określonym podmiocie. Nagroda (nazywana również premią uznaniową) jest natomiast świadczeniem całkowicie uzależnionym od swobodnego uznania pracodawcy. Kryterium pozwalającym na rozróżnienie obu wymienionych składników wynagrodzenia jest to, czy pracodawca wskazał w obowiązujących u niego zasadach wynagradzania lub w umowie z pracownikiem skonkretyzowane przesłanki nabycia prawa do premii.

Zresztą Sąd Najwyższy również miał w tym temacie coś do powiedzenia i w swoim postanowieniu (sygn. akt II PK 333/17) powiedział, że:

Jeżeli regulamin wynagradzania pracowników określa „konkretne i sprawdzalne” warunki premiowania, to pracownik, który spełnił te warunki ma prawo do premii przewidzianej w tym regulaminie.

Regulamin a dodatek

Dlatego też, jeśli jest określone w regulaminie, w jakich przypadkach należy się Tobie dodatek motywacyjny, w jakiej wysokości możesz go otrzymać, kiedy nie będzie on Tobie przysługiwać, to śmiało możesz występować do pracodawcy z roszczeniem o jego przyznanie. Jeśli jest zapisane w regulaminie, czyli w akcie prawa wewnętrznego, to zostało ustalone, jako należne. 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule – dlaczego dodatek motywacyjny jest obowiązkowy? 

BO JEST PREMIĄ REGULAMINOWĄ! 

Wiem, że znowu usłyszę – nie ma pieniędzy, co za teorie i ceregiele?! Jednak zawsze będę walczyć o dobro nauczycieli (także o dyrektorów), a także wtedy, kiedy chodzi o ich godne wynagrodzenie i godne życie!

Bo dobry nauczyciel, to dobrze prosperujący – również finansowo nauczyciel.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: