25.08.2016

74 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Kiedy jeszcze pracowałam w szkole, zarzewiem konfliktów była kwestia rozdziału ilości dyżurów nauczycieli w czasie przerw.

Nauczyciele zastanawiali się, czy właściwie muszą dyżurować, czy dyrektor może ukarać pracownika za brak jego obecności w czasie przerwy w miejscu przez dyrektora wyznaczonym, w końcu jak się ma dyżurowanie nauczyciela na każdej przerwie do należnego jemu czasu odpoczynku.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Sprawy związane z zachowaniem w szkole bezpieczeństwa i dyżurami reguluje ustawa o systemie oświaty (art. 39 ust. 1), stanowiąca m.in., iż dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyznacza się dyżury nauczycieli podczas przerw.

Pełnienie dyżuru w czasie przerwy międzylekcyjnej jest więc takim samym obowiązkiem nauczyciela, jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, co wynika z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Jest to czynność wynikająca z zadań statutowych szkoły. Wewnętrzne regulacje muszą jednak być zgodne z przywołanym rozporządzeniem i zostać umieszczone w statucie szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela (§ 14 ust. 1 rozporządzenia).

Brak wykonywania obowiązku, jakim jest dyżurowanie w czasie przerw może być kwalifikowane jako naruszenie obowiązków, porządku i dyscypliny pracy.

Gdy będzie to działanie notoryczne nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, jak w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Kara dyscyplinarna nie jest wymierzana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną.

Opracowując harmonogram poszczególnych dyżurów dyrektor powinien wziąć pod uwagę warunki przybycia nauczyciela na dyżur.

Sprawą oczywistą jest, że nauczyciel nie rozpocznie dyżuru punktualnie, jeśli po zakończonej lekcji będzie musiał przybyć na niego maszerując przez pół szkoły, czekać na uczniów, zanim po lekcji wf-u się ubiorą, czy po lekcji biologii posprzątają pomoce laboratoryjne.

Tacy nauczyciele powinni mieć przydzielone do dyżurowania takie miejsca, aby mogli ten dyżur pełnić w sposób optymalny.

Czy jednak nauczyciel ma prawo do własnej przerwy, choćby na zjedzenie śniadania?

Tak! Art. 134 Kodeksu pracy, stanowiący o 15-minutowej przerwie w pracy, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma zastosowanie również do nauczycieli. Kwestia ta nie została uregulowana w Karcie Nauczyciela, stąd należy sięgnąć do Kodeksu pracy (art. 91 c KN). Dyżury nauczycieli sprawowane są w ramach czasu pracy nauczyciela, wynikającego z art. 42 ust. 2 KN.

O dokładnej organizacji dyżurów i częstotliwości ich pełnienia przez poszczególnych nauczycieli decyduje dyrektor szkoły.

Harmonogram dyżurów dla każdego z nauczycieli musi uwzględniać 15 minutową przerwę w pracy nauczycieli, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Dodatkowo w każdej placówce winien funkcjonować regulamin przydzielania i realizowania dyżurów, aby było to dokonywane w sposób jak najbardziej przejrzysty i równy wobec wszystkich nauczycieli. 

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

Photo by zehua chen on Unsplash

***

Dni wolne nauczycieli – jak to z nimi jest?

Na prowadzonej przeze mnie grupie na Facebooku – Nauczycielu-poznaj swoje prawa, jedna z Pań nauczycielek zadała pytanie.

„Proszę o poradę, nakreślę sytuację. Dostałam polecenie (ustne) by przyjść na galę 11.11, którą organizuje gmina. Uczniowie mojej szkoły mają wtedy występ. Odmówiłam, mówiąc, że jest to dzień wolny od pracy i tak zamierzam go spędzić. Pani dyrektor w zamian kazała mi się wstawić do pracy w pustej szkole (…)” [Czytaj dalej…]

{ 74 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Weronika 6 września, 2016 o 14:56

Witam Panią bardzo serdecznie.
Na wstępie chcę podziękować za tak wartościowe artykuły. Poszukuję wciąż odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, może Pani mnie wspomoże i odpowiednio nakieruje?
Jestem młodym nauczycielem, zatrudnionym na 0,5 etatu z niepełnymi kwalifikacjami – kończę właśnie studia podyplomowe „przygotowanie pedagogiczne”, w związku z tym mam pytanie, czy mam prawo rozpocząć staż w szkole? Niestety otrzymałam informację, że z racji jeszcze nieskończonych studiów podyplomowych nie mogę rozpocząć stażu. Na internecie wyczytałam, że staż mam prawo rozpocząć, ale nie mogę uzyskać awansu na nauczyciela kontraktowego dopóki nie skończę studiów podyplomowych. Bardzo się pogubiłam, myślałam że w takiej sytuacji bez problemu mogę rozpocząć staż, a jedynym warunkiem jaki musi być spełniony to posiadać zatrudnienie na co najmniej 0,5 etatu. Dziękuję za ewentualne nakierowanie i pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 września, 2016 o 15:22

Szanowna Pani, dziękuję za wyrazy uznania 🙂 to, że Państwo czytacie jest dla mnie ogromną nagrodą 🙂 jeśli chodzi o Pani staż to może go Pani rozpocząć, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji w okresie stażu. Jeśli się to nie uda to staż ulegnie przedłużeniu do czasu, aż je Pani nabędzie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Franciszka Wyrobek 16 września, 2016 o 20:57

Dzień dobry!
Właśnie skończyłam lekturę Pani artykułu na temat nauczycielskich dyżurów. Będę wdzięczna, jeśli znajdzie Pani czas, by odpowiedzieć na moje pytanie.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że nauczyciele powinni pełnić dyżury i pełnić je w bardzo odpowiedzialny sposób. W budynku szkoły, w której pracuję, znajdują się 2 placówki, szkoła podstawowa i gimnazjum. Każda z nich ma oddzielnego dyrektora. Większość nauczycieli zatrudniona jest w obu placówkach, niewiele osób ma zatrudnienie tylko w gimnazjum. Ja jestem nauczycielem wyłącznie gimnazjum. Plan dyżurów nie jest układany przez któregoś z dyrektorów, ale przez nauczyciela. Na większości szkolnych korytarzy przebywają dzieci ze szkoły podstawowej i z gimnazjum. Istnieje tylko 1 korytarz, na którym w czasie przerw znajdują się uczniowie z klas I-III, nie ma tam ani jednego gimnazjalisty. W związku z tym moje pytanie. Czy mam obowiązek pełnienia tam dyżuru, skoro jestem pracownikiem gimnazjum i czy dyrektor gimnazjum ma prawo wymagać tego ode mnie? Dodam jeszcze, że w szkole nie ma regulaminu przydzielania dyżurów.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 grudnia, 2016 o 22:47

Szanowna Pani, ma Pani obowiązek pełnić dyżury tam, gdzie została Pani wyznaczona według grafiku. Ewentualnie zwrócić się do pracodawcy o weryfikację miejsca dyżuru. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 28 września, 2016 o 14:59

zastanawiam się nad tym dlaczego robią z tego problem? Standardowym czasem pracy jest 8 godziny i 30 minut przerwy, to samo powinno dotyczyć nauczycieli – przecież 15 minut stania na korytarzu to nic wielkiego.

Odpowiedz

Gosia 3 kwietnia, 2017 o 17:19

Pani Marta nie ma pojęcia o czym mówi. Sądzę, że nie jest nauczycielem, bo widziałaby duży problem. Ale tak to już jest, że się wypowiadają ludzie bez rozeznania w sytuacji…

Odpowiedz

X 7 kwietnia, 2017 o 22:21

K…. Jakie 15 minut? Wszystkie przerwy i to dyżur układa się wtedy, gdy nauczyciel ma najwięcej lekcji. Przecież to powoli zaczyna przypominać getta. To już i nauczyciele zaczną chodzić w pampersach, nie mówiąc o przeplukaniu gardła w trakcie trwania kilku godzin lekcji i przerw w czasie ich trwania.

Odpowiedz

Martyna 10 września, 2018 o 20:46

Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie dyżurów. Pracuję w szkole specjalnej gdzie uczniowie mają sporo godzin indywidualnej rewalidacji. Godziny te są zegarowe. Aby uprościć plan dyrektor zarządziła, że wszyscy nauczyciele spędzają w klasie godziny zegarowe czyli 45min. Lekcji i 15 min. Dyżury po każdej lekcji. Przerwę jedną mają tylko nauczyciele, którzy w danym dniu mają 7 lekcji. W związku z tym mam kilka pytań
1. Czy jeśli mam 6 lekcji przerwa przysługuje mi po 6 lekcji?
2. Czy taka organizacja jest zgodna z prawem gdyż mamy problemy z przemieszczaniem się na kolejne zajęcia- czekam aż kolejny nauczyciel wejdzie do klasy aby przejąć opiekę nad dziećmi podczas gdy tamten nauczyciel też czeka na swojego zmiennika. Nie mamy nawet 5 minut na zmianę klasy, nie wspomnę o toalecie. Szukamy rozwiązania tego problemu. Bardzo proszę o informację czy coś możemy zrobić gdyż nasze argumenty nie trafiają do pani dyrektor. Dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:13

Używałabym argumentów o właściwej organizacji czasu pracy. Chodzi o to, że czas zajęć powinien być tak zorganizowany aby zapewnić właściwe wykorzystanie czasu pracy nauczyciela i realizację zadań statutowych szkoły.

Odpowiedz

Juta 3 listopada, 2016 o 16:23

Pani Marto, zgadza się, że 15 min. stania na przerwie to żaden problem. Jednak proszę sobie wyobrazić ustawienie dyżurów w ten sposób: 15 min. przed rozpoczęciem lekcji, po lekcji kolejny dyżur i po następnej lekcji znowu dyżur. Śniadanie, picie kawy, czy siedzenie w czasie przerwy nie interesuje mnie, ale w tym czasie nie mam możliwości iść do toalety… Tak jest każdego dnia i prośba o jakąkolwiek zmianę nie wchodzi w grę.
Pani Karolino, bardzo dziękuję za wartościowe i wyczerpujące informacje. Bardzo przydatne.

Odpowiedz

Magdalena 7 listopada, 2016 o 10:56

Szanowna Pani,
jestem nauczycielem zatrudnionym na umowę zlecenie. W umowie mam zapis dotyczący tylko przeprowadzenia przeze mnie zajęć z przedmiotu, którego uczę. Proszę napisać, czy powinnam też pełnić dyżury na przerwach (nie mam tego zapisanego w umowie, a dyrekcja mnie do tego zobowiązuje)? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli w takim wypadku dojdzie do jakiegoś zdarzenia (wypadku itp.)?
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 21:08

Szanowna Pani, proszę po pierwsze zweryfikować prawidłowość swojego zatrudnienia-na umowę zlecenie. Jeśli zaś chodzi o dyżury to obowiązkiem nauczyciela jest je pełnić, a właściwie zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie ich pobytu w szkole. Za wypadki w szkole zawsze odpowiada dyrektor, chyba, że nauczyciel w sposób rażący przyczynił się do jego wystąpienia. Może odpowiadać dyscyplinarnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Tosia 26 grudnia, 2016 o 09:11

„15 minut stania na korytarzu to nic wielkiego”

15 minut stania…? To ciężka praca, w okropnych warunkach (hałas). Tu się biją, tam urządzają „party w toalecie”, w innym rogu wrzeszczą, zabierają sobie coś nawzajem, popychają. Nie nadążasz za wszystkim. Poza tym rzadko kiedy to jest tylko 15 minut, jak się ma dyżury, to co przerwę. Nienawidzę dyżurów. Wracam z nich z taaaką głową i zanim pójdę na lekcję (na lekcjach też dzisiaj cicho nie jest, szczególnie w klasach 4-6), to muszę chwilę postać z zamkniętymi oczami, zbieram myśli.

Odpowiedz

JOLA 29 grudnia, 2016 o 20:52

TOSIU TAKI HAŁAS TU SIĘ BIJA… TO MOŻE NIE POWINNAŚ BYĆ NAUCZYCIELEM TYLKO PRACOWAĆ W PROSEKTORIUM … CISZA …..

Odpowiedz

Gosia 20 lutego, 2017 o 12:43

Co za idiotyczna odpowiedź!

Odpowiedz

Monika 7 marca, 2017 o 19:05

Marta, Ty pewnie masz spokojną pracę przy biurku z kawusią.
Z Twoich wypowiedzi wynika, że nie masz pojęcia o pracy nauczyciela. Lepiej sie nie wypowiadaj.

Odpowiedz

Paweł 8 września, 2017 o 19:28

Witam.
Mam 12 godzin. Dyrektor przydzielił mi łącznie 140 minut dyżuru. Czy ma takie prawo?
Pozdrawiam Paweł

Odpowiedz

Monika 18 października, 2017 o 07:43

Dzień dobry.
Jestem wychowawcą świetlicy szkolnej. W tym roku dyrekcja stwierdziła, że nie ma potrzeby, aby w czasie przerw świetlica była otwarta. Nasi uczniowie mają od 13 do 16 lat. W związku z tym przydzielono mi dyżury 140 minut przy 27 godzinach (etat+ 1 nadgodzina stałą). Moje pytanie czy 140 minut muszę doliczyć do 27 godzin pracy świetlicy czy mogę wliczyć do pracy świetlicy?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 11:40

Dzień dobry, świetlica musi być otwarta cały czas, a nie tylko w czasie godzin lekcyjnych. Nauczyciel-wychowawca pełni dyżur w czasie pracy w świetlicy. Czy mam rozumieć, że kiedy przebywają tam dzieci to są wypraszane na czas przerwy? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksy 23 października, 2017 o 18:48

Witam. Czy nauczyciel ma obowiązek dyżurować przed 8.00 od 7.45 ? Kolejna sprawa dyrektor wysyła nas na parking koło szkoły nawet teraz w październiku chyba cos tu nie tak?

Odpowiedz

Grażyna 24 października, 2017 o 16:35

Witam.
Do naszej szkoły dzieci pzyjeżdżają o godzinie 6.25. Dyrekcja zarządziła dyżury dla nauczycieli od 6.25 do godziny 8.00. W sumie więc taki dyżur trwa 35 minut. Czy to normalne? Czy może tak zrobić?

Odpowiedz

Barbara 3 listopada, 2017 o 08:45

Ja mam inny problem. W mojej szkole wszyscy naiczyciele pełnią dyżury w sposób rzetelny niemniej pani dyrektor jest i tak zawsze niezadowolona. Pomijam fakt ze dyżur przed lekcjami zaczyna sie o 7.30. Ostatnio wprowadzono nowy regulamin. Na dyżurze mamy zakaz jedzenia, picia , rozmów jakichkolwiek i z kimkolwiek np. z uczniami czy innymi nauczycielami (wymiana informacji ) poza tym uwaga rewelacja NAUCZYCIEL PEŁNI DYZUR NA BOISKU SZKOŁY PRZED LEKCJAMI I PO LEKCJACH BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE. Ostatnio koleżanka dyżurowała przy ogromnej ulewie wietrze gradzie a na boisku nie bylo ani jednego ucznia … co będzie przy -20 st. C ???

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 grudnia, 2017 o 18:46

Uuuuu, proszę pamiętać, że korzystanie przez pracodawcę z jego obowiązków nie może stać w sprzeczności z prawami pracownika. Dodatkowo taki regulamin nie może być sprzeczny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W opisanej sytuacji pracownik może odmówić wykonania polecenia (obowiązku, w tym właśnie dyżurowania) w sytuacji, gdy wykonywanie takiego obowiązku może naruszać zdrowie lub życie pracownika (art. 210 K.p.). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Adi 7 stycznia, 2018 o 11:53

Witam! Jestem nauczycielem wspomagającym. W związku z agresją jednego z naszych uczniów mam być „dyżurującą” na każdej przerwie ale bez formalnego wpisania do grafiku. Nie widzę w tym problemu rozumiem wszystko, ale oprócz tego dostałam w gratisie dyżur rano w jednym dniu tygodnia ponieważ nikt nie chciał. Jestem traktowana jak łata na dziury. Czy to jest sprawiedliwe i zgodne z przepisami?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 stycznia, 2018 o 12:44

Dzień dobry, nie jest to zgodne z przepisami, ani prawem. Pani ma sprawować opiekę nad uczniami wymagającymi Pani wsparcia. I jeśli ma Pani dyżurować to musi być Pani ujęta w grafiku jak każdy nauczyciel, o czym decydują względy bezpieczeństwa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

MARIANNA 20 stycznia, 2018 o 11:03

Jako bibliotekarz szkolny najwięcej pracy z udostępnianiem książek mam w czasie przerw. Tymczasem przydzielono mi prawie wszystkie duże przerwy na dyżury. W innych szkołach bibliotekarze nie mają dyżurów, czy moja sytuacja jest prawidłowa?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 stycznia, 2018 o 19:08

Szanowna Pani, co do zasady nauczyciel bibliotekarz nie powinien pełnić dyżurów, albowiem pracuje w wyższym pensum (30 godzin) i dodatkowo ich godzina pracy wynosi 60 minut. Zaraz napiszę o tym na blogu – ukaże się 24. Pozdrawiam.

Odpowiedz

magda 20 marca, 2019 o 17:45

Witam
Jak również mam pytanie jak to jest z pełnieniem dyżurów przez nauczyciela rewalidacji. W ramach swojej pracy i etatu mam 14 godzin zegarowych – 5 w przedszkolu i 9 godzin rewalidacji. przebywam z dziecmi w ty czasie 60 minut czy obowiązuje mnie dodatkowo za te godziny pracy również dyżur na korytarzu szkolnym? Wg dyrektora powinnam za te godziny zegarowe wyrobić jeszcze dyżury.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:31

Dzień dobry, nie rozumiem, co to znaczy, że ma Pani za te godziny zegarowe wyrobić jeszcze dyżury? Jeśli pracuje Pani z dziećmi w godzinie zegarowej to nie powinna Pani mieć dyżurów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

magda 25 sierpnia, 2019 o 13:25

Tak. Wg dyrektora muszę za te godziny zegarowe wyrobić dyżury. Żadne argumenty i tłumaczenia nie przemawiają do dyrektora.
Czy jest na to jakiś zapis w rozporządzeniu bądź w innym dokumencie którym mogłabym się podeprzeć podczas kolejnego argumentowania mojej racji. Niestety rok się skończył kolejny się zaczyna a problem ten sam. Dodam, że w regulaminie dyżurów nie ma takiego zapisu i raczej nie będzie ponieważ zarówno dyrektor jak i pozostali nauczyciele uważają, że aby było „sprawiedliwie” taki dyżur powinnam pełnić i ja.

Anna 31 stycznia, 2018 o 09:36

Gdzie można zapytać o karcianki, których niby nie ma, ale ciągle są, bo dyrektorzy każą realizować je „w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy”?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 stycznia, 2018 o 11:15

Dzień dobry, a co dokładnie potrzeba? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 15 czerwca, 2018 o 10:43

Witam. Pracuje w gimnazjum, w którym od września zostanie jeden rocznik. Burmistrz na parterze robi pomieszczenia dla klubu emerytów oraz wspominał o zamiejscowym biurze komunikacji… Uczniowie mają być na pierwszym piętrze, szatnia na dole i jedna toaleta też. Więc będą mieli styczność z ludźmi z zewnątrz. Planowana jest likwidacja sekretariatu…nie chcemy podpisać planu dyżurów bo uważamy że taka sytuacja nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa, ale nie mamy wyjścia.

Odpowiedz

Martyna 12 września, 2018 o 01:21

Pani Karolino bardzo proszę o odpowiedź na moje, chyba dwa razy zadane, pytanie. Nie widzę mojego wpisu ale myślę, że do Pani dotarł. Pozdrawiam. Martyna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2018 o 15:04

A czego on dotyczył?

Odpowiedz

Martyna 28 września, 2018 o 18:12

Dziękuję za odzew😀 Mam taką oto sytuację w szkole: pracuję w szkole specjalnej, obecnie prowadzimy lekcje i każde 15 min. Po kazdej lekcji spędzamy w klasie z dziećmi. Jest to uważane za dyżur. Przerwę mam tylko w dniu kiedy pracuję 7 godzin. Bardzo proszę o odpowiedź czy dyrektor może tak zorganizować pracę szkoły, że w zasadzie nie ma przerw dla nauczycieli, a także czy nie jest tak, że mając 6 godzin w danym dniu( 6 zegarowych bo po każdej lekcji sprawuję 15min. Dyżur) powinnam mieć przerwę?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:09

Szanowna Pani, a czy podlegacie pod Kartę Nauczyciela czy pod Kodeks pracy? Karta Nauczyciela nie przewiduje przerw pomiędzy zajęciami, a obliguje nauczycieli do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki pomiędzy zajęciami. Przerwa 15 minutowa przysługuje pracownikowi, jeśli zatrudniony jest w wymiarze 8 godzin na dobę, a nie 6. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Martyna 7 grudnia, 2018 o 17:37

Witam. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Podlegamy pod kartę nauczyciela. Wygląda więc na to, że jeśli mam zajęcia od 8-15 nie przysługuje mi przerwa.

Sławek 24 czerwca, 2021 o 23:17

Tak! art. 134 Kodeksu pracy, stanowiący o 15-minutowej przerwie w pracy, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma zastosowanie również do nauczycieli. Kwestia ta nie została uregulowana w Karcie Nauczyciela, stąd należy sięgnąć do Kodeksu pracy (art. 91 c KN). Dyżury nauczycieli sprawowane są w ramach czasu pracy nauczyciela, wynikającego z art. 42 ust. 2 KN.

zaneta 21 września, 2018 o 17:06

Czy logopeda, który prowadzi zajęcia 45 min. ma dyżury ( bo ten co ma 60 min. to nie). Pani w mojej szkole twierdzi, że nie , bo musi odprowadzać dzieci do klasy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2018 o 15:01

Logopeda jak ma zajęcia 45 minutowe może uczestniczyć w dyżurach. Nie ma podstawy na odprowadzanie dzieci do klasy.

Odpowiedz

Dorota 25 października, 2018 o 23:36

Witam.
Mam pytanie. Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej który opiekuje się swoją klasą przez cały czas pobytu swoich wychowanków w szkole na zajęciach i podczas przerw jest odpowiedzialny podczas przerwy za starszych uczniów z którymi nie ma zajęć. Czy odpowiada prawnie za ich złe zachowanie lub wypadek w jego obecności. Do tej pory byłam odpowiedzialna tylko za swoich wychowanków ale dyrektor sugeruje że wszyscy odpowiadamy za wszystkie dzieci w szkole. Jak to naprawdę jest? Proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:25

Nauczyciele na przerwach odpowiadają za wszystkich uczniów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ciekawska 30 października, 2018 o 13:24

Witam Pani Karolino!
Ostatnio dyrektor mojej szkoły wprowadził nakaz noszenia opasek odblaskowych przez nauczycieli pełniacych dyżury. Argumentem była informacja od rodziców , ze kiedy przechodzą chodnikiem obok boiska( odgrodzonego od niego płotem ) nie widza nauczycieli na dyżurach . Nie było przypadków , żeby dziecko nie mogło znaleźć nauczyciela na dyżurze bo jest ich zaledwie kilku. Pierwszym pomysłem dyrektora były kamizelki odblaskowe wiec ktoś zaproponował opaski jako mniejsze zło . Zostało to wprowadzone do regulaminu dyżurów i niestety przegłosowane na radzie ( trochę strachu a trochę niedoinformowania…). Nie chce nosić tej opaski bo jest okropna i czuje się jak w getcie . Czy dyrektor może mnie do tego zmusić ?

Odpowiedz

Ola 4 listopada, 2018 o 01:27

Czy dyrektor szkoły może zlecić układanie siatki dyżurów wybranemu przez siebie nauczycielowi bez pytania go o zgode?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 grudnia, 2018 o 12:24

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 8 listopada, 2018 o 18:44

Ostatnio wyraziłam swoje oburzenie wobec następującej sytuacji: Pierwszy dyżur zaczynam o 7:45, potem mam go po każdej lekcji, aż do 13:25. W okienku, które mam w środku zajęć dostałam zastępstwo i następnie zastępstwo na dyżurze, zatem „ciągnęłam” 6 lekcji bez żadnej przerwy. Bez możliwości wyjścia do toalety. Zwróciłam uwagę dyrekcji, że ta sytuacja jest nieludzka, na co usłyszałam, że do pełnych 6 godzin brakuje mi 25 minut, zatem 15 minut w ogóle mi nie przysługuje. Czy to kołchoz? Od 7:45 do 13:25 bez wyjścia do toalety? Serio?

Odpowiedz

Agnieszka 13 listopada, 2018 o 18:37

Dzień dobry!
Czy jeżeli zaczynam lekcje o godz.10.55 to dyrekcja ma prawo przydzielać mi dyżury o godz.10.35? Zgłaszałam,że rano chodzę na rehabilitację kręgosłupa i wpadam na lekcje właściwie równo z dzwonkiem,bo właśnie z rehabilitacji wychodzę o 10.30 tak by dotrzeć na lekcje o czasie. Rozumiem,że ta długa przerwa czyli od 10.35 do 10.55 to jest jeszcze mój czas wolny i nie muszę się stawiać na dyżur.Czy mam rację?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 grudnia, 2018 o 12:23

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lena 20 stycznia, 2019 o 18:20

Witam pracuje w oddziale przedszkolnym w sp stowarzyszeniowej. Na umowie mam 21 godz z 27 i napisane praca od 8 do 13. I teraz moje pytanie mam dwa razy mieć dyżur w sali przedszkolnej od 7.30. Czyli to jest w tygodniu godz zegarowa. Nie mam jej dodatkowo płatnej, caly czas sama z dziećmi. Nawet do łazienki nie mam jak pójść, po prostu dzieci swoje 5-6 latki prowadzę do innej grupy ide do łazienki i pozniej zabieram je. A od 12.50 jest świetlica w mojej sali, ale zanim przyjdzie nauczyciel to często do 13.10 jestem z przedszkolem i klasami 1-3 w jednej sali razem. Czy to jest ok?

Odpowiedz

Basia 27 czerwca, 2019 o 15:39

Szanowna Pani , mam pytanie – czy dyrektor może zlecic nauczycielowi rozpisywanie dyżurów. Jezeli tak, to na jakiej podstwie prawnej, czy to polecenie powinno byc na pismie?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:12

Szanowna Pani Barbaro, co to znaczy rozpisywanie dyżurów? układanie ich? tak, może. Jest to zadanie z zakresu zadań statutowych, a do wykonania takich poleceń dyrektor może zobligować nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 4 września, 2019 o 19:20

A jak wygląda dyżur nauczycieli świetlicy ?Dyrekcja wygania nas na duży korytarz z dziećmi .I w planie wpisuje nam dyżur na korytarzu.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2019 o 00:35

To zależy, gdzie w tym czasie są dzieci uczęszczające do świetlicy.

Odpowiedz

Barbara 19 listopada, 2019 o 21:26

Potrzebuję pomocy bo nie wiem co mam zrobić.Zostałam powołana przez Dyrekcję do komisji ,która ma określić rewiry dyżurów .Dyrekcja chce aby prawie do centymetra sprecyzować,kto ma odpowiadać za dany teren np.gdy 2 osoby dyżurują na jednym korytarzu.Dyrektora interesuje kto odpowiada na schodach, w ubikacji.Nadmienię , że układam dyżury dla 50 nauczycieli i nie chcę się wymigiwać od roboty ale to mnie przeraża.Barbara

Odpowiedz

Nauczyciel 24 października, 2019 o 17:58

Witam , znalazłam ta stronę i OF razu postanowiłam napisać , a właściwie zadać pytanie o dyżury nauczycieli w-f.Pracyje na sali gimnastycznej – nowego typu , postawionej tanim kosztem , jest to właściwie duży blaszany hangar, żadnych kotar wyciszających piłkochwytów , jednocześnie lekcje prowadzi trzech lub czterech nauczycieli , przebywa w tym czasie około 60 -70 uczniow , poziom hałasu jest bardzo wysoki .Ja osobiście borykam się z problemami głosowymi a od trzech lat bólami usznymi , na szumy w uszach już nie zwracam uwagi . Oprócz tego mam trzy dyżury w tygodniu a wiadomo jaki jest hałas w szkole w czasie przerw. Czy nauczyciel wf powinien mieć dyżury w takich okolicznościach ?Ja nie chce czasu na toaletę , śniadanie, kawę , chce odpocząć od hałasu , nauczyciele innych przedmiotów maja na lekcji cudze s ja pracyje w ciągłym hałasie

Odpowiedz

Malgojas 28 października, 2019 o 22:56

Proszę mi poradzić a co z dyżurami pedagoga szkolnego. Na okrągło mam coś do zrobienia. Codziennie mam jeden dyżur i to najdłuższy 20 minutowy. Dziś musiałam poprosić mamę żeby poczekała pod gabinetem aż skończę dyżur
Tak ma wyglądać praca pedagoga? Papiery w domu bo na noc nie ma czasu..

Odpowiedz

Rtyuij 18 listopada, 2019 o 00:32

Dobry wieczór. W ostatnim tygodniu listopada i przez 3 tygodnie grudnia, dwie klasy które uczę, będą odbywały praktyki zawodowe. W związku z tym, mam pytanie. Czy na przykład mając dyżury w piątek od 12 do 15 godziny, mam być w szkole aby pełnić tylko dyżury,? Mimo ze NIE BĘDĘ miała żadnych lekcji…?

Odpowiedz

Jan 6 lutego, 2020 o 19:33

Dzień dobry

Mam do Pani Pytanie – czy Dyrektor szkoły może nakazać nauczycielowi pełnienie dyżuru na chodnik (ulicy) przed szkołą, który leży poza jej terenem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Gosia 12 września, 2021 o 07:48

Dzień dobry
Proszę o informację czy logopeda, który wykazuje 22 godzimy pracy z dzieckiem( 60 min x22etat) może dodatkowo poza etatem pełnić dyżury w ilości od 1,5 tygodniowo?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:18

Dzień dobry, nie bardzo rozumiem. Dyżury są częścią statutową wykonywanych obowiązków – opiekuńczych. Owszem logopeda, jako specjalista tych dyżurów może nie mieć, jednak jest to zależne od regulaminu dyżurów w szkole. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Ewelina 20 września, 2021 o 15:28

Dzień dobry. Moje pytanie jest jeszcze z innej beczki.. Otóż w szkole w której pracuje jako psycholog jestem zatrudniona na 2godziny to jest 2/22 etatu. Czy w takim wymiarze pracy na umowę o pracę dyrekcja ma prawo dać mi dyżur na przerwie? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:16

Dzień dobry, dyżury na przerwie dotyczą każdego nauczyciela, który jest zatrudniony w szkole. Pani, mimo tego, że ma jedynie 2 godziny to jest zatrudniona. Nie widzę więc przeszkód, aby mieć dyżur ustalony proporcjonalnie do czasu pracy zatrudnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Paweł 4 października, 2021 o 22:58

Witam,
czy nauczyciel senior może być zwolniony z pełnienia dyżurów?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 grudnia, 2021 o 00:32

Tylko jeżeli tak zostało określone w regulaminie.

Odpowiedz

Ewa 15 października, 2021 o 10:33

Dzień dobry,
chcę zapytać, czy przysługuje mi prawo do odpoczynku? Czy pracodawca zapewnia mi bezpieczeństwo i higienę pracy?
Jednego dnia mam 8 godzin lekcyjnych i w ciągu tego dnia 7 dyżurów. Zaczynam przed lekcjami – 15 minut, po pierwszej lekcji – wolna przerwa, po następnej – aż do zakończenia dnia pracy – dyżur na każdej przerwie ( także dwudziestominutowej). Kończę zajęcia o godz. 15.20 . Nie mam możliwości, by napić się czegoś ciepłego lub zjeść kanapkę, chyba że będę to robić, spacerując po korytarzach. Kiedy rozmowy z dyrekcją nie zmieniły moich dyżurów, zwróciłam się z prośbą o zwolnienie mnie z zadań opiekuńczych ( zgodnie z wytycznymi ministerstwa), ponieważ ukończyłam 60 lat. Niestety, również bez skutku.
Pracuję w dużej szkole, wszyscy nauczyciele mają ok. 120 – 130 minut dyżuru w tygodniu, jednak tak przydzielony tylko ja. Koleżanki opracowujące harmonogram dyżurów (bez regulaminu i jasnych, tzn. wszystkim znanych ustaleń) przyjęły, że każda godzina pracy nauczyciela to 5 minut dyżuru. Z tym również się nie zgadzam, ponieważ zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut, więc zawierają już dyżur. Czy mam rację?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:21

Dzień dobry, zapraszam do pobrania ebooka o Czasie pracy nauczyciela. Są tam wyjaśnione te kwestie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 15 października, 2022 o 21:31

Witam!
Czy można zmusić nauczyciela do pełnienia dyżuru poza budynkiem szkoły, np. na przylegającym do szkoły parkingu?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 października, 2022 o 00:18

Dzień dobry, tylko takiej sytuacji, kiedy na parkingu przebywa młodzież, bądź odbywają się zajęcia. I tylko wtedy, gdy ten parking jest na terenie szkoły, a nie poza nim. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Ewa 23 października, 2022 o 09:11

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za pomoc. W szkołach jest po prostu coraz gorzej, a prawa pracowników często … nie istnieją. W mojej mam 280 minut dyżuru (oficjalnie w grafik wpisane 250 ) i pierwszą wolną przerwę dopiero … w piątek ( często pracę zaczynam nie od lekcji, a muszę przyjść przed zajęciami na dyżur, również po zajęciach zostajemy dodatkowo na: konsultacje, przeglądanie prac konkursowych lub zebrania i rady, których liczba mnoży się w nieskończoność). Oczywiście argumenty i prośby trafiają w próżnię.
Pozdrawiam równocześnie wszystkich Nauczycieli pracujących w tak niegodnych warunkach. Jak szybko się coś nie zmieni, w szkole nie będzie miał kto uczyć …

Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 października, 2022 o 00:14

Dziękuję za wiadomość. Czemu nic Pani nie robi z tą ilością dyżurów?

Odpowiedz

MARIA 5 września, 2023 o 21:22

Dzień dobry. Czy Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie (Wspomagający), który ma umowę o pracę (PENSUM 20H, CAŁY ETAT), I w planie ma rozpoczęcie pracy o godz. 8.00, a zakończenie o 11.30 – to czy musi przychodzić już od 7.45 i zostać jeszcze na przerwie do 11.45 ??

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 września, 2023 o 01:20

Nauczyciel realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w wymiarze do 40 godzin. Więc może objąć dyżur wcześniej lub później.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 grudnia, 2018 o 10:56

Dzień dobry, wygląda to tak, że Karta Nauczyciela ani rozporządzenia do niej nie regulują tej kwestii. Przyjmuje się, że organizacja pracy – należąca do dyrektora powinna być sprawiedliwa i obiektywna oraz z zgodna z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy powinien mieć przerwę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: