16.08.2016

15 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Jak napisać porozumienie stron z Karty Nauczyciela ?

Taka fraza trafiła do mnie 🙂 „Jak napisać porozumienie stron z Karty Nauczyciela?” Rozumiem, że chodzi tutaj o podstawę prawną i treść rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, jest formą umowy, w której strony umawiają się na pewne warunki, pod którymi umowa się rozwiąże. Mogą one być ustalone dowolnie, jednak obie strony muszą się na nie zgodzić. 

W przypadku przechodzenia nauczyciela na emeryturę z Karty, czyli w myśl art. 88 KN, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić z inicjatywy nauczyciela (lub w związku z art. 20 KN), tak więc to nauczyciel powinien wystąpić z inicjatywą porozumienia.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 4 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i przez mianowanie może nastąpić za porozumieniem stron. W świadectwie pracy wpisujemy jako podstawę prawną – art. 23 ust. 4 KN, a w przypadku gdy jest to związane z przejściem na emeryturę dopisujemy słownie, że na wniosek nauczyciela.  Jest to bardzo ważna kwestia, podlegająca kontroli ZUS-u i może prowadzić do odmowy przyznania prawa do emerytury.

Treść porozumienia stron może być dowolna, najczęściej brzmi to tak : „Uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę/stosunku pracy zawartego przez mianowanie z dnia ……. (wpisujemy datę z umowy), z dniem ……………. (określamy, czy z dniem 31.08., czy inną datą, bo to również możemy określić), na mocy porozumienia stron. Niniejsza prośba związana jest z zamiarem przejścia na emeryturę w myśl art. 88 Karty Nauczyciela (lub z innej przyczyny, którą warto wskazać, aby wykazać potrzebę takiego rozwiązania umowy). Proszę o wystawienie i doręczenie mi świadectwa pracy do dnia ……. (również ma to związek z nabywaniem praw do emerytury), celem przedłożenia go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za uwzględnienie mojej prośby. Podpis nauczyciela.”

We wniosku o rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron możemy prosić jeszcze o uwzględnienie innych ważnych dla nas spraw, np. wydanie naszej polisy, książeczki zdrowia, druków niezbędnych do złożenia w różnych instytucjach.

Porozumienie stron musi podpisać dyrektor lub pracownik, jeśli inicjatywa wyszła od dyrektora. Obie strony muszą się zgodzić na zaproponowane warunki i czytelnie to stwierdzić. 

Przeanalizuj jednak, czy jest to najlepsza dla Ciebie z form rozwiązania umowy, albowiem nie zawsze jest.

Pozdrawiam Cię z zimnego Gdańska 🙂 trwa Jarmark Dominikański – warto przyjechać 🙂

2012-08-30_pano_gdansk_sm2

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki 19 sierpnia, 2016 o 12:26

Jak zwykle prosto i na temat 🙂 W końcu porozumienie stron polega na porozumieniu.

Odpowiedz

Z Sącza 16 września, 2016 o 18:31

Teraz nauczyciele biją się o posadę – niestety…
A dyrektorzy szkół wybierają \”swoich\” nauczycieli.

Odpowiedz

Urszula Panek 17 maja, 2017 o 20:08

Dzień dobry, bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie zawsze jest dla nauczyciela korzystne. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 12:56

Dzień dobry, z uwagi na to, że na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły. Ponadto, jeśli pracownik nie ma innego źródła utrzymania to, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna musi poczekać aż 6 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zasiłku nie otrzyma ten bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Należy wyjaśnić, że w drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie. Jeśli to więc pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i przedstawi pracodawcy taką propozycję, która będzie zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy w drodze porozumienia i proponowany termin rozwiązania umowy, wówczas zostanie pozbawiony prawa do zasiłku.

Odpowiedz

Ania 22 lutego, 2018 o 09:03

Witam,
Jaką podstawę prawną rozwiązania umowy wpisać w świadectwie pracy gdy n-l zatrudniony na czas określony – stażysta w trakcie stażu lub kontraktowy zatrudniony ” na zastępstwo” wypowiada umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:37

Dzień dobry, taką, jaka powinna być. Czyli art. 23 lub 27 ustawy Karta Nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata Guzewicz 26 maja, 2018 o 12:17

Dzień dobry. Mam pytanie. Mam 53 lata i pracuję jako nauczyciel 32 lata . Czy mogę odejść z pracy od września 2018 za porozumieniem stron? Czy za dwa lata gdy skończę 55 otrzymam świadczenie kondensacyjne dla nauczycieli?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 12:54

Szanowna Pani, nie umiem odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Za porozumieniem stron można się zwolnić zawsze. Jeśli oczekuje Pani ode mnie pomocy, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Elżbieta 4 czerwca, 2018 o 09:51

Szanowna Pani. Przeczytałam Pani blog. Nie zgodzę jednak z podstawą prawną wpisywaną na świadectwie pracy. Miałam kilkakrotnie kontrole z PIP i ZUS. Kiedyś pisałam że jest to art. 23 KN, ale PIP uznał to jako błąd i od tego czasu zawsze wpisuję podstawę z Karty Nauczyciela. A ZUS wielokrotnie sprawdzał świadectwa pracy nauczycieli którzy odeszli na emeryturę i nigdy nie zakwestionował podstawy z KP. Pozdrawiam Ela

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:49

Szanowna Pani, nie bardzo rozumiem Pani wypowiedź. To wpisuje Pani podstawę prawną z KN czy z KP? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Klara 18 lutego, 2020 o 13:28

Dzień dobry
Proszę Pani. Decyzją Dyrekcji Publicznego Przedszkola mam założyć wypowiedzenie w marcu w ramach porozumienia stron. W lipcu zdaję egzamin na mianowanego i droga porozumienia Dyrekcja ( litościwa) ma mi wystawić ocenę i dopuścić do egzaminu. Tylko nie wiem zupełnie jak mam napisać takie wypowiedzenia i co w nim zawrzeć. i Dlaczego mam to zrobić w marcu skoro obowiązuje mnie 3 miesiące wypowiedzenia …nic nie rozumiem.
Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Władysław 18 maja, 2021 o 19:55

Jestem obecnie dyrektorem szkoły ponadpostawowej (organ prowadzący to starostwo) i nauczycielem dyplomowanym czyli pracuję w oparciu o umowę na zasadzie mianowania – 31.08.2021 roku kończy się moja kadencja na tym stanowisku. Obecnie zamierzam podjąć nową pracę jako kierownik GZEASiP w sąsiedniej gminie czyli jako pracownik samorządowy – umowa o pracę (pracodawca to wójt gminy). Chciałabym jednak zakończyć pracę na stanowisku dyrektora z dniem 31 lipca br. i z dniem 01.08.br. podjąć nową pracę. Zatem nie zmieszczę się z 3-cznym terminem wypowiedzenia, a raczej pozostaje porozumienie stron. Czy w takim wypadku coś tracę np. prawo do trzynastki, ewentualnej odprawy itp. Czy forma porozumienia stron nie spowoduje jakichś negatywnych dla mnie konsekwencji.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:12

Nie jest łatwo odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

renata 2 sierpnia, 2023 o 10:50

jaka podstawe prawna wpisac nauczycielowi na świadectwie pracy zwalniającego się za porozumieniem stron, który przebywał na urlopie bezpłatnym 2 lata i teraz konczy się urlop i się zwalnia.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 września, 2023 o 01:30

Zgodną z formą rozwiązania stosunku pracy. W uwagach umieścić informacje o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego i w jakim wymiarze.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: