20.08.2014

41 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Jaki okres wypowiedzenia u nauczyciela kontraktowego przy umowie o pracę na czas nieokreślony?

Spieszę udzielić odpowiedzi na zadane dzisiaj pytanie: „Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje u nauczyciela kontraktowego przy umowie o pracę na czas nieokreślony?”

Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi, co do zasady, 3 miesiące i upływa z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Rozwiązanie umowy zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok.

Nauczycielu, pamiętaj proszę : Jak dostaniesz rozwiązanie umowy przyjdź do kancelarii i skonsultuj poprawność i zasadność tego wypowiedzenia z prawnikiem. Masz na odwołanie do sądu pracy tylko 7 dni.

 

{ 41 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka 9 grudnia, 2014 o 17:07

Witam!
Bardzo dziękuję. Jednakże proszę o podanie podstawy prawnej, z której wynika okres 3miesięcy. Chciałabym zmienić miejsce pracy w ciągu trwania roku. Jestem nauczycielem kontraktowym i na mojej umowie jest okres wypowiedzenie 3 miesiące (um. na czas nieokreślony). Sytuację w w przedszkolu w stosunku do mojej osoby nie chciałabym tłumaczyć, jest raczej z tych niemiłych. Chciałabym być bardziej przygotowana na rozmowę z dyrekcją. I jeżeli jest to możliwe rozwiązać umowę o pracę jak najszybciej bez konsekwencji. Mam propozycję z innego przedszkola. Nie sądzę by forma przeniesienia była właściwa w mojej sytuacji. Wolałabym żeby obecna jeszcze pani dyrektor nie wiedziała gdzie pracuję.
Proszę o wskazanie wzoru wypowiedzenia, który byłby najbardziej odpowiedni i obejmował podstawę prawną.
Agnieszka Polulis

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 stycznia, 2015 o 19:19

Pani Agnieszko, taki wzór wypowiedzenia mogę dla Pani przygotować, odpłatnie. Natomiast 3 miesięczny okres wypowiedzenia wynika z art. 27.1 Karty Nauczyciela – „Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”. W każdej innej sytuacji możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub na zasadzie przeniesienia. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Joanna 12 lutego, 2015 o 12:04

A czy może mi Pani rozjaśnić, czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim (jestem nayczycielem kontraktowym) po wypadku chroni mnie przed zwolnieniem, skoro ma dojść do redukcji etatów w nowym semestrze? Bo znalazłam tylko coś na ten temat, ale dotyczy n-la mianowanego (i że L4 go nie chroni), jest tam zdanie „Inaczej wygląda sytuacja nauczyciela kontraktowego, który jest zatrudniony na umowę o pracę i wobec którego mogą mieć zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela przepisy Kodeksu pracy.” ale nie bardzo je rozumiem.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 lutego, 2015 o 00:02

Szanowna Pani, dziękuję za wiadomość. Nauczyciel kontraktowy w większej mierze podlega pod kodeks pracy i zgodnie z art. 41 jest chroniony w okresie zwolnienia lekarskiego, bądź innej usprawiedliwionej nieobecności w miejscu pracy. Nie może zostać zwolniony wówczas, kiedy to zwolnienie trwa. Chyba, że zostanie przekroczony okres zasiłkowy, o którym mowa w art. 53 kodeksu pracy – czyli nauczycielowi minie okres 182 dni niezdolności do pracy. Wówczas można rozwiązać z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pozdrawiam serdecznie 🙂

Odpowiedz

Paweł 23 lutego, 2015 o 23:49

Witam Pani Karolino. Mam pytanie odnośnie umowy na czas nieokreślony. W swojej umowie mam wypisany okres wypowiedzenia 30 dni bez podania przyczyny. W szkole pracuje już ponad 3 lata. Jestem nauczycielem kontraktowym a placówka jest prywatna. Chciałem zapytać ile wynosi mój okres wypowiedzenia? I czy umowa jest dobrze skonstruowana gdyż o ile dobrze zrozumiałem pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia. Pozdrawiam Serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 lutego, 2015 o 20:46

Witam serdecznie, aby móc odpowiedzieć na pytanie postawione w komentarzu potrzebuję do wglądu Pańskiej umowy. Z opisu Pańskiego problemu wynika jednak, że nie do końca dobrze wyglądają formalne aspekty Pańskiego zatrudnienia. Proszę o kontakt e-mailowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 23 lutego, 2016 o 22:11

Witam,
Mam pytanie czy dyrektor moze zwolnic nauczyciela kontraktowegi zatrudnionego na czas nieokreślony ponieważ nie ma dla siebie etatu a nie wygrał konkursu.Wynika to z łączenia placówek przedszkolnych z 2 dyrektorów na 1 ale bez likwidacji i redukcji nauczycieli

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:30

Dzień dobry, zawsze można zwolnić nauczyciela, jednak musi to zostać zrobione zgodnie z przepisami prawa. Aby sprawdzić zasadność zwolnienia, jak i jego legalność polecam skorzystać z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kornelia 15 kwietnia, 2015 o 19:09

Witam, szukam pilnie odpowiedzi na moje pytanie, a słyszałam różne zdania na ten temat…Jestem nauczycielem kontraktowym wychowania przedszkolnego na czas nieokreślony. Od września będziemy należeć pod zespół szkolno- przedszkolny i jest redukcja etatów. rozumiem że należy mi się 3 miesięczne wypowiedzenie tak? Czy w przypadku gdybym to wypowiedzenie dostała w czerwcu a w lipcu np. zaszła w ciążę to czy w tym przypadku wypowiedzenie jest nieważne? i czy należałby mi się płatne l-4 i macierzyński? Ciąże planuję od dawna, niestety na razie nie wychodzi…Z góry bardzo dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2015 o 17:51

Witam , bardzo proszę o wiadomość na e-mail. To pytanie kwalifikujące się na udzielenie porady prawnej, nie zaś na komentarz. Pozdrawiam i dziękuję 🙂

Odpowiedz

Elżbieta 14 maja, 2015 o 19:28

Dzień dobry,
trafiałam tu z przypadku i bardzo mi się tu podoba 🙂
Jeśli dobrze rozumie umowa z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym wymiarze godzinowym, na czas nieokreślony- ,,może ulec rozwiązaniu także z powodu zmian organizacyjnych szkoły (zgodnie z art. 20 KN). Ma to miejsce w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Podobnie, gdy szkoła zostanie przejęta przez inną placówkę oświatową czy przekazana osobie fizycznej lub prawnej (zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty – art. 71)”.

Czy to oznacza, że jeśli brakuje etatu/ godzin dla takiej osoby to można:
1. zastosować wypowiedzenie zmieniające (na mniejszy wymiar etatu) i jeśli wyrazi zgodę, to od nowego r.szkolnego ma zmieniony wymiar etatu (na mniejszy), – jeśli nie zgadza się -umowa się rozwiązuje z dniem 31.08 danego roku lub przechodzi w stan nieczynny?
2. czy należy wypowiedzieć umowę takiemu nauczycielowi- na 3 msc i od nowego r.szkolnego zawrzeć umowę na część etatu?
Będę wdzięczna za informacje.

Pozdrawiam serdecznie,

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:41

Witam serdecznie i dziękuję za słowa uznania. W opisywanej przez Panią sytuacji, wobec nauczyciela nie można zastosować wypowiedzenia zmieniającego – w ogóle, albowiem Karta Nauczyciela nie przewiduje takiej formy rozwiązywania umowy o pracę. Możliwa jest jednak sytuacja opisana przez panią w pkt. 2 – czyli rozwiązanie umowy i zawarcie nowej. Ewentualnie za zgodą obu stron można zawrzeć porozumienie zmieniające, ale tylko w sytuacji, gdy zaproponowane zmiany są korzystniejsze aniżeli dotychczasowa sytuacja nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie i w razie potrzeby zachęcam do kontaktu.

Odpowiedz

Jonatan 24 maja, 2015 o 14:07

Witam Panią oraz wszystkich zainteresowanych. Jestem nauczycielem kontraktowym i od siedmiu lat pracuję w ośrodku wychowawczym tj w części szkoły tego ośrodka -mamy tylko wakacje letnie.
Wstępnie powiadomiono mnie o przygotowanich do redukcji jednego z zawodów, którego uczę i mogę spodziewać się wypowiedzenia a jeśli się odwołam to nie umożliwi mi się przejścia w stan półrocznego wygaszenia- czy to prawda? Jeszcze inne pytanie a mianowicie, czy są jakieś przepisy, które zobowiązują dyrektora placówki do zwolnienia w pierwszej kolejności emerytów uczących przedmiotów, do których również mam kwalifikacje? Kolejne- pytanie czy w placówce takiej jak moja wręczenie wypowiedzenia w miesiącu czerwcu jest też możliwe i czy coś zmienia jeśli nie odbyłoby się z końcem maja? Wreszcie ostatnie pytanie- Jak Pani rozumie określenie ośrodka nieferyjnego czy faktycznie mój się tak klasyfikuje gdyż są tu w szkole tylko ferie wakacyjne. Ośrodek to poprawczak a ja jestem nauczycielem jego szkoły. Bardzo dziękuję za ewentualną odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 26 maja, 2015 o 12:10

Dzień dobry,
proszę o informację czy nauczyciel musi złożyć wypowiedzenie również w trakcie roku szkolnego. Jestem nauczycielem kontraktowy, zatrudnionym na czas nieokreślony, pełny etat. Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim. Otrzymałam inną propozycję pracy i chciałabym po wakacjach ją podjąć. Czy muszę koniecznie złożyć wypowiedzenie do końca maja?
Z góry dziękuję za opowiedz.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 maja, 2015 o 14:50

Witam, to zależy czy ma Pani zawartą umowę o pracę na czas określony czy na czas nieokreślony. Jeśli na czas określony to nie musi Pani jej rozwiązywać, zaś gdy jest zawarta na czas nieokreślony to wymaga rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a więc powinna Pani złożyć oświadczenie do 31 maja br. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Damian 27 maja, 2015 o 22:02

Witam
Chciał bym poradzić się Pani jako specjalistki co mam zrobić w tej sytuacji, która niżej zostanie przedstawiona.
Jestem nauczycielem kontraktowym, 29.05.2015 kończy mi się okres stażu na nauczyciela mianowanego. Mam umowę na czas nieokreślony w placówce niepublicznej na prawach szkoły publicznej. Sprawa jest tego typu, iż dotychczas nie była żadnych zarzutów do mojej osoby ze str p. dyrektor, ale w zeszłym tygodniu zostałem poproszony na rozmowę i zostało mi przedstawione pismo, w którym było wymienionych 6 pkt odnoszących się do mojej pracy, np. nieprzestrzeganie zasad bhp, częste kontuzje na w-f, niedyspozycyjność w weekendy ( dodatkowa szkoła ) itp. Na te zarzuty napisałem swoje uwagi, po czym usłyszałem żebym do piątku zastanowił się co JA proponuję??? Powiedzieli mi, że najlepiej dla mnie będzie rozwiązanie z nimi umowy za porozumieniem stron, wogóle nie rozumiem takiego przebiegu sytuacji. Nie wiem co ma robić, na to się nie zgodzę ponieważ uważam ,że nie zrobiłem nic złego co by wpływało na ich tak nagłą decyzję. Dodam, że 3 tygodnie przez tą rozmową p. dyrektor proponowała mi nowe wychowawstwo a tu jak grom z jasnego nieba. Nie miałem nigdy nagany, upomnienie jakieś rok/ czy dwa lata temu ustne. Nikt do mnie nie miał żadnych zastrzeżeń. O co chodzi, bardzo proszę o poradę, do piątku mało czasu:(
Chciałem iść na zwolnienie, ale pomyślałem sobie że nie będę uciekał od problemu, bo nie czuję się winny, jak chcą to niech zwolnią mnie, ale sami a nie , że JA mam to zaproponować.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Odpowiedz

Iwona 16 czerwca, 2015 o 15:08

Witam Panią serdecznie,
Jestem nauczycielem kontraktowym i pracuję 5 lat w nauczaniu początkowym. Zawsze były po dwie klasy z rocznika. W tym roku mają połączyć dwie klasy równorzędne z uwagi na małą liczbę dzieci w klasie. Jednak maja powstać 3 pierwsze klasy, i zrobił się jeden wakat. I teraz wiadomo, że to moją klasę rozwiążą (jak wspomniałam jestem nauczycielem kontraktowym – w przyszłym roku kończę staż na N mianowanego), więc czy p. dyrektor powinna dać jedną pierwszą klasę mnie, czy może zatrudnić nowego nauczyciela? Dodam, że jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 czerwca, 2015 o 20:27

Szanowna Pani,
za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły, więc to on będzie decydował kto będzie uczył pierwsze klasy. Może więc zatrudnić nowego nauczyciela. Nie mniej ma obowiązek zapewnić Pani cały etat i kontynuować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iga 22 czerwca, 2015 o 23:20

Witam serdecznie, jestem nauczycielem kontraktowym na umowę na czas nieokreślony. Planuję zmianę pracy od września, czy mogę poinformować Dyrektora o odejściu w sierpniu, ponieważ nie jestem pewna tej drugiej pracy… I czy mogę w sierpniu prosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 czerwca, 2015 o 23:25

Witam serdecznie, może Pani próbować, acz Dyrektor nie musi się zgodzić. Czas na rozwiązanie umowy jest ściśle określony w Karcie Nauczyciela i upływa w dniu 31.08.2015 roku. Najlepiej w takiej sytuacji odejść na mocy art. 18 KN, czyli przeniesienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 28 sierpnia, 2015 o 22:17

Witam,
Jestem nauczycielem kontraktowym pracującym od 3 lat na umowie zawartej na czas nieokreślony (wcześniej rok na czas określony i prawie rok bo od 1.10.2010 na zastępstwo – cały czas mowa o jednej placówce). W treści umowy podpisanej w dniu 1 września 2012 r. zawarty jest następujący zapis: „Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem”. Chciałam spytać, czy zapis ten jest prawny i czy istotnie obowiązuje mnie tylko dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Noszę się z zamiarem zwolnienia z pracy i chciałabym uczynić to jak najszybciej, a niestety rozpoczęcie roku już za kilka dni… Oczywiście rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie wchodzi w grę. Obawiam się, że zgodnie z prawem wypowiedzenie powinno trwać jednak 3 miesiące i będzie moglo być złożone dopiero w maju. Czy jestem w błędzie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 sierpnia, 2015 o 22:30

Witam, nie znam dokladnej tresci umowy. Co do zasady w takich przypadkach okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiace i musi uplynac w dniu 31.08.2015 roku. Strony wprawdzie mmoga korzystniej uksztaltowac warunki zatrudniania, co w tym wypadku na Pani rzecz ma miejsce. Jednak w stosunku do pracodawcy skutek jest niewazny – pracodawca rozwiazujac umowe z Pania musialby zastosowac trzyiesieczny okres wypowiedzenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata 15 czerwca, 2016 o 21:14

Witam,
jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony. W umowie jest zapis, że okres wypowiedzenia określa KP. Czy w związku z tym mam miesięczny czy 3- miesięczny okres wypowiedzenia? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:11

Dobry wieczór, a czy może mi Pani powiedzieć jak mam to stwierdzić nie widząc Pani umowy ? 🙁 nie posiadam niestety szklanej kuli. Jestem jednak przekonana, że w Pani miejscowości są prawnicy, którzy chętnie przeanalizują Pani pytanie i na nie odpowiedzą. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona Kusocińska 19 czerwca, 2016 o 16:38

Witam,

Szukam pracy poza szkołą. Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy obowiązuje mnie okres 3 miesięcznego wypowiedzenia, jeżeli w obecnej szkole podstawowej zostałam zatrudniona na ww warunkach w roku szkolnym 2015/2016 ?
Czy, jeżeli w trakcie kolejnego roku szkolnego tj 2016/2017 znajdę pracę poza szkołą mogę w trakcie roku złożyć 3 miesięczne wypowiedzenie, czy muszę czekać do 31maja ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 czerwca, 2016 o 12:55

Dzień dobry, zapraszam do lektury artykułów o terminach rozwiązywania umów o pracę z nauczycielami. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i musi upłynąć w dniu 31 sierpnia. Pozostaje jeszcze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 9 września, 2016 o 17:10

Czy ktoś mógłby mi pomoc i napisac jakie sa konsekfencje dla pracodawcy jeżeli nie wręczył przed zwolnieniem pracownikowi wypowiedzenia nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na czas nieokreslony dłużej niz trzy lata? Z góry dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 21:11

Szanowna Pani, co to znaczy, że nie wręczył pracownikowi wypowiedzenia? Jeśli nauczyciel nie otrzymał wypowiedzenia to jego umowa trwa nadal.

Odpowiedz

Marta 10 października, 2016 o 08:28

Witam
Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony 5 lat na zastępstwo. Chciałabym złożyć wypowiedzenie. Prosze mnie poinstruować, jaki obowiązuje mnie okres tego wypowiedzenia (na umowie nie mam o tym informacji), gdyż art. do których odniesienia widzę w internecie zostały ostatnimi czasu uchylone.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:05

Droga Pani Marto, a jak ja mam to zrobić? zapraszam do kancelarii z umowami o pracę i wówczas przygotujemy dla Pani prawidłowe rozwiązanie umowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 10 marca, 2017 o 17:45

Witam mam pytanie jestem logopedą kontraktowym. Burmistrz naciska na Panią Dyrektor aby mnie zwolniła i zatrudniła swoją kuzynkę, która jest dopiero po szkole. Czy może mnie zwolnić jak jestem zatrudniona na umowę o pracę na 3/4 etatu i zatrudnić w moje miejsce swoją kuzynkę.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:25

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 12 kwietnia, 2017 o 05:55

Dzień dobry czy 3 mies okres wypowiedzenia obowiązuje również wtedy gdy nauczyciel pracuje w danej placówce krócej niż 3 lata? Umowa na czas nieokreslony od roku. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 15:17

Dzień dobry, tak, jeśli ma umowę zawartą na czas nieokreślony lub stosunek pracy zawarty jest przez mianowanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 19 kwietnia, 2017 o 17:38

Witam,
bardzo proszę pilnie o informację. Jestem nauczycielem kontraktowym, od 1 lutego 2017r. zatrudnionym na umowę o pracę na zastępstwo. Nie ma w treści umowy czasu, nie ma również okresu wypowiedzenia. Dowiedziałam się, ze Pani wraca z dniem 23 czerwca, tym samym mi kończy się umowa ( bo ona wraca), akurat na wakacje, a ja zostaję na „lodzie” bo inaczej jej przekroczy 182 dni zwolnienia a w wakacje i tak ma wolne, do tego jeszcze dostanie wynagrodzenie za dwa miesiące, a ja już nie! Proszę napisać, co mam zrobić. Chciałabym zrezygnować, z ostatnim dniem maja. Nie wiem, czy muszę pisać wypowiedzenie i jaki okres obowiązuje ( bo w umowie nic nie ma). Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 15:13

Szanowna Pani, proszę o kontakt prywatny, bowiem od tego roku nie ma już umów na zastępstwo. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina 1 lutego, 2019 o 13:18

Bardzo proszę o odpowiedź w następującej sprawie. Jestem nauczycielem kontraktowym w Specjalnym ośrodku. Pracuję 4 rok mam umowę na czas nieokreślony. Od 1 września chciałabym zmienić pracę. Wiem że moje wypowiedzenie spotka się z dużym niezadowoleniem ze strony Dyrekcji dlatego nie mogę liczyć na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kiedy muszę złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia żeby oficjalnie być zatrudnioną do 31.08. Nie chciałabym kończyć pracy w czerwcu żeby nie powstała mi 2 miesięczna luka w miesiącach lipiec sierpień.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:12

Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy. Nie mam możliwości udzielenia Pani porady prawnej w komentarzu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 16 stycznia, 2020 o 21:37

Witam serdecznie. Bardzo proszę o informację. Jestem nauczycielem kontraktowym w przedszkolu od 4 lat. Umowa na czas nieokreślony. W tej chwili mam cały etat, ale w przyszłym roku szkolnym mogę mieć tylko kilka godzin tygodniowo, nawet pół etatu mogę nie mieć. Niestety wiadomo będzie dopiero pod koniec sierpnia. Jeśli będę mieć te kilka godzin, to będę chciała szukać pracy w innym miejscu, a tu zrezygnować. Ale Czy będę mogła to zrobić przy takiej umowie?

Odpowiedz

Dorota 10 maja, 2020 o 20:24

Dzień dobry. Chciałam zapytać o moją sytuację. Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę na czas nieokreślony również. Obecnie jestem też na urlopie wychowawczym do 31 sierpnia. Moja umowa o prace jest z kodeksu pracy, ponieważ pracuję w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Tu moje pytanie. Czy jak napiszę moje wypowiedzenie z data 15 maja to będzie to skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy 15 sierpnia czy tak jak bym chciała 31 sierpnia. Czy mój okres wypowiedzenie ma pewno to 3 miesiące? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelkie wskazówki.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 maja, 2020 o 11:33

Dzień dobry,

zapraszam do skorzystania z formularza „Konsultacja online” i przesłania do zapoznania się umowy o pracę. Tylko tak będę mogła rzetelnie odpowiedzieć na Pani pytanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: