07.08.2015

7 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Kalendarz zmian na rok szkolny 2015/2016

Uff jak gor膮co … 馃檪 jak sp臋dzacie urlop? podzielcie si臋 prosz臋 jakimi艣 koncepcjami 馃檪

Wprawdzie do wrze艣nia jeszcze troch臋 czasu, ale warto ju偶 teraz prze艣ledzi膰 zmiany w przepisach, jakie czekaj膮 nas od wrze艣nia.聽

Od 1 wrze艣nia 2015 r. obowi膮zuje rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959).聽Zmiany, kt贸re wprowadza, to wynik marcowej nowelizacji ustawy o systemie o艣wiaty. Rozporz膮dzenie upro艣ci cz臋艣膰 procedur egzaminacyjnych – zesp贸艂 nadzoruj膮cy przebieg matury b臋dzie m贸g艂 liczy膰 dw贸ch nauczycieli (dotychczas co najmniej trzech), w jego sk艂ad b臋dzie m贸g艂 zosta膰 powo艂any tak偶e wychowawca zdaj膮cych. 艁atwiej b臋dzie tak偶e odbiera膰 przesy艂ki z arkuszami 鈥 b臋dzie mog艂a to zrobi膰 jedna osoba, a nie jak dotychczas co najmniej dwie. O nowego roku szkolnego cz臋艣膰 maturzyst贸w b臋dzie musia艂a p艂aci膰 za podej艣cie do egzaminu – zgodnie z omawianym rozporz膮dzeniem op艂ata wyniesie ok. 50 z艂.

Od pocz膮tku nowego roku szkolnego obowi膮zuje tak偶e rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w i s艂uchaczy w szko艂ach publicznych (Dz. U. poz. 843). Wprowadza ono przede wszystkim zmiany dotycz膮ce ocen z wychowania fizycznego i zachowania. Po wej艣ciu w 偶ycie nowych przepis贸w dyrektor nie zwolni ucznia z ca艂ych zaj臋膰, a jedynie z tych czynno艣ci, kt贸rych – jak stwierdza opinia lekarska – ucze艅 ze wzgl臋d贸w zdrowotnych nie mo偶e wykonywa膰 – biedne dzieci 馃檪. Zwolnienie b臋dzie udzielane na czas okre艣lony w opinii – czyli musimy uwra偶liwi膰 lekarzy, aby wpisywali na jaki czas zwolnienie z聽zaj臋膰聽wf-u ma聽obowi膮zywa膰. Zmieni膰 maj膮 si臋 r贸wnie偶 kryteria brane pod uwag臋 przy wystawianiu ocen z tego przedmiotu – obowi膮zywa膰 b臋dzie zasada, 偶e przy ustalaniu oceny, opr贸cz wysi艂ku wk艂adanego przez ucznia w wywi膮zywanie si臋 z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze specyfiki tych zaj臋膰, nale偶y bra膰 pod uwag臋 r贸wnie偶 systematyczno艣膰 udzia艂u w lekcjach oraz aktywno艣膰 ucznia w dzia艂aniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

1 wrze艣nia 2015 r. wejdzie r贸wnie偶 w 偶ycie rozporz膮dzenie w sprawie warunk贸w organizowania kszta艂cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych, niedostosowanych spo艂ecznie i zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym.聽Zobowi膮偶e ono m.in. szko艂y do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadaj膮cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wsp贸艂organizowania kszta艂cenia uczni贸w niepe艂nosprawnych, specjalist贸w, asystenta, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie o艣wiaty (w przypadku klas I-III szko艂y podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szko艂ach og贸lnodost臋pnych, w kt贸rych kszta艂ceniem specjalnym s膮 obj臋ci uczniowie posiadaj膮cy orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na autyzm, w tym zesp贸艂 Aspergera, lub niepe艂nosprawno艣ci sprz臋偶one.

Koniec z chipsami, paluszkami i r贸偶nego rodzaju „paskudztwami” w szko艂ach. Akurat to bardzo mnie cieszy. Jak pracowa艂am nie mog艂am patrze膰, jak co przerw臋 w sklepikach kolejki sta艂y po fast-foody, chipsy, albo pseudo gumo偶elki. Od 1 wrze艣nia 2015 r. obowi膮zuje nowelizacja ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz.U.z 2015m poz. 35), w kt贸rej zawarto zakaz sprzeda偶y niezdrowej 偶ywno艣ci na terenie przedszkoli, szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.聽Chodzi o produkty o takiej zawarto艣ci nasyconych kwas贸w t艂uszczowych, soli i cukru. Z艂amanie zakazu b臋dzie karane grzywn膮 oraz natychmiastowym rozwi膮zaniem umowy z ajentem szkolnego sklepiku.聽Okre艣leniem listy produkt贸w, kt贸re znikn膮 ze szk贸艂, zajmie si臋 resort zdrowia. Moim zdaniem, w szko艂ach powinny by膰 serwowane 艣wie偶e kanapki, sa艂atki warzywne czy owocowe. Niezast膮pione s膮 tak偶e 艣wie偶o wyciskane soki, zamiast coli i innych s艂odzonych napoi. No i powinna by膰 wprowadzana kultura picia wody, kt贸rej pijemy za ma艂o, a potrzebuje jej m贸zg. Ciekawe, jak to b臋dzie wygl膮da艂o w praktyce.

Od wrze艣nia dla dzieci z upo艣ledzeniem b臋dzie prowadzona w szko艂ach nauka j臋zyka migowego. Odbywa膰 si臋 to b臋dzie na podstawie聽rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie ramowych plan贸w nauczania w szko艂ach publicznych (Dz. U. poz. 1993). Rozporz膮dzenie dodaje przepis umo偶liwiaj膮cy organizacj臋 lekcji j臋zyka migowego. Zmiany obejmuj膮 tak偶e nauczanie j臋zyk贸w obcych 鈥 przyj臋to, 偶e nauka drugiego j臋zyka obcego nowo偶ytnego dotyczy膰 b臋dzie wszystkich uczni贸w z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu lekkim, w tym uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, je偶eli jedn膮 z niepe艂nosprawno艣ci jest upo艣ledzenie umys艂owe w stopniu lekkim, niezale偶nie od rodzaju gimnazjum, do kt贸rego ucz臋szczaj膮.

Nowe zawody pojawi膮 si臋 w szko艂ach od wrze艣nia 馃檪聽1 wrze艣nia wchodzi r贸wnie偶 w 偶ycie rozporz膮dzenie MEN zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954). Zgodnie z tre艣ci膮 rozporz膮dzenia poszerza si臋 list臋 zawod贸w szkolnictwa zawodowego o technika lotniskowych s艂u偶b operacyjnych, przetw贸rc臋 ryb oraz technika przemys艂u mody. Chyba wybra艂abym technika przemys艂u mody. W ko艅cu zostanie wykorzystany potencja艂 m艂odzie偶y projektuj膮cej 馃檪

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowana b臋dzie reforma podr臋cznikowa wprowadzona ustaw膮 z 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie o艣wiaty oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). Darmowe podr臋czniki otrzymaj膮 drugoklasi艣ci, czwartoklasi艣ci oraz uczniowie pierwszych klas gimnazj贸w.

Zobaczymy co wydarzy si臋 dalej 馃檪

{ 7 komentarze… przeczytaj je poni偶ej albo dodaj sw贸j }

El偶bieta 22 wrze艣nia, 2015 o 20:35

Witam.
Mam pytanie dotycz膮ce nowego rozporz膮dzenia MEN w sprawie oceniania – paragraf 14. Prosz臋 o odpowied藕 czy nauczyciel ma obowi膮zek!!!!!!!!!, wr臋cz jest zmuszany przez dyrekcj臋 do wpisywania w dzienniku elektronicznym szczeg贸艂owego komentarza dotycz膮cego ka偶dej oceny ucznia, je偶eli takowe informacje zamieszcza np. na sprawdzianach, w formie ustnej itp. Przecie偶 uczniowie i rodzice we wrze艣niu zostaj膮 zapoznani PSO z danego przedmiotu, w kt贸rych zawarte s膮 konkretne wymogi na poszczeg贸lne oceny, zasady pracy itp. Ponadto w szko艂ach s膮 konsultacje dla rodzic贸w na kt贸rych rodzic mo偶e obejrze膰 prace swojego dziecka i uzyskac informacje o post臋pach edukacyjnych swojego dziecka. Prosz臋 o jednoznaczn膮 interpretacje tego偶 paragrafu 14. Z g贸ry dzi臋kuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Anna 22 pa藕dziernika, 2015 o 10:46

Dzie艅 dobry, mam w膮tpliwo艣ci, czy dyrekcja naszej szko艂y s艂usznie odm贸wi艂a nam od tego roku szkolnego wyp艂acania wynagrodzenia za prace kontrolne w szkole zaocznej ( zmieniono Statut i zast膮piono okre艣lenie praca kontrolna terminem praca semestralna) Zdaniem dyrekcji wej艣cie z dniem pierwszego wrze艣nia br. nowych przepis贸w o艣wiatowych takie rozwi膮zanie nakazuje. Moim zdaniem nie. Ponadto Uchwa艂a RM Gda艅ska z 2009 r. nadal obowi膮zuje, a tam wyra藕nie zaznaczono, 偶e za sprawdzanie prc kontrolnych w szkole zaocznej nale偶y si臋聽wynagrodzenie.

Oto stosowne zapisy w przepisach:

Nowe rozporz膮dzenie, a dok艂adniej jego rozdzia艂 3 m贸wi, 偶e zmiany w stosunku, do tego, co by艂o dotychczas polegaj膮 na:

1)odst膮pieniu od okre艣lenia w rozporz膮dzeniu warunk贸w dopuszczenia s艂uchacza do egzaminu semestralnego z danych zaj臋膰 edukacyjnych w przypadku uzyskania przez niego ocen uznanych za negatywne w ramach wewn膮trzszkolnego oceniania.

W dotychczasowym rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk贸w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w i s艂uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian贸w i egzamin贸w w szko艂ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p贸藕n. zm.) wskazano, 偶e s艂uchacz w ww. przypadku jest obowi膮zany wykona膰 okre艣lon膮 przez nauczyciela prac臋 kontroln膮, a w przypadku szko艂y, kt贸ra prowadzi kszta艂cenie zawodowe w oparciu o modu艂owy program nauczania 鈥損race kontrolne ze wszystkich modu艂贸w.

Stosownie do art. 44 w ust.2 ustawy, do egzamin贸w semestralnych dopuszcza si臋 s艂uchacza, kt贸ry otrzyma艂 z danych obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewn膮trzszkolnego oceniania.

Natomiast art. 44b ust. 6 pkt 3 ustawy stanowi, 偶e ocenianie wewn膮trzszkolne obejmuje ustalanie ocen bie偶膮cych, a wi臋c tych ocen, na podstawie kt贸rych s艂uchacz jest dopuszczany do egzaminu semestralnego, a oceny te s膮 ustalane w skali i formie okre艣lonej w statucie szko艂y (art. 44x pkt 1) W sposobie ustalania ocen bie偶膮cych mie艣ci si臋 r贸wnie偶 spos贸b poprawiania tej oceny. To wewn膮trzszkolne ocenianie b臋dzie stanowi艂o o formie ustalania tej oceny np. w formie pracy kontrolnej

Czy dobrze rozumiemy, 偶e owe odst膮pienie od okre艣lenia warunk贸w dopuszczenia s艂uchacza szko艂y zaocznej do egzaminu semestralnego oznacza rezygnacj臋 z obowi膮zku napisania przez tego偶 s艂uchacza semestralnej pracy kontrolnej? Pytanie jest o tyle istotne, 偶e Uchwa艂a Rady Miasta, kt贸re jest organem prowadz膮cym nasz膮 plac贸wk臋 stanowi w regulaminie wynagradzania nauczycieli szk贸艂 zaocznych, i偶:

Tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂

nie wymienionych w art.42 ust.7, pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥

Karta Nauczyciela – nauczycieli szk贸艂 zaocznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w kszta艂ceniu zaocznym w szko艂ach prowadzonych przez Miasto Gda艅sk

搂 1
Obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pe艂nym wymiarze godzin w szko艂ach zaocznych wynosi rocznie 648 godzin.

搂 2
Do obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 w kszta艂ceniu zaocznym zalicza si臋:

1. Godziny wyk艂ad贸w, konsultacji, 膰wicze艅 i zaj臋膰 praktycznych.

2. Faktycznie zrealizowane godziny:

1. poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyj膮tkiem egzamin贸w wst臋pnych, licz膮c poprawianie 3 prac na 1 godzin臋 zaj臋膰),

2. godziny nadzorowania i przeprowadzania egzamin贸w,

3. godziny przeprowadzania egzamin贸w ustnych (z wyj膮tkiem egzamin贸w wst臋pnych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szko艂y.

Prosz臋 o wyja艣nienie, czy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w napisanie pracy kontrolnej przez s艂uchacza szko艂y zaocznej jest obowi膮zkowe? I czy je艣li tak – to nauczyciele powinni otrzymywa膰 za popraw臋 tych prac stosowne wynagrodzenie
Z wyrazami szacunku
Anna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:31

Szanowna Pani, dzi臋kuj臋 za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odp艂atnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 馃檪

Odpowiedz

Zuzanna 12 kwietnia, 2016 o 14:42

Dzie艅 dobry. Szukaj膮c pomocy w rozwi膮zaniu mojego problemu trafi艂am na Pani stron臋. Znalaz艂am tu mn贸stwo interesuj膮cych informacji, wi臋c przede wszystkim chc臋 podzi臋kowa膰 Pani za ten blog i rzetelne wyja艣nienia przer贸偶nych kwestii prawa o艣wiatowego. Problem podobny do mojego chyba jeszcze si臋 tu nie pojawi艂 i mam nadziej臋, 偶e podpowie mi Pani, co robi膰. Sprawa dotyczy mieszkania nauczycielskiego w szkole, w kt贸rej pracuj臋. Zajmuj臋 ten lokal od ok. 30 lat, najpierw jako bezp艂atne mieszkanie s艂u偶bowe, teraz jako komunalne (umowa z gmin膮). Dzi艣 dosta艂am propozycj臋 (brzmi膮c膮 jak nakaz) przeniesienia si臋 do mniejszego i pozbawionego kuchni mieszkania w innej szkole w miejscowo艣ci oddalonej o 8 km. Oficjalnym uzasadnieniem s膮 potrzeby lokalowe mojej plac贸wki (co nie jest do ko艅ca prawd膮, gdy偶 szko艂a zyska艂a teraz pomieszczenia po innym lokatorze). Czy mog臋 si臋 nie zgodzi膰 na tak膮 propozycj臋? Nowy lokal ma mniejszy metra偶, gorszy standard, przeniesienie oznacza dla mnie dodatkowe koszty zwi膮zane z dojazdami (tutaj mam prac臋, najbli偶sz膮 rodzin臋, rodzic贸w na cmentarzu). Ponadto kilka lat temu, za zgod膮 gminy, ale na w艂asny koszt przeprowadzi艂am generalny remont i unowocze艣nienie mieszkania. Wiem, 偶e wzgl臋dy moralne nie maj膮 dzi艣 dla nikogo znaczenia, ale tak naprawd臋 tego mieszkania by nie by艂o, gdyby nie moja mama, kt贸ra po powo艂aniu na kierownika szko艂y w 1969 r. natychmiast przyst膮pi艂a do rozbudowy ma艂ej i ciasnej plac贸wki oraz wzniesienia nowego budynku 艂膮cz膮cego funkcje szko艂y i domu nauczyciela (wiadomo, jaki to by艂 wtedy heroizm). Teraz wiem, 偶e by艂a to naiwno艣膰 – zamiast „za艂atwia膰” wszystko i budowa膰 szko艂臋 nale偶a艂o zaj膮膰 si臋 budow膮 w艂asnego domu. Przez 15 lat mieszkali艣my w „dyrektorskim” lokalu o standardzie nory, kt贸ry zosta艂 potem wyremontowany i przekszta艂cony w pomieszczenia szkolne, a my – po uko艅czeniu budowy na pocz膮tku lat 80-tych – przenie艣li艣my si臋 do domu nauczyciela. Wtedy ju偶 pracowa艂am w tej szkole i wraz z mam膮 oraz inn膮 nauczycielk膮 dosta艂am przydzia艂 na mieszkanie s艂u偶bowe (innych potrzebuj膮cych w naszej szkole wtedy nie by艂o). Przez 30 lat wykruszali si臋 lokatorzy, zmienia艂y stany rodzinne, mieszkania by艂y dzielone, 艂膮czone, remontowane przewa偶nie na koszt najemc贸w. A ja tu trwa艂am od dzieci艅stwa, to jest m贸j rodzinny dom, bliski mi szczeg贸lnie ze wzgl臋du na to, 偶e w ci膮gu ostatniego roku tu chorowa艂a i umiera艂a moja mama, wi臋c ka偶dy k膮t, ka偶dy centymetr kwadratowy pod艂ogi ma dla mnie osobiste znaczenie. A teraz mam si臋 wyprowadzi膰, straci膰 to wszystko, zamieszka膰 w jakiej艣 dziupli bez kuchni i codziennie doje偶d偶a膰 do miejsc, do kt贸rych przez ca艂e 偶ycie mia艂am tylko kilka krok贸w. Przepraszam za ten d艂ugi, osobisty wpis, ale du偶o we mnie 偶alu i goryczy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 13:03

Szanowna Pani, faktycznie poruszy艂a Pani problem, o jakim nie pisa艂am. Jednak, aby go rozwi膮za膰 konieczny jest kontakt osobisty z prawnikiem. Internetowo, b膮d藕 bez dost臋pu do dokument贸w nie zrobimy wiele. Je艣li jest Pani zainteresowana to zapraszam do kontaktu przez formularz i skorzystania z porady p艂atnej. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Magdalena 9 maja, 2016 o 13:10

Witam! w lipcu 2013 roku zda艂am egzamin na mianowanie i otzyma艂am akt nadania mianowania z r膮k prezydenta. zar贸wno w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 mia艂am pe艂en etat na czas nieokre艣lony( spe艂nia艂am r贸wnie偶 pozosta艂e warunki podane w Karcie NAuczyciela) ale do tej pory nie otrzyma艂am pisemnej informacji o przekszta艂ceniu si臋 mojej umowy w umow臋 na podstawie mianowania. 4 dni temu okaza艂o sie 偶e mam otrzyma膰 wypowiedzenie stosunku pracy. Czy przys艂uguje mi odprawa 6 mesieczna?? Czy to 偶e nie mam od dyrekcji pisemnej informacji o przekszta艂ceniu sie umowy co艣 zmienia? z g贸ry dzi臋kuj臋 za jak膮kolwiek wskaz贸wk臋

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 maja, 2016 o 17:39

Szanowna Pani, informacja o przekszta艂ceniu stosunku pracy z umowy o prac臋 w mianowanie jest formalno艣ci膮, nie wywo艂uj膮c膮 skutk贸w prawnych, a ju偶 na pewno nie ograniczaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy o prac臋. Odprawa w zwi膮zku z rozwi膮zaniem umowy o prac臋 nale偶y si臋 w贸wczas, gdy podstaw膮 prawn膮 jest art. 20 KN. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artyku艂贸w, w kt贸rych dziel臋 si臋 swoj膮 wiedz膮 bezp艂atnie.

Je艣li potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi sw贸j problem, a ja zaproponuj臋, co mo偶emy wsp贸lnie w tej sprawie zrobi膰 i ile b臋dzie kosztowa膰 moja praca.

Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafa艂a Bednarczyka w celu obs艂ugi komentarzy. Szczeg贸艂y: polityka prywatno艣ci.

Poprzedni wpis:

Nast臋pny wpis: