28.05.2014

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela – zwolnienie nauczyciela z powodu utraty uprawnień

Jedna z moich klientek zwróciła się do mnie z pytaniem o zasadność rozwiązania z nią stosunku pracy w związku z utratą zdolności do pracy. Wróciwszy po urlopie dla poratowania zdrowia oraz urlopie wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim pracodawca (zgodnie z przepisami) skierował ją na badania kontrolne oceniające zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

W wyniku badania lekarz medycyny pracy stwierdził brak takiej zdolności. Po przekazaniu zaświadczenia dyrektor rozwiązał z nią stosunek pracy w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy o pracę okazało się zasadne. Jedną, bowiem, z przyczyn rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy jest orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela). Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne zawsze, gdy nieobecność nauczyciela trwała dłużej niż 30 dni. Pracodawca nie może dopuścić do pracy nauczyciela bez aktualnych badań lekarskich.

Znowelizowana Karta Nauczyciela obecnie dokładnie określa termin, w którym rozwiązuje się umowa o pracę z nauczycielem w związku z brakiem zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązuje się ona z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność pracownika do pracy pracownik może się odwołać do komisji lekarskiej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: