28.05.2014

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela – zwolnienie nauczyciela z powodu utraty uprawnień

Jedna z moich klientek zwróciła się do mnie z pytaniem o zasadność rozwiązania z nią stosunku pracy w związku z utratą zdolności do pracy. Wróciwszy po urlopie dla poratowania zdrowia oraz urlopie wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim pracodawca (zgodnie z przepisami) skierował ją na badania kontrolne oceniające zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

W wyniku badania lekarz medycyny pracy stwierdził brak takiej zdolności. Po przekazaniu zaświadczenia dyrektor rozwiązał z nią stosunek pracy w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy o pracę okazało się zasadne. Jedną, bowiem, z przyczyn rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy jest orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela). Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne zawsze, gdy nieobecność nauczyciela trwała dłużej niż 30 dni. Pracodawca nie może dopuścić do pracy nauczyciela bez aktualnych badań lekarskich.

Znowelizowana Karta Nauczyciela obecnie dokładnie określa termin, w którym rozwiązuje się umowa o pracę z nauczycielem w związku z brakiem zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązuje się ona z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność pracownika do pracy pracownik może się odwołać do komisji lekarskiej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: