18.11.2014

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Mobbing pracownika przez pracownika

Chcę Tobie dzisiaj opowiedzieć o mobbingu w relacjach między pracownikami. Zwłaszcza, że zaistniała taka potrzeba wskazana w zapytaniach prawnych.

Dla zaistnienia przesłanek definicyjnych zjawiska mobbingu, jak i wywołania jego skutków prawnych nie ma znaczenia, kto jest sprawcą zachowań mobbingowych. Może być nim zarówno pracodawca (dyrektor czy właściciel zakładu pracy), kierownik bądź pracownik na równoległym, niższym czy wyższym stanowisku pracy.

Zawsze jednak za działania mobbingowe odpowiada pracodawca, co wynika z przepisów Kodeksu cywilnego powiązanych z Kodeksem pracy.

Potwierdzeniem tego jest stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2014 roku (sygn. akt III APa 2/14), w którym Sąd wskazał , iż roszczenia odszkodowawcze związane z mobbingiem określone w art. 94[3] § 3 i 4 k.p. powinny być dochodzone przez pracownika wyłącznie od pracodawcy, który zatrudnia ofiarę mobbingu.

Podstawę prawną odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wyrządzoną działaniami innego pracownika stanowi art. 430 k.c. o odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę wyrządzoną innej osobie przez podwładnego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Niemniej jednak, naprawienie szkody mobbingowanemu pracownikowi przez pracodawcę upoważnia tego ostatniego (pracodawcę) do późniejszego wystąpienia z tzw. roszczeniem zwrotnym przeciwko osobie winnej mobbingu na podstawie art. 441 § 3 k.c. w zw. z art. 300 k.p.

W tym przypadku pracownik będący ofiarą mobbingu powinien złożyć skargę do pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy zasadami (o ile oczywiście działa polityka antymobbingowa) i domagać się podjęcia działań rozwiązujących problem mobbingu.

W przypadku braku takiej reakcji pracodawcy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bądź o zadośćuczynienie przeciwko pracodawcy wprost do sądu pracy.

W czym mogę Ci pomóc?

Karolina Sikorska-Bednarczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ania 16 sierpnia, 2017 o 23:34

  Temat mobbingu dotyczy mnie osobiście. Na szczęście sprawę mam już za sobą. Było naprawdę ciężko, ale zbierałam dowody a z całą resztą pomogła mi jedna kancelaria adwokacka. Wrocław jest sporym miastem i wybór był ciężki, ale okazał się trafny. Sprawa zakończona dla mnie pozytywnie.

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 sierpnia, 2017 o 11:35

  Szanowna Pani, serdecznie gratuluję. Chętnie zapoznałabym się z wyrokiem, bądź materiałami ze sprawy. Wygrać sprawę o roszczenia z tytułu mobbingu nie jest łatwo, ale jest to możliwe. Dziękuję za to świadectwo.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: