21.02.2022

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Nauczyciel świadomy swoich praw

W piątek miałam okazję poznać wspaniałą Panią nauczycielkę! Wspaniałą nie tylko dlatego, że jest dobra merytorycznie. Nie tylko wspaniałą z tego względu, że czy jest uwielbiana przez dzieci.

Wspaniałą, bo świadomą swoich praw!

Świadomą tego, że prawo jest po to, aby z niego korzystać. Jak i tego, że są prawnicy do których można się zwrócić. Jak również tego, że dyrektor nie jest nieomylny. A jedyne, czym może pogrozić to zabraniem 3 godzin nadgodzin, czy odebraniem dodatku motywacyjnego.

Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli

Stan faktyczny

Pani Jola zwróciła się do mnie z pytaniem, czy dyrektor może nie przyznać jej nagrody. Nagrody, która zgodnie z regulaminem jej się należy.

Ponadto, mimo wielu osiągnięć nie otrzymała tej nagrody, jako jedyna z zespołu przedmiotowego.

Zwróciła się do dyrektora z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Dyrektor napisał jej, że to on decyduje o tym, komu nagrodę przyznać. Decyduje też o jej wysokości, a regulamin może być stosowany przez niego wybiórczo! (sic!) No niech bym dorwała w swoje ręce takiego dyrektora!

Pani Jola ponownie skierowała pismo do dyrektora. Podniosła wiele słusznych argumentów, na które dyrektor zareagował wściekłością.

Pani Jola jednak nie odpuściła.

Pisała dalej. No i zadzwoniła do mnie 🙂

Nagroda 

W budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Ich wysokość to co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

Z tego funduszu wypłacana jest m.in. nagroda dyrektora szkoły.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ustalają organy prowadzące szkoły (art. 49 Karty Nauczyciela).

Nagrody dla nauczycieli przyznawane są za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanym przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Nagroda dyrektora szkoły ma charakter uznaniowy. 

Nagroda dyrektora szkoły jest jednym z innych świadczeń ze stosunku pracy, wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli. Stanowi o tym art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Jeżeli więc nauczyciel spełnia przesłanki otrzymania nagrody określone przez organ prowadzący, to dyrektor może mu ją przyznać.

Art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela natomiast stwierdza, iż organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 4, czyli również nagród.

Organ prowadzący ustala zatem kryteria i tryb przyznawania nagród, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przy czym obowiązuje zasada, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku (art. 49 ust. 2).

Na podstawie ogólnych kryteriów organu prowadzącego w szkołach powstają szczegółowe regulaminy przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom pedagogicznym.

Regulamin taki, podobnie jak każdy funkcjonujący w szkole, winien być uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela).

Nauczyciele natomiast winni zostać z jego treścią zapoznani, podobnie jak z innymi regulaminami, które ich dotyczą.

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród

Nagroda może być przyznawana nauczycielowi, który:

w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone sukcesami uczniów w olimpiadach,
 • wdraża nowatorskie metody nauczania,
 • dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami,
 • posiada publikacje z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • prowadzi umiejętną działalność wychowawczą,
 • wzorowo organizuje uroczystości szkolne;

w zakresie pracy opiekuńczej:

 • zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • prowadzi działania dotyczące zwalczania przejawów patologii,
 • organizuje współpracę z różnymi organizacjami, np. stowarzyszeniami, policją, radą osiedla, wykłady, prelekcje dla rodziców;
 • angażuje rodziców w życie szkoły,

w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

 • troszczy się o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły,
 • pozyskuje sponsorów,
 • prowadzi otwarte lekcje dla innych nauczycieli,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • bierze udział w doskonaleniu zawodowym,
 • terminowo i z zaangażowaniem wykonuje polecenia dyrekcji.

Karta Nauczyciela dość ogólnikowo traktuje kwestię nagród dyrektora szkoły, koncentrując się na środkach finansowych oraz ogólnych zaleceniach odnoszących się do organu prowadzącego szkołę.

A zatem szczegółowe kryteria leżą w gestii dyrekcji szkoły, tak jak sam fakt przyznawania nagród. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny.

Nagroda dyrektora bowiem, jak nazwa wskazuje, jest nagrodą dyrektora szkoły, czyli uznaniową.

No i w czym rzecz?

Niby nie mogę zmusić dyrektora szkoły do przyznania nagrody nauczycielowi. Czy p. Jola ma więc odpuścić?

Ja nigdy nie odpuszczam! 

Po rozmowie z Panią Jolą ustaliłam co możemy zrobić, jaką przyjąć drogę postępowania. Pani Jola zaś stwierdziła, że uzgodni z mężem, czy taki sposób jest do przyjęcia i co robimy.

Rozbawiło mnie pytanie Pani Joli, czy nie uznaję jej za pieniaczkę i czy ma choć trochę racji?

Odpowiedziałam, że ma i cieszy mnie to, że do mnie zadzwoniła. Bo nawet, jak nie uda się wywalczyć nagrody to walczyła. To, wie gdzie i czego szukać. To wie, że nic jej nie grozi – najwyżej straci 300 zł. Ale wygra swoją godność!

Pani Joli nie zależało na nagrodzie, jako takiej. Zależało jej na tym, aby dyrektor wyjaśnił jej, dlaczego to ona jej nie dostała. Dostali ją inni, bardziej zaufani nauczyciele dyrektora.

I to jest właśnie wspaniały nauczyciel! to nauczyciel, który jest godny wychowywać młodzież. Bo ma swoją godność. Zna swoje prawa i umie z nich korzystać. A przede wszystkim się nie boi. 

Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli

Miłego dnia Kochani!

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

Zdjęcie: JESHOOTS.com

***

Sklep i wiedza dla nauczyciela

Jak wiecie od kilku lat dzielę się z Wami swoją wiedzą na tym blogu.

Od roku jednak idę krok dalej 🙂 Na Facebooku działa grupa dla nauczycieli. Oprócz mojej wiedzy dochodzi do wymiany doświadczeń i wiedzy Waszej.

To bardzo cenne! Bo najlepiej uczymy się na wzorcach. 

Możesz dołączyć do społeczności – jest nas już ponad 4800 osób 🙂

Dziękuję Wam za to! 

Dodatkowo na stronie internetowej www.adwokatbednarczyk.pl działa sklep [Czytaj dalej…]

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna 26 kwietnia, 2022 o 23:25

Dzień dobry,
Jestem „młodym” stażem nauczycielem, który pracuje w szkole drugi rok.
Od 1 września 2021 zostałam zatrudniona jako nauczyciel matematyki i informatyki ZSZ Nr 6 w Poznaniu, na czas określony do 31 sierpnia 2022.
W listopadzie, dokładnie 27, rozwiązałam tą umowę o pracę, za porozumieniem stron, ponieważ zmieniłam szkołę i od tej pory pracowałam już w innym mieście.
Teraz pytanie – czy za okres od 1.09.2021 – 27.11.2021 należy mi się wypłata trzynastki od byłego pracodawcy ?
W kwietniu 2022 wysłałam do byłego pracodawcy pismo z prośbą o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego .
Kierowałam się tym co wyczytałam w artykule opublikowanym przez radcę prawnego p. Annę Trochimiuk https://www.portaloswiatowy.pl/trzynastka-dla-nauczycieli/trzynastka-dla-nauczycieli-za-2021-rok-20919.html#
Niestety od byłego pracodawcy otrzymałam odpowiedź odmowną (uważam, że merytorycznie słabą).

I teraz moje pytanie , co mogę zrobić dalej ?
Jakie kroki powinnam podjąć ?
Czy powinnam sprawę od razu skierować do sądu, czy może są jakieś inne sposoby rozwiązania tego problemu, bardziej polubowne, a jeśli tak to jakie ?
Uprzejmie proszę o odpowiedź i pomoc w tej kwestii.

Anna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 01:04

Dzień dobry, zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: