O blogu


Blog skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów (którzy też są przecież nauczycielami) placówek oświatowych, aby pomóc im w stosowaniu zawiłych i zmieniających się przepisów prawa oświatowego.

Poruszane tu będą zagadnienia dotyczące interpretacji Karty Nauczyciela, zmieniającego się stanu prawnego w systemie prawa oświatowego, jak i najważniejszych kwestii nurtujących pracowników oświaty.

Z doświadczenia wynika, iż zaliczają się do nich awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, kwestie związane z urlopami dla poratowania zdrowia i urlopami bezpłatnymi, wynagradzaniem nauczycieli, w tym zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, mobbingiem i dyskryminacją w szkołach, obowiązkami stron stosunku pracy w oświacie, wyzwaniami w placówkach przedszkolnych.

Chciałabym, aby strony tego stosunku pracy traktowały ten blog jak swoje narzędzie pracy, na którym znajdą przyjazne osoby, jasno wyjaśnione zagadnienia prawne i rozwiązanie nurtujących ich problemów. Jednocześnie, by informacje na nim zawarte stały się polem do nawiązania długofalowej współpracy.