O mnie

Jestem prawnikiem i nauczycielem (z wykształcenia i zamiłowania), a będąc dzieckiem lubiłam uczyć i leczyć … misie i lalki jako uczniowie zasiadali w ławkach i słuchali moich opowieści. Owszem były i oceny 🙂

W czasach wczesnej młodości chciałam być lekarzem, aby pomagać tym potrzebującym … aż w końcu brat wymyślił prawo 🙂 Skończyłam politologię, a pracując w szkole (jak mogłoby być inaczej 🙂 studiowałam prawo. Połączenie jednego z drugim zaczęłam od pełnienia w gimnazjum funkcji Rzecznika Praw Ucznia i zabierania uczniów, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, na salę sądową. Jednocześnie poznawałam środowisko nauczycielskie. Przygodę z oświatą zakończyłam na uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Kolejną przygodą prawną był wolontariat i prezesura w Stowarzyszeniu Antymobbingowym im. Barbary Grabowskiej (które prowadzę po dziś dzień). Tam spotkałam się z mobbingiem między innymi w szkole. Poznałam też bezradność nauczycieli i trudności dyrektorów. Okazało się, że ta najlepiej wykształcona grupa zawodowa wobec prawa jest całkowicie bezbronna. Zdecydowałam się specjalizować w prawie pracy i prawie oświatowym.

Obecnie połączyłam wszystko w jedno: prawo, nauczanie i pomoc tym, którzy mają wyzwanie prawne … tak na tle życiowego doświadczenia powstał ten blog. Chciałam połączyć zawód prawnika z pomocą nauczycielom.

Od czerwca 2014 roku jestem Żoną Męża, który wspiera mnie w pracy i rozkochuje w Grecji 🙂