13.06.2017

49 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Okres wypowiedzenia umów o pracę/rozwiązania stosunku pracy

Nie ma to jak zaspać na coś, na co czekało się miesiąc 🙁 niestety tak działa przemęczony organizm …

W swoich komentarzach często pytasz, jaki jest okres rozwiązania umowy o pracę/stosunku pracy w związku z okresem Twojego zatrudnienia. Ma to najczęściej związek z tym, że chcesz zmienić pracę lub została z Tobą rozwiązana umowa o pracę.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 KN rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

  • z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Ta regulacja dotyczy tylko nauczyciela szkoły, w której w organizacji nie przewidziano ferii szkolnych.
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
  • z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
  • z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.
  • z końcem tego miesiąca, w którym dyrektor otrzymał informację o tym, że nauczyciel dwukrotnie odmówił/nie zgłosił się na badanie okresowe lub kontrolne.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem mianowanym, może nastąpić wówczas na mocy porozumienia stron. Wówczas strony dobrowolnie mogą określić dzień rozwiązania stosunku pracy. Ma to znaczenie wówczas, gdy na przykład nauczycielowi przysługuje prawo do emerytury i musi rozwiązać umowę w konkretnym okresie.

W związku z tym, kiedy Ty planujesz rozwiązać stosunek pracy i przysługuje Tobie trzymiesięczny okres wypowiedzenia (pracujesz w szkole publicznej, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bądź jesteś zatrudniony przez mianowanie) to Twój okres wypowiedzenia upłynie 31 sierpnia danego roku. Dokument rozwiązujący stosunek pracy musisz przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 31 maja danego roku.

Pozdrawiam Cię ciepło.

 

{ 49 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Berni 22 marca, 2018 o 22:35

Dzień dobry.
Czy jest różnica w wysokości 6-miesięcznej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę a wysokością 6-miesięcznego wynagrodzenia z tytułu przejścia nauczyciela w stan nieczynny?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:52

Dobry wieczór, nie obie wyliczane są w taki sam sposób. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Berni 20 kwietnia, 2018 o 23:56

Dziękuję, a wynagrodzenie z tytułu przejścia w stan nieczynny wypłacane jest co miesiąc czy od razu w całości za 6 miesięcy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:29

Wypłacane jest co miesiąc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 2 czerwca, 2018 o 20:22

Czy będąc nauczycielem dyplomowany,który został w 2008r.zatrudniony na 18/18 na podstawie mianowania w szkole ponadgimnazjalnej,A co roku brakowało godzin(podpisywalam zgode),moje 6miesieczny stan nieczynny lub odprawa naliczana jest z pierwszego zatrudnienia na pełen etat?

Iwona 3 czerwca, 2018 o 07:17

Mam jeszcze 2 pytanie.Czy jeśli dostałam na piśmie,że jest brak godzin dla mnie z art.20 KN i dostałam pisemne pouczenie,że w ciągu 30dni mam podjąć decyzję czy chce iść w stan nieczynny, czy musze odpowiedziec wczesniej(czytalam na forach inern.ze jest na to 7dni że trzeba napisać pismo że nie wyraża się zgody i prosi o rozwiązanie umowy lub przejście w stan nieczynny)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:27

Szanowna Pani, to zależy od tego czy podlega Pani pod przepisy Karty Nauczyciela czy pod procedurę przejściową wynikającą z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku wprowadzającej Prawo Oświatowe. Skoro otrzymała Pani rozwiązanie umowy z art. 20 KN to stosuje się do Pani stara procedura, a tym samym 30 dniowy okres na podjęcie decyzji odnośnie przejścia w stan nieczynny i konieczność złożenia wniosku przez nauczyciela.

Odpowiedz

miłka 14 czerwca, 2018 o 13:40

Dzień dobry, jaki jest okres wypowiedzenie umowy o pracę w szkole w związku z przejściem na emeryturę? (osiągnięcie wieku emerytalnego) Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony.Czy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Czy mogę złożyć podanie o rozwiązanie związku z przejściem na emeryturę w lipcu? Pozdrawiam . Dziękuję za informację

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 02:05

Szanowna Pani, zawsze można rozwiązać umowę za porozumieniem stron i wskazać termin rozwiązania umowy taki, jaki jest konieczny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomasz 28 czerwca, 2018 o 19:24

Rozumiem, że jeśli chcę odejść ze szkoły to wypowiedzenie powinienem złożyć do końca maja?
Co jeśli postanowiłem odejść ze szkoły w lipcu i wypowiedzenie złożę np.: piątego lipca? A dyrektor nie chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 lipca, 2018 o 03:00

Niestety wówczas stosunek pracy rozwiąże się w dniu 31 sierpnia kolejnego roku szkolnego. Można próbować skorzystać z innych sposobów rozwiązania umowy bądź przeniesienia w trybie art. 18 KN.

Odpowiedz

Tera 2 lipca, 2018 o 13:18

Dzień dobry, jestem n-lem mianowanym, placówka przedszkolna, , od jesieni ub.roku na rocznym urlopie zdrowotnym, wcześniej na długim L-4, chcę złożyć wypowiedzenie z trzymiesięcznym terminem zgodnym z ustawą tj : z dniem rozpoczęcia mojej pracy po urlopie? Czy z dniem skończenia urlopu wypoczynkowego wykorzystanego po urlopie zdrowotnym? Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 01:46

Szanowna Pani, nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli potrzebuje Pani analizy Pani sytuacji prawnej to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek 27 lipca, 2018 o 20:17

Witam
Czy organ prowadzący może cofnąć wypowiedzenie bez zgody nauczyciela ,które złożył dyrektor w maju nauczycielowi z art. 20 KN, a w sierpniu znalazł godziny do pełnego etatu? (Nauczyciel nie zgodził się na stan nieczynny i dostał trzymiesięczne wypowiedzenie).
Marek

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 lipca, 2018 o 00:34

Dzień dobry, za organizację pracy w szkole odpowiada dyrektor. A na cofnięcie wypowiedzenia nauczyciel musi wyrazić zgodę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Malwina 1 sierpnia, 2018 o 11:45

Witam, nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne, jaka odprawa mu się należy? A w świadectwie pracy jaką datę wpisujemy (31.08.2018 r.) ? I jak zapisać w świadectwie (stosunek pracy ustał w wyniku….?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:36

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem indywidualnej pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek 8 sierpnia, 2018 o 10:31

Dzień Dobry
Czy nie wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia z art.225 przepisów przejściowych powoduje że rozwiązanie umowy o pracę następuje 31.08. i wypłatę odprawy( jeśli jednak dyrektor zalazł etat). Czy odprawa się nie należy? i co dalej z wypowiedzeniem? Dyrektor straszy sądem pracy jeśli się nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia.
Pozdrawiam Marek nauczyciel mianowany

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:35

Dzień dobry, dyrektor szkoły nie może nikogo zmusić do pracy w danym miejscu pracy, zwłaszcza jeśli nauczyciel ten otrzymał wcześniej rozwiązanie umowy o pracę. Odprawa się należy, a wypowiedzenie jest skuteczne z dniem 31.08.2018 roku.

Odpowiedz

Iwona 8 sierpnia, 2018 o 16:17

Czy jeśli nauczyciel dostał dokument Art.20 i nie chce kontynuować pracy w danej szkole musi pisać podanie z 3 m-cznym wypowiedzeniem?Czy moze slownie poinformowac dyrekcje?Czy ten Art.20 sam mówi o rozwiązaniu umowy?Ewentualnie jeśli pojawia się godz.moze zostać.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:23

Szanowna Pani, kompletnie nie rozumiem zadanego pytania. Proszę o jego uszczegółowienie i zadanie tak, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 10 sierpnia, 2018 o 18:24

Ponieważ dużo pytań i myśli w głowie.Po kolei.
Czy jeśli dostałam dokument Art.20 KN( bedac nauczycielem mianowanym)w maju do podpisaniu,że może nie być godzin w przyszlym roku,czy umowa zostaje rozwiązana z dniem 31.08.i jeśli pojawiły się w tym czasie godz.ale poniżej etatu,mam prawo odmówić pracy(bez żadnych dokumentów tzn.ze swej strony 3-miesiecznego wypowiedzenia)?Czy dostaje wtedy odprawę 6m-cy z pełnego etatu tzn.z pierwszego zatrudnienia na 18/18 ,mimo że co roku podpisywalam zgode na jego zmniejszenie z powodu braku godzin?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 sierpnia, 2018 o 11:09

Szanowna Pani, odpowiedzi na takie pytania udzielam jedynie w trakcie indywidualnej konsultacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek 3 września, 2018 o 17:53

Witam
Od trzech lat nauczyciel mianowany zgadzał sie na ograniczanie etatu 10/18,13/18,12/18 został zwolniony
z art.225 ust 1 a odprawę naliczono z ograniczonego etatu. Czy jest to prawidłowe? (Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.) który to miesiąc?z przed trzech lat?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:22

Odprawa została naliczona nieprawidłowo, powinna być naliczona z pełnego etatu przypadającego sprzed pierwszego ograniczenia etatu. Jednakże jest to zawsze wynagrodzenie zasadnicze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 8 grudnia, 2018 o 15:13

Dzień dobry
Przez kilka lat byłam zatrudniona w szkole podstawowej na czas nieokreślony, potem z powodu przeprowadzki zmieniłam szkołę. Dostałam umowę na rok, po czym kolejną znów na rok (niby niezgodne z przepisami, ale dyrekcja zasłaniała się przesłankami organizacyjnymi związanymi z obecną reformą). W umowie mam zapisaną możliwość wcześniejszego rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem.
W sytuacji w jakiej jestem nawet mi to pasuje. Jestem psychicznie i fizycznie wykończona pracą w tej placówce, a także nie chcę dalej pracować w naszych chorym systemie oświaty, mam kwalifikacje, które pozwolą mi wrócić na „standardowy” rynek pracy. Do niedawna planowałam wytrzymać do końca roku, ale teraz chcę po prostu odejść jak najszybciej.
Z tego co czytałam, żeby nabyć prawo do urlopu (przy umowie na rok) muszę pracować przynajmniej do pierwszego dnia ferii. W tym roku jest to 28 stycznia. Mam pytanie czy jeśli złożę wypowiedzenie np 28 grudnia (wygaśnięcie 28 stycznia) to wtedy będzie mi się należał ekwiwalent za przepracowane miesiące, czy bardziej „opłaca się” żeby umowa wygasł 28 stycznia czy w ostatnim dniu ferii 8 lutego (piątek) (wypowiedzenie 8 stycznia). Pracować będę tyle samo bo do ferii, ale podejrzewam, że finansowe jakieś różnice są.
Bardzo proszę o radę jak najlepiej to przeprowadzić, żeby było to najbardziej opłacalne. Nie wiem czy to pytanie nadaje się na komentarz, jeśli musi być porada to proszę o wycenę na maila
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
pozdrawiam serdecznie
Ania

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 grudnia, 2018 o 10:58

Szanowna Pani Anno, aby Pani pomóc muszę zobaczyć Pani umowy o pracę i wówczas znaleźć dla Pani najlepsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu przez e-mail: kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maja 31 stycznia, 2019 o 16:38

Czy w przypadku złożenie wypowiedzenia, będąc na urlopie wychowawczym, obowiązuje taki sam okres 3 miesięcy ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:11

Tak, nauczyciela zawsze obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzata 27 marca, 2019 o 19:56

Jestem nauczycielką uprawnioną do świadczenia kompensacyjnego, a obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia, który kończy się 30 czerwca 2019.
Jeśli miałabym zamiar nie wrócić już od września 2019 do pracy, to jakich terminów powinnam dotrzymać?
Wiem, że aby spełnić warunki trzymiesięcznego wypowiedzenia powinnam je złożyć do końca maja, jednak będę wtedy jeszcze wciąż na urlopie zdrowotnym. Czy to nie przeszkadza?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:24

Szanowna Pani, nie mam możliwości udzielenia porady prawnej w komentarzu. Zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 16 maja, 2019 o 13:44

Witam, jestem nauczycielem stażystą, realizuję pierwszy rok awansu na kontraktowego, zostałam zatrudniona w placówce od 1 września 2018 na umowę na czas określony 2 lata. W umowie nie mam przewidzianego okresu wypowiedzenia. Od września nie chcę już pracować w tej placówce. Czy powinnam złożyć wypowiedzenie do końca maja? Czy jednak obowiązuje mnie miesięczny czas wypowiedzenia (umowa na czas określony, praca w placówce mniej niż 3 lata)? Jeśli tak, to czy składając wypowiedzenie w maju, mogę nie dostać wynagrodzenia za wakacje? Kiedy najkorzystniej dla mnie będzie złożyć takie wypowiedzenie? Dodam, że liczę się z brakiem przychylności ze strony dyrektora. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:21

Zapraszam Panią do kontaktu prywatnego. Potrzeba wyjaśnić kilka kwestii, czego nie można zrobić w komentarzu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 6 czerwca, 2019 o 23:38

Witam, mam podobny problem jak koleżanka: jestem nauczycielem stażystą, realizuję pierwszy rok awansu na kontraktowego, zostałam zatrudniona w placówce od 1 września 2018 na umowę na czas określony 2 lata. W umowie mam przewidziany okres wypowiedzenia: 1 miesiąc. Od września nie chcę już pracować w tej placówce. Kiedy najkorzystniej dla mnie będzie złożyć takie wypowiedzenie? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 czerwca, 2019 o 02:10

Witam, skoro ma Pani miesięczny okres wypowiedzenia to w lipcu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 21 maja, 2019 o 07:14

Dzień dobry.
Pracuję w przedszkolu niepublicznym. Mam umowę na czas nieokreślony na kodeks pracy. W sierpniu zdaję egzamin na nauczyciela mianowanego. Otrzymałam interesującą ofertę pracy i zastanawiam sie czy jeżeli złożę 3 miesięczne wypowiedzenie to czy Dyrektor może odmówić mi organizacji egzaminu w sierpniu??Mam już ustalony termin.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:17

Dzień dobry, nie nie może Pani odmówić organizacji egzaminu. Poza tym nie organizuje go dyrektor a organ prowadzący.

Odpowiedz

Anna 28 maja, 2019 o 14:03

A czy w druga stronę też to działa? Czy dyrektora obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia (wypowiedzenie do 31 maja) czy tez może on skrócić ten czas do 1 miesiąca na podstawie Art.20 ust 5 KN:
„Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.”
Jak ten przepis działa w praktyce?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 4 czerwca, 2019 o 23:11

Czy wedle przepisów przejściowych (Ustawa z 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe) przejście w stan nieczynny odbywa się \”automatycznie\” jesli nie wyrażę zgody na ograniczenie zatrudnienia czy też dyrektor musi przedstawić mi odrębne pismo, do którego dopiero będę musiała się ustosunkować?
(W pouczeniu propozycji taka notka: \”W razie braku zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się art. 225 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
Czy też jeśli nie wyrażam zgody na ograniczenie zatrudnienia ani też nie chcę przechodzić w stan nieczynny to od razu powinnam złożyć oba oświadczenia (o braku zgody na ograniczenie i braku zgody na przejście w stan nieczynny)
No i jeszcze czy Art 227 ww ustawy skoro działa obecnie w roku szkolnym 2018/2019 będzie miał zastosowanie w przypadku ograniczania zatrudnienia i procedur z nim związanych obecnie na kolejny rok szkolny 2019/2020? Konkretnie chodzi mi o 3 miesięczny okres wypowiedzenia i możliwość skrócenia go, którą zakłada KN
Dziękuję za informację i pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Bogusława 2 sierpnia, 2019 o 11:27

Dzień dobry
Jestem nauczycielką Szkoły Podstawowej. W związku z likwidacją 2 oddziałów gimnazjalnych i jednego w szkole podstawowej otrzymałam Wypowiedzenie Zmieniające z 1/2 etatu do 1 godz. tygodniowo . Okres wypowiedzenia upływa 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor powołał się na art. 42 Kodeksu Pracy. Czy miał prawo tak zrobić? We wrześniu skończę 54 lata, jestem nauczycielem mianowanym i mam 30 letni staż pracy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 19:56

Szanowna Pani Bogusławo, nie udzielam w komentarzach indywidualnych porad prawnych. Jeśli jest Pani potrzebna moja pomoc to zapraszam do kontaktu przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogusława 2 sierpnia, 2019 o 11:34

Dodam ,że jestem zatrudniona na czas nieokreślony i przez pierwsze 12 lat pracowałam na pełny etat. Po zmianie placówki liczba godzin zmniejszała się. Mam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, lecz jestem pomijana w przydzielaniu tych godzin.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 19:56

Szanowna Pani Bogusławo, nie udzielam w komentarzach indywidualnych porad prawnych. Jeśli jest Pani potrzebna moja pomoc to zapraszam do kontaktu przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 15 lipca, 2020 o 10:58

Dzień dobry,
Jestem zatrudniona w szkole na czas określony, jak wygladaja procedury w sytuacji nieprzedłużenia umowy? Czy mam obowiązek poinformować o tym fakcie dyrekcję i z jak dużym wyprzedzeniem?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lipca, 2020 o 00:42

Dzień dobry, ale o czym chce Pani informować dyrekcję? Że Pani nie chce przedłużać umowy, czy o czym? Proszę o sprecyzowanie pytania. Pozdrawiam

Odpowiedz

Hanna 9 kwietnia, 2021 o 20:09

Być może moje pytanie jest glupie, ale wolę się upewnic. Czy nauczyciel który zlozy wypowiedzenie w maju będzie dostawal przez okres wakacji wynagrodzenie (1 lipca i 1 sierpnia) do czasu rozwiązania umowy? Gdzieś wyczytalam, że jeśli to nauczyciel rozwiazuje umowę to pozbawia się wyplaty w miesiącach wakacyjnych.
Dziekuje za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:11

O matko i córko! gdzie Pani wyczytała takie bzdury? Zależy, kiedy ten nauczyciel się zwolnił, jednak za wakacje przysługuje mu normalnie wynagrodzenie. Ps. nie ma głupich pytań.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:28

Szanowna Pani, pisałam o odprawie na blogu. Odprawa zawsze liczona jest od całego etatu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:48

Odprawa zawsze liczona jest od całego etatu. Pisałam o tym na blogu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: