10.08.2014

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Już tylko miesiąc został do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2014.

Resort edukacji przygotował w przepisach trochę zmian, o których Tobie opowiem sukcesywnie, a obecnie zajmę się organizacją tego nadchodzącego roku.

Rozkład roku szkolnego, co do zasady, reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, a szczegółowe  ustalenia wynikają z kompetencji poszczególnych instytucji (np. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

Rok szkolny 2014/2015  rozpocznie się 1 września 2014 roku (w poniedziałek), a zakończy 26 czerwca 2015 roku (w piątek).

Pierwszy wolny dzień od zajęć dydaktycznych wypada 14 października, a wolny ustawowo 11 listopada. Przy czym, że jest to wtorek, dyrektorzy szkół mają prawo wyznaczyć w dniu poprzedzającym dzień wolny od zajęć (np. w zamian za jego odpracowanie w którąś sobotę, czy za dzień ustawowo wolny wypadający w dzień wolny od pracy).

Święta Bożego Narodzenia (ups, nie wiem czy można używać pełnej nazwy?) wypadają w tym roku w okresie od 22-31 grudnia 2014 roku, a ponownie udzielając wolnego 2 i 5 stycznia 2015 roku, do pracy przychodzimy dopiero 7 stycznia 2015 roku 🙂 ale fajnie 🙂 adwokat Gdańsk

Ferie zimowe w województwie pomorskim (w nim mieszkam) wypadną w okresie od 2 do 15 lutego 2015 roku, a zaraz po nich przypadną Święta Wielkiej Nocy, tj. w okresie od 2 do 7 kwietnia 2015 roku.

Kolejno wypada weekend majowy i możliwość odebrania dni wolnych za 3 maja – ustawowo wolny, wypadający w niedzielę.

W międzyczasie uczniowie przystąpią do egzaminów – w zależności od etapu edukacyjnego – w terminach, które wyznaczy Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wówczas uczniom i nauczycielom nie biorącym udziału w procesie egzaminacyjnym przysługują dni wolne od zajęć. Dni wolne od zajęć dydaktycznych wypadają także w okresie poprzedzającym okres wielkanocny, jednak w czasie tym najczęściej nauczyciele się szkolą, a uczniowie korzystają z rekolekcji wielkopostnych.  adwokat Gdańsk

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki edukacyjnej, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Życzę miłego roku szkolnego 🙂 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: