26.02.2015

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli

W czasie jednej z porad usłyszałam pytanie o sens działania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Czy aby nie jest to relikt przeszłości? Dało mi to do myślenia. Tymczasem, temat ten stał się dość ważny i poruszony został także przez Rzecznika Praw Dziecka .

Dnia 23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Z uwagi na rosnącą liczbę spraw kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka dotyczących naruszania praw i dobra dziecka przez nauczycieli, Rzecznik Praw Dziecka już kilkakrotnie zwracał się do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Zdaniem Rzecznika, pilnego uregulowania wymaga: powołanie do składu komisji dyscyplinarnych oprócz nauczycieli także osób z wykształceniem prawniczym – co akurat mnie cieszy i gwarantuje bezpieczeństwo nauczycielowi :), wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom) w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka; przyznanie rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka, umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia zażalenia/odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego, określenie warunków, w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego, rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli, także zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne; wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu. Nowelizacji wspomnianej ustawy wymaga kolejny, nowy postulat Rzecznika, dotyczący możliwości wniesienia przez Rzecznika Praw Dziecka zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.

Z odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika wynika, że proponowane zmiany wymagają nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił jednak uwagę, że nowelizacja przepisów w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli dotyczy jedynie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego(Dz. U. Nr 15 poz. 64).

W kolejnych wpisach poruszę problem postępowania dyscyplinarnego, abyś wiedział z czym w najgorszym wypadku możesz się liczyć.

 wyst_2015_02_23_men – oto oryginalne wystąpienie Rzecznika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: