27.04.2019

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Potrącenia z wynagrodzenia za strajk, jak go uniknąć? Porozumienie ze związkami zawodowymi

Strajk zawieszony, jednak emocje z nim związane nie cichną. Teraz żyjemy kwestią potrąceń wynagrodzenia za czas strajku, czy jest możliwe, konieczne i jak tą sprawę rozwiązać, aby móc zapłacić rachunki w maju ..

Potrącenia

Niestety, kwestia potrącenia wynagrodzenia, zwłaszcza u nauczycieli – wg KN, nie została uregulowana odpowiednimi przepisami, w związku z czym pojawia się tutaj pole do interpretacji prawnych. Przywoływany art. 87 K.p. zawiera regulacje odnoszące się do nieobecności nauczyciela w pracy, a nie odstąpienia przez niego od obowiązku świadczenia pracy!

Razem z Panią Małgorzatą Sikorską, podzielamy pogląd przedstawiony przez ZNP w Opinia_prawna_potracenie_za_strajak, zgodnie z którym „Potrąceniu powinno podlegać wynagrodzenie za faktycznie niewypracowane z powodu strajku godziny w danym dniu, ponieważ tylko w tym zakresie występuje bezpośrednia relacja między strajkiem, polegającym na powstrzymywaniu się od pracy, a pracą która w dniu strajku miała być wykonana. (…)”

Biorąc pod uwagę powyższe, a także dokonując analizy całej opinii ZNP, naszym zdaniem należy uznać, że potrącone powinno zostać wynagrodzenie za konkretne nieprzepracowane godziny w danym dniu, tj. przykładowo jeżeli w danym dniu miała Pani w planie 5 godzin „przy tablicy” to właśnie te 5, a nie 8 godzin powinno zostać potracone.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że przedmiotowa opinia została wydana w związku ze strajkiem, który trwał dużo krócej niż obecny i nie odnosi się do obecnego stanu faktycznego (co nie musi oznaczać, że przedstawione w niej tezy nie znajdują zastosowania również w przypadku tego strajku).

W naszej opinii za przyjęciem tezy przedstawionej w powyższej opinii świadczy również to, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 40 godzin na tydzień”, zaś art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wskazuje na konkretną ilość godzin w tygodniu nauczyciela w ramach tzw. pensum. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nigdzie nie zostało wskazane, ile godzin dziennie (jak np. wskazane przez Panią 8 nauczyciel powinien wypracować. (w tym zakresie nie należy stosować odwołania do Kodeksu Pracy).

Co więcej, jak już zaznaczyłyśmy, art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że tygodniowy czas pracy danego nauczyciela nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo, nie zaś, że wynosi 40 godzin tygodniowo. Nigdzie w Karcie Nauczyciela nie zostało zapisane, aby nauczyciel miał do wypracowania 8 godzin dziennie czy nawet 40 godzin tygodniowo. W związku z powyższym, przyjmowanie do obliczeń potrącenia (odliczenia) zasady, iż dzień pracy nauczyciela wynosi 8 godzin dziennie, i dokonanie takiego potrącenia, może być nieusprawiedliwione, a wręcz stanowić nadużycie prawa.

Z drugiej jednak strony zwracam uwagę na fakt, że istnieją również przeciwne opinie w tym zakresie. Przykładowo na stronie https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/…/1-w-jaki…/11111 zostało wskazane, iż „Następnie otrzymaną kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy (8 godzin, gdy strajk trwał cały dzień i nauczyciel zatrudniony na pełny etat nie świadczył pracy)”.

Na marginesie chciałabym jedynie wskazać, że wg przedstawionej wyżej opinii ZNP nie powinno dochodzić również do potrącenia wynagrodzenia z tytułu dodatku funkcyjnego („Z tytułu udziału w strajku nauczyciel nie powinien tracić prawa do dodatku funkcyjnego – ponieważ realizacja zadań funkcyjnych nie jest limitowana wypracowaniem określonego pensum pracy, tylko zadaniowo. Zatem zadania związane ze sprawowanie funkcji kierowniczej mogą być zrealizowane w innym czasie, niezwiązanym z pracą przypadającą podczas trwania strajku.”) i motywacyjnego.

Tym nie mniej, przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem bardzo złożonym i nieuregulowanym w prawie w sposób dostateczny. W związku z czym trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi w powyższym temacie. Wiele może również zależeć od posiadanych dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Być może kwestia ta powinna zostać wyjaśniona przez niezależny i niezawisły Sąd, a w razie konieczności służymy pomocą także w zakresie skierowania sprawy do sądu. Może pozew zbiorowy?

Poniżej załączam wzór porozumienia, jakie można podpisać pomiędzy Dyrektorem a Związkami Zawodowymi! Pokażcie siłę!!!

porozumienie

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Danuta 21 maja, 2019 o 22:03

Potrzebujemy pomocy jak napisać pozew zbiorowy do Sądu Pracy dotyczący potrąconego wynagrodzenia.Prosze o kontakt.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:11

Zapraszam do wiadomości prywatnej lub o kontakt telefoniczny. Oczywiście podejmiemy się zadania oraz reprezentacji przed Sądem Pracy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: