14.06.2017

27 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Procedura udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – według przepisów obowiązujących

Jeszcze nie doszło do zmiany przepisów w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Mogą wejść od września. Jeszcze jest czas, aby skorzystać ze starych przepisów.

Formalnymi warunkami ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia są:

  • zatrudnienie – czyli pozostawanie w stosunku pracy – nie ma możliwości, aby urlop dla poratowania zdrowia został udzielony nauczycielowi, z którym już rozwiązano stosunek pracy – na dzień złożenia wniosku o taki urlop;
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć;
  • zatrudnienie na czas nieokreślony;
  • przepracowanie co najmniej siedmiu lat w szkole – taki wymóg jest konieczny przy staraniu się o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia; przy ubieganiu się o kolejne urlopy warunek ten nie jest badany;
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu;
  • prawo do urlopu i sprawdzenie czy łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie przekroczył trzech lat i czy od ostatniego urlopu nie minął rok pracy, jak i czy nauczyciel nie nabył już uprawnień emerytalnych;
  • orzeczenie wystawione przez uprawnionego lekarza.

Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny po rozpoczęciu urlopu dla poratowania zdrowia jest sprzeczne z celem tego urlopu i uzasadnia żądanie uznania przeniesienia za bezskuteczne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 156/99).

Do siedmioletniego okresu zatrudnienia wliczane są:

  • okresy pracy w szkole, czyli – wg KN – przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, a także ich zespołach;
  • okresy zatrudnienia w w niepełnym wymiarze czasu pracy – wymagane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu konieczne jest na chwilę złożenia wniosku;
  • okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej nić sześć miesięcy – urlop wypoczynkowy jest okresem zatrudnienia. Jeżeli łączny czas niezdolności do pracy i urlopu innego niż wypoczynkowy przekracza sześć miesięcy, do okresu pracy wymaganego dla uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia wliczone będzie tylko sześć miesięcy. Pozostały czas nieobecności w pracy nie podlega wliczeniu.

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela – czyli to lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – tj. pierwszego kontaktu – wybrany przez nauczyciela na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli w wyniku przeprowadzonego badania lekarz stwierdzi, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia określonego leczenia – wydaje orzeczenie – na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia – w którym stwierdza, że ze względy na stan zdrowia nauczyciela zachodzi potrzeba udzielenia temu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

W orzeczeniu lekarz wskazuje też okres, na który potrzeba udzielić urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli zaś stan zdrowia nauczyciela nie uzasadnia, według lekarza, konieczności udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – lekarz stwierdza to w orzeczeniu. Orzeczenie wystawiane jest w trzech egzemplarzach – 1 dla nauczyciela, 1 dla dyrektora, 1 zostaje w dokumentacji medycznej.

Dyrektor ma obowiązek udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi w stosunku do którego zostało wydane orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia i nauczyciel ten spełnia pozostałe przesłanki dotyczące stażu pracy oraz warunków zatrudnienia.

Dyrektor może jednak zakwestionować orzeczenie wydane w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi tego urlopu poprzez wniesienie odwołania od takiego orzeczenia. Orzeczenie wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest wiążące również dla dyrektora. WOMP orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, kopii orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Aby tego uniknąć warto przed rozmową z lekarzem wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop jednorazowo nie może przekroczyć roku – a w czasie całego zatrudnienia – trzech lat. O kolejny urlop nauczyciel może się ubiegać nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego.

Kwestią dyskusyjną jest sprawa rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem w okresie, kiedy pozostaje na urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop ten jest czasem usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa w art. 41 K.p. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem przepis ten nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem z powodu zmian organizacyjnych określonych w art. 20 KN. O tym pisałam ostatnio.

Jeśli chcesz iść na urlop dla poratowania zdrowia to najkorzystniej będzie zrobić to obecnie. Nowe przepisy mogą wejść w życie od 01.09.2017 roku, ale nie obejmą tych nauczycieli, którzy prawo do urlopu nabyli przed tym okresem.

Życzę Tobie zdrowia 🙂 o tym również za chwilę napiszę 🙂

 

{ 27 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Barbara 23 czerwca, 2017 o 22:32

Mam pytanie – przepracowałam w placówce 10 lat ale byłam na urlopie wychowawczym przez 2 lata – więc okres 7 lat liczę od momentu powrotu?… Wróciłam po tym urlopie na 1/2 etatu, po roku dostałam cały etat – cały czas pracując na czas nieokreślony. Czy mimo to po 7 latach mogę ubiegać się o urlop zdrowotny?…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2017 o 00:39

Szanowna Pani, aby Pani pomóc konieczna jest dokładna analiza Pani umów o pracę i przerw. Jesli jest Pani zainteresowana uzyskaniem konkretnej pomocy prawnej to zapraszam do zakładki Kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Barbara 3 lipca, 2017 o 22:21

Czy okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby w ciągu ostatnich 7 lat będą zliczone?…. I jeśli nie przekroczą w sumie 6 miesięcy to będą wliczone do okresu pracy wymaganego dla uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, a jeśli przekroczą to wliczone będzie tylko sześć miesięcy? Czy zlicza się także opiekę nad dzieckiem chorym?… Dziękuję za odpowiedzi.

Odpowiedz

Joanna 27 lipca, 2017 o 17:46

Dzień dobry,
Chciałabym zapytać, czy mogę pójść na urlop zdrowotny w sytuacji, gdy przez rok szkolny 2013/14 pracowałam na umowę na czas określony.
Od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2013 roku byłam zatrudniona na czas nieokreślony w szkole (od 2005 roku jako nauczyciel mianowany) , następnie podjęłam pracę w Poradni z dniem 2 września 2013 (1 września przypadał w niedzielę), gdzie zatrudniono mnie na rok na czas określony, a następnie do chwili obecnej jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Przez wszystkie lata pracowałam w pełnym wymiarze godzin. Będę wdzięczna za odpowiedź. Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 lipca, 2017 o 22:46

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Proszę o kontakt przez e-mail.

Odpowiedz

Barbara 1 sierpnia, 2017 o 18:04

Witam.
Chciałabym zapytać o nadtępującą kwestię . Zatrudniona jestem na pełnym etacie w szkole specjalnej. Od września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku korzystałam z uropu dla poratowania zdrowia. Otrzymywałam pensję zasadniczą plus wysługa lat . Pozbawiona byłam dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy . Przysługiwały mi natomiast wszystkie świadczenia z funduszu socjalnego.
Z dniem 1 lipca 2017 powróciłam do pracy po urlopie zdrowotnym. Otrzymuję nadal uposażenie bez dodaku za trudne i uciążliwe warunki pracy . Rozumiem że nie otrzymuję dodatku motywacyjnego bo go nie wypracowałam. Natomiadt zupełnie nue wiem dlaczego nie przysługuje mi dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy. Jest okres wakacji , czy to jest powód pozbawienia mnie tego dodatku?
Dziękuję za odpowiedź.
Barbara

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 sierpnia, 2017 o 11:40

Szanowna Pani, aby zweryfikować brak przyznawania Pani dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy potrzebna jest głębsza analiza Pani sprawy, w tym zapoznanie się z umowami o pracę. Stąd jeśli jest Pani potrzebna pomoc kompleksowa to zapraszam do kontaktu przez formularz lub bezpośrednio na e-mail – kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam.

Odpowiedz

justyna 25 sierpnia, 2017 o 10:33

Z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza nie powinno być problemu z urlopem, czasem nawet tydzień może sprawić, że odpoczniemy fizycznie i psychicznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 14:03

Oczywiście, że tak 🙂 trzeba dbać o siebie i zachowywać równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym 🙂 pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata M 27 sierpnia, 2017 o 19:52

Czy od 1 września 2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 14:10

Dzień dobry, jeszcze nie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Edyta 6 listopada, 2017 o 12:26

Witam
Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim , do pracy powinnam wrócić we wrzesniu 2018. Chciałabym jednak ubiegać się o drugi w moim życiu urlop dla poratowania zdrowia. Wiem jednak ze planowane są zmiany od stycznia 2018 r. Czy kolejny urlop udzielany jest na starych zasadach na poprzednia jednostkę chorobową? Czy będzie mnie obowiązywało nowe orzeczenie od lekarza medycyny pracy czy rodzinnego? przeczytałam gdzieś w internecie że osoby mające orzeczenie wydane przed 1 stycznia 2018 roku będą mogły ubiegać się o urlop na starych zasadach, czy to prawda?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Hanna 22 listopada, 2017 o 12:15

Dzień dobry,
mam dwa pytania:
1/ czy w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia nadal obowiązuje Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 27 października 2005 czy są jakieś nowe rozporządzenia?
2/ czy urlop dla poratowania zdrowia rozpoczęty w grudniu tego roku będzie ważny w 2018, jeśli zmieniłyby się zasady jego udzielania?

Odpowiedz

ewa 6 grudnia, 2017 o 00:10

Czy w związku ze zmianami, jakie już zostały podpisane przez Prezydenta istnieje możliwość na pójście na urlop na starych zasadach jeśli orzeczenie wyda lekarz soecjalista do końca grudnia 2017? I kiedy w takim wypadku powinien najlepiej się ten urlop rozpoczać?Musi to być początek roku 2018? Do kiedy należy dostrczyć orzeczenie dyrektorowi szkoły?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 grudnia, 2017 o 18:27

Witam, tak jest taka możliwość. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 27 lutego, 2018 o 12:48

Witam
Od 01.09.2017 do 31.08.2018 przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia.
Najpóźniej dwa tygodnie przed końcem tego okresu dyrektor ma obowiązek wysłać mnie do lekarza, by stwierdzić zdolność do pracy. Moje pytanie brzmi: czy ma to być lekarz medycyny pracy czy lekarz, który wystawił orzeczenie o potrzebie udzielenia w/w urlopu?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 marca, 2018 o 17:08

Szanowna Pani, zgodnie ze zmianą przepisów, jak i przed nią powinien być lekarz medycyny pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 27 kwietnia, 2018 o 19:39

Dzień dobry.
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można starać się o urlop z powodu „wypalenia zawodowego”

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:22

Dzień dobry, nie ma takiej jednostki chorobowej jak wypalenie zawodowe. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 27 maja, 2018 o 20:13

Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga 20 czerwca, 2018 o 21:46

Witam. Od 15 lat jestem nauczycielem. Z powodu problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym jestem zmuszona rozpocząć leczenie ortodontyczne. Z racji wieku leczenie to musi rozpocząć się od operacji szczęki (tzw. rozerwanie szwu podniebiennego – cięta będzie szczęka w 3 miejscach) dodatkowo w podniebienie będzie założony dystraktor, który ma później rozszerzyć szczękę w wyniku czego przez około pół roku będę mieć problemy z wymową (sam dystraktor utrudnia wymowę + między zębami pojawi się szpara na około 5 mm). Czy w takiej sytuacji jest jakakolwiek szansa na przyznanie urlopu na poratowanie zdrowia do momentu aż będę mogła „normalnie” mówić? Z góry serdecznie dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź. Pozdrawiam. Olga

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 01:56

Szanowna Pani, nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli potrzebuje Pani analizy Pani sytuacji prawnej to zapraszam do kontaktu prywatnego. Jednakże urlop dla poratowania zdrowia może być również udzielony w celu przeprowadzenia zaplanowanego leczenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aneta 26 czerwca, 2018 o 12:36

Dzień dobry,
od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Słyszałam o nowych przepisach, które mówią, że urlopy (tzn. urlop wakacyjny) nie mogą się dublować.- i że w związku z tym powinnam „odrobić” wakacje we wrześniu i październiku – tzn. do pracy wrócić dopiero w listopadzie. Czy faktycznie tak jest? Dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 01:48

Szanowna Pani, to nie jest kwestia odrabiania wakacji, a dodatkowego urlopu. Na dniach napiszę o tym na blogu. Dziękuję za inspirację. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Nauczyciel przedszkola 7 stycznia, 2019 o 16:42

Witam. Pani Karolino może pani pomoze mi rozwiac moje wątpliwości odnośnie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Mianowicie jezeli nauczyciel przedszkola byl zatrudniony od 1.09.2017 do 31.08.2018 r, jego umowa została przedluzona do dnia porodu tj do 23.12.2018 r to czy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim od września do grudnia nalezy sie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? W okresie 1.09- 31.08 urlop 35 dni zostal wykorzystany , pytanie co z urloprem za okres wrzesiem- grudzień? Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 stycznia, 2019 o 23:49

Dobry wieczór, jeżeli nauczyciel przedszkola ma w roku kalendarzowym 35 dni urlopu i wykorzystał go w okresie styczeń-wrzesień to za pozostały okres mu już nie przysługuje. Chyba, że rozliczanie urlopu następuje w inny sposób. Proszę to sprawdzić u siebie w placówce. Pozdrawiam.

Odpowiedz

piotr 4 czerwca, 2019 o 12:56

Kończy się rok szkolny a ja rozpocząłem leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego – czy z tego tytułu mogę iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia – inne warunki spełniam. Jeśli tak to jak ten etap rozpocząć – jakie warunki muszę spełnić ?
Pozdrawiam Piotr

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: