24.08.2020

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Rozwiązanie umowy w wyniku świadczenia kompensacyjnego a świadectwo

Dzisiejszy post to odpowiedź na poszukiwanie odpowiedzi w googlach.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Jak wiadomo, nauczycielowi po spełnieniu określonych w ustawie warunków przysługuje prawo przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Te warunki to m.in. 30 lat pracy, z czego 20 przy tzw. tablicy i ukończenie odpowiedniego wieku.

Nauczyciel, co do zasady musi sam rozwiązać stosunek pracy. Może tego dokonać albo na mocy porozumienia stron (na wniosek nauczyciela), albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Ustawa na szczęście przewiduje wyjątki od powyższej zasady. Dopuszcza prawo nauczyciela do przejścia na świadczenie kompensacyjne, gdy do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy doszło na skutek zmian organizacyjnych (art. 20 KN).

Dopuszczalne jest również skorzystanie z tego przywileju również po zakończeniu przez nauczyciela stanu nieczynnego i wygaśnięcia stosunku pracy.

Wydanie świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 91 c KN – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku w ciągu  7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Aby przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w świadectwie pracy musi zostać zaznaczony sposób rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Jest to bardzo ważna okoliczność i wymaga dokładnej weryfikacji przez nauczyciela. 

Porozumienie stron w świadectwie pracy

O ile zastosowanie art. 20, 23 i 26 K.p. w zakresie wygaśnięcia stosunku pracy nie budzą wątpliwości, to pojawią się one przy rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.

Kiedy nauczyciel mianowany występuje z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na powyższej zasadzie powinien domagać się zaznaczenia w świadectwie pracy, że stosowny wniosek złożył on sam. Wówczas treść świadectwa pracy powinna wyglądać następująco:

stosunek pracy ustał na mocy art. 23 ust. 4 KN (na mocy porozumienia stron z wniosku nauczyciela)

Kiedy nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – składa wypowiedzenie w maju, ze skutkiem na sierpień nie ma takiego obowiązku. Wystarczy jedynie przywołanie podstawy prawnej w następujący sposób:

stosunek pracy ustał na mocy art. 23 ust. 1 KN (na wniosek nauczyciela)

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – uwaga!

Przy staraniu się o przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zwracaj zawsze baczną uwagę na to, aby w świadectwie pracy znalazły się podstawy prawne z Karty Nauczyciela a nie z Kodeksu pracy. Chyba, że podstawą Twojego zatrudnienia był właśnie Kodeks pracy  a nie Karta Nauczyciela.

A jak masz wątpliwości to skorzystaj z pomocy prawnika.

Zdjęcie: Tajemnicze miejsca na ziemi

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

Zdjęcie: Max Fischer

***

Nauka zdalna – rozporządzenie

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej.

Od 27 stycznia do 27 lutego przechodzą na nią uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych i wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Pozostali mają uczyć się stacjonarnie.

To nie ma sensu – twierdzą nauczyciele [Czytaj dalej…]

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ela 10 lutego, 2022 o 13:49

już w 2 zdaniu byk, nie po 30 latach przy tablicy tylko po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy!!!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 lutego, 2022 o 23:49

Dziękuję za zwrócenie uwagi, nie wiem tylko czemu w takiej formie. Poza tym każda z nas ma rację. W związku z Pani uwagą doprecyzowałam swoją wypowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: