11.05.2014

35 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny nauczyciela, czyli co dalej po wypowiedzeniu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela

Nauczyciel mianowany-dyplomowany, w ręku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn organizacyjnych... Zadaje sobie dwa pytania : czemu ja i co dalej? Czytając tekst oświadczenia o rozwiązaniu umowy znajduje zwrot: „jednocześnie informuję, iż może Pan/Pani złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozwiązania umowy o pracę”.

No, ale co to jest ten stan nieczynny i z czym się wiąże?

Przeniesienie w stan nieczynny jest uprawnieniem nauczyciela mianowanego, bądź dyplomowanego, któremu szkoła – z powodu częściowej likwidacji, zmniejszenia liczby oddziałów lub zmiany planu nauczania – nie może zagwarantować dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (art. 20 KN). W takim wypadku, dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, bądź – na wniosek nauczyciela – przenosi go w stan nieczynny. Dla skuteczności przeniesienia nauczyciela w ten stan, wymagana jest inicjatywa nauczyciela wyrażona przez złożenie stosownego wniosku. Jest jednak warunek, aby zastosować owo uprawnienie nauczyciel musi pozostawać w pełnym wymiarze zatrudnienia.

Musisz pamiętać, że instytucja stanu nieczynnego nie jest tożsama z rozwiązaniem stosunku pracy. Tutaj stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu, a jedynie „zawieszeniu” na okres maksymalnie sześciu miesięcy. W tym okresie nauczyciel zachowuje pierwszeństwo zatrudnienia, jeśli tylko w szkole pojawi się możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć. Po upływie tego okresu, stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa.

Zgodnie z art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za pracę oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych (bez dodatków: funkcyjnego, stażowego, motywacyjnego), do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Nauczyciel zawieszony w stanie nieczynnym nie otrzymuje odprawy pieniężnej, przysługującej w chwili rozwiązania stosunku pracy.

Warto, byś zwrócił/a uwagę na fakt, iż nauczyciel musi pozostawać w ciągłej gotowości do podjęcia zatrudnienia w szkole, w której dotychczas był zatrudniony. Zgodnie bowiem z przepisami nauczyciel ma ustawowo zagwarantowane prawo ponownego zatrudnienia, jeżeli w danej szkole powstanie możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, na tym samym lub innym stanowisku pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji. Brak tej gotowości skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy z dniem odmowy przez nauczyciela ponownego zatrudnienia.

Wielokrotnie mam dylemat co poradzić nauczycielowi zwalnianemu na podstawie art. 20 KN. Częściej doradzałam wybranie rozwiązania umowy o pracę. Moim zdaniem było więcej korzyści (odprawa, okres wypowiedzenia, możliwość szukania innego zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, itp.), ale może się myliłam?

{ 35 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

hoska 13 maja, 2015 o 12:40

Witam , własnie mamy maj i wielu zastanawia sie co wkrótce sie wydarzy , jakie będą decyzje dyrekcji .
Ten stan nieczynny daje pewną szanse , np może się zdarzyć , że ktoś przewlekle zachoruje np urlop dla poratowania zdrowia . Jak w takim razie wygląda sytuacja np. nauczyciel od września w stanie nieczynnym a w styczniu inny nauczyciel idzie na upz , ten nieczynny jest zatrudniony na rok za tamtego , mimo że był już 5 miesięcy nieczynny ? A co potem ? I co z tym 4-czy 6 miesiącem nieczynności może być kiedyś wykorzystana ? Czy przepada ?
(W przypadku zwolnienia taka odprawa mianowanego z dużym stażem byłaby 6 miesięczna )

Odpowiedz

Teresa 23 października, 2015 o 23:50

Przepraszam, pomyliłam tematy/strony zapytania.
Czy w okresie „stanu nieczynnego” mam prawo do zasiłku chorobowego? Na jakich zasadach jest wyliczany wtedy zasiłek? Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nastąpi 31 maja, to od kiedy przechodzę na tzw. stan nieczynny? Wiem, że muszę zdecydować się w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia, czy od zakończenia wypowiedzenia – czyli od 1 września, czy od 1 lipca? To determinuje termin zakończenia (6 m-cy) stanu nieczynnego na 31 grudzień lub 28 luty.

Odpowiedz

Sylwia 18 maja, 2016 o 12:08

Też mnie ten temat nurtuje i nie widzę żadnej odpowiedzi 🙁

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 18 maja, 2016 o 17:21

A na jakie pytanie ma być odpowiedź ? 🙂 pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

dioda 24 lutego, 2016 o 10:43

Witam. Zadam pytanie ze zwykłej babskiej ciekawości. Na stronie ZUSu znalazłam taką zagadkę:
„Przykład 2 z PORADNIKA ZUSu:
Z dniem 31 lipca 2014 r. dyrektor szkoły podstawowej rozwiązał stosunek pracy z kobietą zatrudnioną w charakterze nauczyciela, ur. 10.09.1958 r., z powodu częściowej reorganizacji szkoły. Do dnia rozwiązania stosunku pracy ubezpieczona przebyła 29 lat oraz 6 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 21 lat pracy w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, wykonywanej w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Po ustaniu stosunku pracy zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy i obecnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Po upływie 6–miesięcznego okresu pobierania tego zasiłku zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia nie będzie jednak możliwe uwzględnienie okresu ubezpieczenia z
tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych przebytego po dniu rozwiązania stosunku pracy,
co oznacza, że zainteresowana nie będzie mogła nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego.”
Pani Karolino, czy ta Osoba gdyby miała prawo odejścia w stan nieczynny- miałaby prawo do świadczenia kompensacyjnego po jego zakończeniu i osiągnięciu wymaganego USTAWĄ O NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZENIACH KOMPENSACYJNYCH?

Pozdrawiam cieplutko.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:22

Witam, tak, gdyby odeszła w stan nieczynny uzyskałaby prawo do świadczenia kompensacyjnego. Bowiem przez przejście w stan nieczynny nie dochodzi do ustania stosunku pracy, a do jego wygaśnięcia. I jest to okoliczność zgodna z ustawowymi przesłankami nabywania świadczenia kompensacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

dioda 28 lutego, 2016 o 11:36

Witam.
Drążę dalej temat pogranicza otrzymania świadczenia kompensacyjnego albo pozostania bez środków do życia. My, starzy nauczyciele byliśmy zatrudnianiu na mocy starego prawa oświatowego przez Urząd Miasta, Przez Wójta, przez Burmistrza- w angażu jest stanowisko pracy jako nauczyciel w Szkole, w Przedszkolu. Dokumenty płacowe, podatki Czy tamten okres można będzie zaliczyć do pracy nauczycielskiej? Wszystkie sprawy nauczycielskie wówczas rozpatrywał Wójt, Burmistrz? Wydaje mi się, że ta sytuacja zmieniła się ok 1996r, gdzie pracodawcą stało się prze4dszkole lub szkoła. To ważne dla dziesiątek nauczycieli starej daty.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 marca, 2016 o 01:02

Proszę drążyć. Proponuję zainteresować owym tematem związki zawodowe. Może coś uda im się przeforsować 🙂 Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

dioda 24 lutego, 2016 o 10:45

Pani Karolino, czy ta Osoba gdyby miała prawo odejścia w stan nieczynny- miałaby prawo do świadczenia kompensacyjnego po jego zakończeniu i osiągnięciu wieku wymaganego USTAWĄ O NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZENIACH KOMPENSACYJNYCH?

Pozdrawiam cieplutko.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 marca, 2016 o 01:01

TAK 🙂

Odpowiedz

Justyna 26 kwietnia, 2016 o 18:26

Dzień dobry.Jestem nauczycielką j.polskiego od 27 lat,w ramach reorganizacji szkoły ciągle jestem ”persona non grata”,młody pan dyr.oznajmił,że nie liczy się ćwierć wieku pracy z trudną młodzieżą -ważne jest co się robi podczas jego kadencji-liczy się niepisana zasada,że kto ma znajomości,ten będzie pracował.Chciałabym ”dopracować”do wieku 55lat na pół etatu[mam 52],aby uzyskać świadczenia kompensacyjne.Spośród polonistów mam najdłuższy staż,studia podyplomowe z filozofii i etyki oraz oligofrenopedagogiki oraz miłe pozdrowienia od moich uczniów,którzy zachowuja moją skromną osobę we wdzięcznej pamięci [moi koledzy pracują:22lata,18lat,16lat].To ja ciągle jestem zagrożona zwolnieniem,w tym tygodniu zaproponowano mi przejście w stan nieczynny.Czy pozostaje mi tylko droga sądowa,która byłaby ostatecznością?Pozdrawiam i dziękuję .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:48

Szanowna Pani, nie mam możliwości udzielenia odpowiedzi w komentarzu. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem płatnej porady prawnej to zapraszam. Na pewno uda się na wspólnie rozwiązać Pani problem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Paulina 19 maja, 2016 o 14:03

Czy nauczyciel kontraktowy też może przejść w stan nieczynny??

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 maja, 2016 o 09:21

Tak, może.

Odpowiedz

Bożenna 19 maja, 2016 o 20:05

Dobry wieczór,
nabyłam już prawa emerytalne. W maju złożyłam rezygnację ze stanowiskach wicedyrektora z dniem 1 września br. Nie ma dla mnie godzin języka polskiego. Chciałabym być zwolniona z art. 20 KN i złożyć wniosek o emeryturę.
Czy dyrektor może mi zaproponować łącznie etatów np. ze świetlicą albo uzupełnienie etatu w innej szkole? I czy muszę z tych ofert skorzystać tzn. że moja odmowa spowoduje, iż niemożliwe będzie zastosowanie art. 20?
Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2016 o 00:16

Dobry wieczór, co do zasady organ prowadzący może się nie zgodzić na wypłatę odprawy przy zwolnieniu z art. 20 KN i szukać dla Pani etatu w innej szkole lub w świetlicy. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków może skutkować wypowiedzeniem z art. 20 KN. Jednak należy uważać na formę dokumentu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Paulina 20 maja, 2016 o 07:17

Witam
Czy nauczyciel kontaktowy też może przejść w stan nieczynny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 maja, 2016 o 09:19

Tak, może.

Odpowiedz

marek04 14 czerwca, 2019 o 04:30

Witam
Czy nauczyciel kontaktowy też może przejść w stan nieczynny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:25

Witam, zatrudniony na czas nieokreślony tak. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jerzy 31 maja, 2016 o 20:19

Dzień dobry.
Czy przechodząc w stan nieczynny pensja którą ewentualnie będę otrzymywał będzie „okrojona” o dodatek stażowy, funkcyjny (mam taki ) czy nie ??

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 czerwca, 2016 o 01:15

Dzień dobry, tak wynagrodzenie w czasie stanu nieczynnego jest wynagrodzeniem zasadniczym.

Odpowiedz

Marzanna 22 sierpnia, 2016 o 11:49

Witam.
Jestem nauczycielem z 26-letnim stażem, zwolnionym w trakcie przebywania na urlopie zdrowotnym. Złożyłam wniosek o stan nieczynny. 12 sierpnia, po południu, odebrałam telefon (numer prywatny?, bo nie z miejsca pracy) od pani dyrektor z propozycją powrotu „nawet na 2 lata” i na cały etat. Odmówiłam. Dziś odebrałam kolejny telefon z informacją, że w związku z tym, że odmówiłam powrotu do pracy, stan nieczynny mi się nie należy, tylko wymówienie. Chciałabym spytać, czy w takim przypadku należy mi się odprawa?
Nadmieniam, że pani dyrektor zwolniła mnie argumentując swoją decyzję brakiem I klasy. Nie wyraziłam na to zgody, ponieważ w mojej szkole są zatrudnione osoby bez kwalifikacji, a pracujące na stanowisku pedagoga (ja posiadam takie kwalifikacje). Wtedy pani dyrektor zaproponowała mi pół etatu. Od początku nie przewidywała zwolnienia osób bez kwalifikacji lub zatrudnionych na zastępstwo, tylko mnie. Powodem, że zadzwoniła do mnie, było zajście w ciążę przez te dwie nauczycielki i dostarczeniem przez nie zwolnień lekarskich do szkoły. Wiedziała o tym już od miesiąca. Mimo to, dopiero w połowie sierpnia zaproponowała mi powrót do pracy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 16:56

Szanowna Pani, Dyrektor ma prawo przywrócić do pracy pracownika pozostającego w stanie nieczynnym. Jeśli jednak nauczyciel odmówi jego stosunek pracy wygasa i nie przysługuje mu wówczas żadna odprawa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Inga 25 sierpnia, 2016 o 09:32

Witam serdecznie,
Pani Karolino mam pytanie na które nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi albo nie jest ona dla mnie jasna. Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w przedszkolu w wymiarze niepełnym 15/25. W czerwcu dostałam wypowiedzenie z racji tego że dyrekcja startowała w konkursie ale niestety nie wygrała co wiąże sie z moim odejściem. Złożyłam wniosek o stan nieczynny, który został przez dyrekcje rozpatrzony pozytywnie. Mamy dziś 25 sierpnia a do przedszkola przyszła nowa dyrekcja. Od koleżanek słyszałam że jedna prawdopodobnie wybiera sie na dłuższe L4. Wiem ze stan nieczynny daje mi pierwszeństwo zatrudnienia jednak ja z utrata pracy zdecydowałam sie na spróbowanie swoich sił za granica i tam obecnie sie wybieram. Na obecna chwile nowa dyrekcja nie zaproponowała mi zastepstwa i nie wiem czy wgl to zrobi, ale chciałabym wiedzieć czy jeżeli zaproponuje to z jakim wyprzedzeniem to powinno być i czy jeżeli odmówię pracy na zastępstwo w pełnym wymiarze na czas określony czy wtedy przepada mi stan nieczynny? I czy w tej sytuacji mam prawo do odprawy i ilu miesięczna by ona była? Bardzo prosze o możliwie szybką odpowiedz bo nie wiem co mam robić. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 16:54

Szanowna Pani, tak w przypadku odmowy podjęcia pracy w czasie stanu nieczynnego stosunek pracy wygasa. Niestety wówczas nie przysługuje nauczycielowi żadna odprawa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karina 12 kwietnia, 2017 o 19:30

Witam!
Czy bedac na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 moge otrzymac „propozycje” przeniesienia w stan nieczynny z dniem 1 wrzesnia 2017? (inna opcja jest wypowiedzenie i odprawa).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 15:19

Tak, może Pani otrzymać. Z uwagi na to, że jeśli podstawą takiej zmiany są zmiany organizacyjne wynikające z art. 20 KN to nie obowiązuje art. 41 KP.

Odpowiedz

nauczyciel 3 maja, 2017 o 04:11

Co dzieje się gdy nauczycielka w trakcie stanu nieczynnego zajdzie w ciążę, czy ma prawo do macierzyńskiego? Lub gdy stwierdza się pogorszenie zdrowia u nauczyciela, czy może on skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 15:10

Dzień dobry, to bardzo ciekawy problem. O ile w przypadku ciąży mogłoby przysługiwać pracownicy prawo do przywrócenia do pracy – o ile byłyby spełnione dodatkowe okoliczności, jednak na pewno nie mogłaby się starać o urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel, aby się starać o urlop dla poratowania zdrowia musi być czynnym nauczycielem, zatrudnionym w pełnym wymiarze etatu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lucy6789 10 maja, 2017 o 20:33

Witam. Mam nastepujacy problem ktory opisze ponizej. Bede wdzieczna za ustodunkowanie sie do mojego przykładu . Nauczyciel w stanie nieczynnym ma pierwszeństwo do zatrudnienia. Czy jest tu mowa o zatrudnieniu tylko na czas trwania stanu nieczynnego czyli na okres 6 miesięcy? Co się dzieje potem? Dyrektor rozwiązuje umowę z tym nauczycielem i zatrudnia kogoś nowego?
(Konkretny przykład: jestem w stanie nieczynnym z dniem 1.9.2017, znajduje zatrudnienie w nowej szkole, po przepracowaniu 6 miesięcy (czyli 1 marca 2018) stosunek pracy ze mną jest rozwiązany? Czy dyrektor może mnie zatrudnić z dniem 2 marca 2018, co się dzieje ze mną po ustaniu okresu nieczynnego?

Z góry dziękuję za odpowiedź: )

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 15:02

Szanowna Pani, będę dzisiaj pisać o stanie nieczynnym. Pozwoli Pani, że posłużę się Pani przykładem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 11 lutego, 2018 o 18:13

Dzień dobry,
czy nauczyciel kontraktowy może skorzystać z przejścia do stanu nieczynnego, gdy jest zatrudniony na okres jednego roku szkolnego, a dyrektor z powodów organizacyjnych chce rozwiązać umowę o prace z końcem lutego? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lutego, 2018 o 12:42

Dzień dobry, po pierwsze zaznaczam, iż z nauczycielem nie można rozwiązać umowy o pracę z końcem lutego. Po drugie jak najbardziej może przejść na stan nieczynny, o ile rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z przyczyn organizacyjnych. Proszę o kontakt indywidualny w związku z zamiarem rozwiązania z Panią umowy w sposób niezgodny z prawem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 27 maja, 2019 o 08:43

Szanowna Pani Mecenas,
skąd wniosek że w momencie składania wniosku o przeniesienie w stan nieczynny nauczyciel musi pozostawać w pełnym wymiarze zatrudnienia? Czy będąc na ograniczeniu zatrudnienia nie przysługuje mu prawo do przejścia w stan nieczynny? Wydaje mi się, że ograniczenie zatrudnienia dotyczy konkretnego roku szkolnego, natomiast przejście w stan nieczynny roku przyszłego (gdzie co do zasady nauczyciel na akcie mianowania powinien mieć pełen wymiar zatrudnienia i w razie konieczności ponownego ograniczenia zatrudnienia należałoby mu ponownie przedłożyć taką propozycję).
Pozdrawiam
Joanna

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: