16.06.2017

50 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny nauczyciela po nowemu


„Nauczyciel w stanie nieczynnym ma pierwszeństwo do zatrudnienia. Czy jest tu mowa o zatrudnieniu tylko na czas trwania stanu nieczynnego czyli na okres 6 miesięcy? Co się dzieje potem? Dyrektor rozwiązuje umowę z tym nauczycielem i zatrudnia kogoś nowego? (Konkretny przykład: jestem w stanie nieczynnym z dniem 1.9.2017, znajduje zatrudnienie w nowej szkole, po przepracowaniu 6 miesięcy (czyli 1 marca 2018) stosunek pracy ze mną jest rozwiązany? Czy dyrektor może mnie zatrudnić z dniem 2 marca 2018, co się dzieje ze mną po ustaniu okresu nieczynnego?”

Takie pytanie zostało zadane przez Ciebie. Jednocześnie to pytanie jest bardzo inspirujące, albowiem obserwujemy dosyć zdecydowane zmiany w przechodzeniu przez nauczycieli w tan nieczynny. 

Niestety zmiany te przewidują mniej korzystne zasady funkcjonowania nauczyciela w czasie przebywania w stanie nieczynnym.

Dotychczas nauczyciel przechodząc w stan nieczynny, zachowywał prawo do pozostawania przez pół roku zatrudnienia, zachowując prawo do wynagrodzenia zasadniczego. Po upływie tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasał z mocy prawa. Co ważne, prawo do wynagrodzenia pracownik zachowywał również wówczas, gdy podjął pracę w innej placówce. Miał szansę otrzymywać podwójne wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy w szkole pojawiły się możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć to pierwszeństwo podjęcia pracy przysługiwało temu, który pozostawał w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek przywrócenia do pracy, w pierwszej kolejności, nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcia stosunku pracy z dniem odmowy.

Jeżeli są możliwości pracy w pełnym wymiarze etatu to dochodzi do przywrócenia nauczyciela do pracy i kontynuacji stosunku pracy również po tym sześciomiesięcznym okresie stanu nieczynnego.

Z kolei, w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Oznacza to, że jeśli są jakiekolwiek godziny do obsadzenia, nauczyciel zamiast przebywać w stanie nieczynnym może podjąć pracę, lecz na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W tym wypadku nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu stanu nieczynnego – wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie należne z tytułu wykonywania pracy.

Od 1 września 2017 roku, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, dowolny stosunek pracy w dowolnej szkole oznacza koniec stanu nieczynnego.

Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, bądź z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 

W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy, ustaje stan nieczynny.

Oczywiście, jeśli stan nieczynny ustanie po okresie sześciomiesięcznym nie ma przeszkód, aby dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela na pozostały okres do końca roku szkolnego. Nie ma jednak takiego obowiązku, chyba że zajdą okoliczności przewidziane powyżej.

{ 50 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek 3 października, 2017 o 11:04

Witam
Czy będąc w stanie nieczynnym można rozwiązać umowę o pracę przed zakończeniem stanu nieczynnego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 12:08

Dzień dobry, co do zasady nie, albowiem korzystanie ze stanu nieczynnego następuje po zakończeniu ruchu służbowego. Chyba, że jest możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Wówczas można rozwiązać umowę o pracę w każdym momencie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Berni 22 marca, 2018 o 22:30

Dzień dobry.
Czy przechodząc w stan nieczynny z dniem 1 września b.r. nauczyciel otrzymuje z początkiem tego miesiąca wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego czy wynagrodzenie to wypłacane jest regularnie co miesiąc ?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:53

Dobry wieczór, otrzymuje wynagrodzenie co miesiąc, do czasu zakończenia stanu nieczynnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Berni 20 kwietnia, 2018 o 23:58

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Ewa 10 maja, 2018 o 17:21

Witam!
Czy będąc w stanie nieczynnym można podjąć pracę w innej szkole w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin, lub w dwóch szkołach w niepełnym wymiarze godzin.Cz nie traci się wtedy stanu nieczynnego?
Pozdrawiam Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:13

Szanowna Pani, wszystko zależy od tego, pod które przepisy się podlega, czy pod Kartę Nauczyciela czy pod ustawę wprowadzającą przepisy Prawa Oświatowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 10 maja, 2018 o 17:23

Witam ponownie!
Czy po skończeniu stanu nieczynnego dyrektor może wypłacić 30 lecie pracy, jeżeli brakuje do pełnego 30 lecia 3 miesiące?
Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:12

Dzień dobry, tak może. Wypłata nagrody jubileuszowej może nastąpić – w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do 12 miesięcy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

anna 24 maja, 2019 o 22:37

Nie rozumiem tej odpowiedzi , kiedy nauczyciel podlega pod Kartę a kiedy pod prawo oświatowe.

dostałam propozycję przejścia w stan nieczynny ( 20.05.2019) i nie wiem czy mogę jednocześnie pracować w szkole(macierzystej lub innej) na kawałek etatu i pobierać co miesiąc wynagrodzenie z tytułu bycia w stanie nieczynnym.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:55

Zależy, w jakiej szkole Pani pracuje. Jeśli podlega pod art. 20 KN to podstawą jest Karta Nauczyciela a jeśli pod art. 225 uwPO – szkoła podlega pod reformę oświaty.

Odpowiedz

Kaz 13 sierpnia, 2019 o 22:37

Zostałem zwolniony końcem maja b.r. z art 20 KN, mimo iż w świetle obowiązujących przepisów moja szkoła (Zespół Szkół) podlegała art. 225 uwPO (prowadzony był ostatni rocznik klas gimnazjalnych). Wniosłem w ustawowym terminie o przeniesienie w stan nieczynny. Teraz chcę skorzystać z art.20 KN ust.8 i podjąć pracę podyktowaną koniecznością realizacji programu nauczania etc. (nauczyciel odszedł na roczny urlop zdrowotny). Dyrektor chce mnie przywrócić do pracy z art.20 KN ust.7 (mimo, iż w mojej ocenie nie ma do tego podstaw, brak całego etatu tylko 12 godzin w placówce macierzystej, pozostałe godziny w innej szkole, brak możliwości zatrudnienia na podstawie mianowania etc.). W mojej ocenie skoro nie zostałem zwolniony z art. 225 uwPO tylko z KN to nie obowiązuje mnie stan nieczynny po nowemu (czyli przepisy z uwPO obowiązujące od 1 września 2017r.) tylko przepisy z KN i podejmując ewentualnie pracę wg art.20 ust.8 nie tracę prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stanu nieczynnego. Czy mam rację?

Daria 25 maja, 2018 o 21:33

Dzień dobry, jestem nauczycielem kontraktowym (6 lat w jednej szkole) w trakcie stażu na mianowanie ( egzamin w sierpniu). Otrzymałam propozycje przejścia w stan nieczynny lub rozwiązania stosunku pracy z dniem 31.08.2018 z powodu likwidacji gimnazjum. Jaka należy mi sie odprawa? ( odchodzę jako nauczyciel kontraktowy czy jako mianowany) Czy przywrócenie ze stanu nieczynnego obowiązuje do pracy w szkole macierzystej czy na do jakiejkolwiek szkoły położonej w powiecie? Czy pensja 6 miesięczna otrzymywana podczas stanu nieczynnego naliczana jest według stawki nauczyciela mianowanego? Uprzejmie proszę o odpowiedz. Byłam dzis u prawnika, który namawia mnie na przejście w stan nieczynny jednak koleżanki odradzaja.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 12:55

Szanowna Pani, nie mam możliwości odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Jeśli oczekuje Pani ode mnie pomocy, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolanta 29 maja, 2018 o 19:52

Jeśli w stanie nieczynnym został nawiązany z macierzystą szkołą stosunek pracy czy mogę zwrócić się do dyrektora szkoły czy związków zawodowych o poparcie mojej kadydatury o nagrodę Prezydenta Miasta.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 16:17

Szanowna Pani, kwestia nagrody nie ma żadnego związku ze stanem nieczynnym. Przechodząc w stan nieczynny pracownik pozostaje w zatrudnieniu i może otrzymywać nagrody. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga 12 czerwca, 2018 o 21:20

Witam,
czy będąc w stanie nieczynnym można podjąć pracę na innym stanowisku niż nauczyciel np, przedstawiciel handlowy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 02:06

Witam, tak można. Można nawet w szkole. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 10 lipca, 2018 o 08:51

Dzień dobry.
Dla nauczyciela Kowalskiego, który wyraził zgodę na przejście w stan nieczynny (od 1.9.2018 z powodu wygaszania gimnazjum), znalazł się wolny etat (z powodu złożenia wypowiedzenia przez innego nauczyciela) od 1.09.2018.
Czy Kowalski może odmówić przyjęcia etatu i przejść w stan nieczynny od 1.9.2018, a szkoła zatrudni nauczyciela X na wolny etat? Czy odmowa Kowalskiego jest jednoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 1.9.2018?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Monika

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 lipca, 2018 o 10:44

Dzień dobry, jest to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, w związku z przepisami przejściowymi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Andrzej 12 lipca, 2018 o 14:15

Dzień dobry. Czy będąc w stanie nieczynnym, można pracować poza edukacją? A co za tym idzie po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego- czy należy się 6 miesięczna odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z tytułu mianowania z winy pracodawcy – brak godzin? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 lipca, 2018 o 10:36

Dzień dobry, w czasie nieczynnym można nawet pracować w edukacji. Po upływie okresu stanu nieczynnego nie otrzymuje się odprawy – jest albo odprawa albo stan nieczynny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 23 sierpnia, 2018 o 12:25

Dzień dobry.

Dla nauczycielki, która wyraziła zgodę na przejście w stan nieczynny z dniem 1.09.2018r. znalazł się wolny etat. Nauczycielka nie może wrócić do pracy z dn. 1.09.2018r., ponieważ nie ma opieki do dziecka (przebywała do tej pory na urlopie macierzyńskim).

Odmowa jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy. Czy jednak może na swój wniosek pójść na urlop wychowawczy od 1.09.2018? Jak długo może trwać urlop wychowawczy w jej przypadku, do czasu zakończenia stanu nieczynnego czy dłużej? a co z urlopem uzupełniającym, który jej przysługuje?

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Monika

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 sierpnia, 2018 o 22:00

Dzień dobry, aby przejść na urlop wychowawczy należy pozostawać w stosunku pracy, a skoro pracownica odmawia podjęcia pracy to jej stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2018 roku. Nie rozumiem pojęcia nie ma opieki do dziecka?! Są przecież żłobki, a ponadto jak podejmie zatrudnienie to będzie miała środki na zatrudnienie opiekunki. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 22 sierpnia, 2018 o 12:36

Dzień dobry.

Dla nauczycielki, która wyraziła zgodę na przejście w stan nieczynny z dniem 1.09.2018r. znalazł się wolny etat. Jednakże nauczycielka nie może wrócić do pracy, gdyż nie ma opieki do dziecka (nauczycielka przebywała do tej pory na urlopie macierzyńskim i ma jeszcze do wykorzystania urlop uzupełniający).

Moje pytanie brzmi: czy nauczycielka może złożyć wniosek i pójść na urlop wychowawczy od 1.09.2018r.? Jeśli tak, czy ten urlop wychowawczy może być udzielony tylko na czas trwania stanu nieczynnego (a po tym czasie następuje rozwiązanie umowy?A co z urlopem uzupełniającym?

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie,
Monika

Odpowiedz

Ewa 23 września, 2018 o 22:23

Witam, nauczyciel jest w stanie nieczynnym, nagle w połowie września 2018 zwalnia się etat, Dyrektor proponuje nauczycielowi powrót do pracy. Czy nauczyciel będąc poinformowanym o zwolnionym etacie ma obowiązek stawić się w pracy już dnia następnego? Czy może przysługuje mu jakiś krótki okres na podjęcie decyzji?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2018 o 15:00

Witam, ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie do pracy. Odmowa stawienia się w szkole jest równoznaczna z wygaśnięciem stosunku pracy w dniu odmowy.

Odpowiedz

Artur 25 lutego, 2019 o 21:24

Dzień dobry,

cy pensja zasadnicza podczas trwania stanu nieczynnego obejmuje również stażowe?
pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:58

Dzień dobry, nie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Oksana 2 marca, 2019 o 23:08

Czy podjęcie pracy w szkole prywatnej, niepublicznej, oznacza koniec stanu nieczynnej?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:56

Dzień dobry, zależy czy ma uprawnienia szkoły publicznej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 1 maja, 2019 o 11:46

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch różnych szkołach, po otrzymaniu stanu nieczynnego w jednej z nich, musi zrezygnować z pracy w drugiej szkole czy może kontynuować to zatrudnienie w trakcie stanu nieczynnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 maja, 2019 o 10:02

Szanowna Pani, proszę o skorzystanie z płatnej porady prawnej, bowiem Pani pytanie nie nadaje się na udzielenie odpowiedzi w komentarzu. Jest to bowiem złożona kwestia, wynikająca również z konieczności zastosowania różnych podstaw prawnych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 10 maja, 2019 o 17:33

Dzień dobry
Czy w placówkach feryjnych stan nieczynny może się rozpocząć w innym terminie, niż od 1 września ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:22

Nie, nie może.

Odpowiedz

Teresa 19 maja, 2019 o 19:13

Dzień dobry
Od 1 września 2019 r. będę przeniesiona w stan nieczynny na podstawie art.225 ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Czy w okresie stanu nieczynnego mogę podpisać umowę o pracę w zakładzie przemysłowym? Czy nie będzie to skutkować przerwaniem stanu nieczynnego i rozwiązaniem stosunku pracy w szkole?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:18

Dzień dobry, może Pani podjąć pracę w zakładzie przemysłowym. Pozdrawiam

Odpowiedz

Mariusz 24 maja, 2019 o 23:03

Dzień dobry, Jestem nauczycielem dyplomowanym w liceum. Z powodu likwidacji godzin otrzymałam propozycję przejścia w stan nieczynny od 01.09.2019. Stan nieczynny trwa 6 miesięcy. Czy w tym czasie można podjąć pracę w szkole macierzystej lub innej placówce a jednocześnie zachować comiesięczne wynagrodzenie z tytułu stanu nieczynnego? Czy gdy w sierpniu pojawi się możliwość pełnego etatu w szkole macierzystej będę mogła podjąć pełnoetatowe zatrudnienie i jednocześnie kontynuować pobieranie comiesięcznego wynagrodzenia na mocy trwania okresu stanu nieczynnego?
Mam wrażenie , że co innego jest napisane w interpretacjach Karty Nauczyciela a co innego w ustawie wprowadzającej.
Pozdrwaiam

Odpowiedz

Mateusz 2 czerwca, 2019 o 23:16

Dzień dobry, dyrektor złożył mi propozycję ograniczenia zatrudnienia, na którą się nie zgodziłem. Złożył mi wówczas propozycję przejścia w stan nieczynny, którą przyjąłem. Do końca maja nie otrzymałem jednak wypowiedzenia stosunku pracy. Czy po ustaniu stanu nieczynnego mogę wystąpić do Sądu Pracy o przywrócenie do pracy? Mateusz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:33

Dzień dobry, zaraz opublikuję wpis o stanie nieczynnym. Zapraszam do zapoznania się. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona P. 23 lipca, 2019 o 21:28

Witam! Czy nauczyciel może cofnąć oświadczenie woli o przejście od 1 września w stan nieczynny? Czy przysługuje mu wtedy odprawa? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:00

Dzień dobry, tak może cofnąć. Jednak zależy czy wraca na swoje godziny czy rozwiązuje umowę. Jeśli tak, to należy się jemu odprawa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mateusz 7 sierpnia, 2019 o 20:36

Do kiedy należy złożyć takie wycofanie że stanu nieczynnego i jak je zatytułować?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 sierpnia, 2019 o 10:09

Proszę zapoznać się z nowym wpisem na blogu o stanie nieczynnym. Jest tam wskazane, co i jak powinno się zrobić. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Przemo 8 sierpnia, 2019 o 17:22

Dzień dobry,

nurtuje mnie jedna rzecz. Przejdę w stan nieczynny z dniem 1 września 2019r. Przed okres 6 miesięcy będę pobierać wynagrodzenie z obecnej szkoły. Dostałem ofertę, aby w okresie stanu nieczynnego podjąć pracę w innej szkole, w związku z tym na podstawie art. 20 ust. 8 KN będę mógł pobierać wynagrodzenie a obu szkół.

Natomiast Pani piszę, że „Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, bądź z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole” w oparciu o art. 225 przepisów prowadzających. Ale czy to dotyczy wszystkich nauczycieli czy tylko tych wymienionych w art. 225 , jestem nauczycielem mianowanym? Trochę się już pogubiłem w tym! Proszę o rozjaśnienie! Pozdrawiam

Odpowiedz

Przemo 8 sierpnia, 2019 o 18:01

Chciałbym tylko dodać, że przeszedłem w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

Odpowiedz

Janusz 14 sierpnia, 2019 o 09:42

Dzień dobry : Od 1.09 2019r w związku z reorganizacją zatrudnienia ,przechodzę w stan nieczynny z KN. Jednocześnie podejmują pracę na zastępstwo w innej szkole, w której to zostałem poinformowany , że nie będę miał dodatku stażowego gdyż nie dostarczyłem świadectwa pracy. Świadectwo pracy otrzymam ze szkoły macierzystej dopiero po zakończeniu stanu nieczynnego. Jak ta sytuacja wygląda z pkt. prawnego?

Odpowiedz

Stanisława 11 listopada, 2019 o 19:41

w związku z redukcją zatrudnienia,przeszłam w stan nieczynny z KN w maju 2019. Pod koniec września otrzymałam propozycję pracy na zastępstwo w innej szkole, w której nie będę miała dodatku stażowego gdyż nie dostarczyłam świadectwa pracy. Świadectwo pracy otrzymam ze szkoły macierzystej dopiero po zakończeniu stanu nieczynnego, tj luty 2020. Czy mogę wycofać się ze stanu nieczynnego, zachowując resztę świadczenia?

Odpowiedz

Agata 30 marca, 2021 o 14:48

Czy Dyrektor może odmówić przejścia w stan nieczynny jeśli następuje redukcja etatów z braku godzin na kolejny rok ? Czy ten stan „oznacza” coś dla zusu, kontrolę?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:13

Nie, nie może.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: