21.07.2020

13 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenia nauczycielskie na wakacje

Pozostajemy w temacie urlopów i wakacji 🙂 W końcu słonko świeci na oknem, jest przyjemnie 🙂

Tylko, czy aby portfel się nam nie kurczy? 🙂 Dlatego warto wspomnieć, jakie świadczenia na wakacje przysługują nauczycielom.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mają obowiązek utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 50 pracowników. Może go utworzyć też pracodawca zatrudniający mniejszą ilość pracowników, ale to jego wola, a nie obowiązek. Tacy pracodawcy, jeśli nie tworzą Funduszu, mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Co ważne, nie dotyczy to tylko placówek publicznych.

Obowiązkowe jest utworzenie Funduszu w jednostkach samorządowych bez względu na liczbę pracowników. A także w zakładach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (np. policja, nauczyciele).

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą

To potoczna nazwa świadczenia w postaci dopłaty do kosztów wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika.

Nie jest to świadczenie urlopowe. Posiada zupełnie odmienny charakter i inne są zasady jego wypłaty.

Aby skorzystać z wczasów pod gruszą pracownik sam planuje i opłaca sobie urlop, a pracodawca w całości lub w części mu go refunduje.

Ta forma dofinansowania do wypoczynku przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania bądź umowy o pracę. Nie przysługuje pracownikom cywilnoprawnym.

Nie mają znaczenia takie kryteria jak staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko. Dlatego też z tej formy korzystają zarówno nauczyciele, jak i pracownicy obsługi oraz administracji.

Najczęściej z regulaminów wynika także, że na częściowy zwrot kosztów urlopu mogą również liczyć emeryci i renciści, którzy kiedyś pracowali w danej firmie. Może ono dotyczyć również wspólnego wyjazdu ze współmałżonkiem, a także kolonii i obozów dla dzieci. Dofinansowany może być również wyjazd do sanatorium.

Ważne do zapamiętania

Dofinansowanie do wakacji w powyższej formie ma charakter uznaniowy. To Komisja socjalna (w skład której wchodzi pracodawca i przedstawiciele związków zawodowych) decyduje, kto i w jakiej wysokości owo dofinansowanie otrzyma.

Pracownik musi złożyć wniosek aby otrzymać dofinansowanie.

Ta forma dofinansowania wypłacana jest jedynie wtedy, gdy urlop pracownika trwa nie mniej niż 14 dni. Można z niego skorzystać tylko raz w roku.

Do otrzymania dofinansowania konieczne jest przedstawienie oświadczenia o dochodach. To na tej podstawie pracodawca podejmie decyzję o wysokości wsparcia. Szczegółowe regulacje odnośnie tej formy dofinansowania określone są w obowiązującym w Twojej pracy regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenie urlopowe

Nauczycielom, poza świadczeniami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przysługuje dodatkowe świadczenie urlopowe. Jest ono określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Przysługuje ono każdemu nauczycielowi. Ustalane jest ono proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Podstawę prawną jego przyznania stanowi art. 53 ust. 1 a Karty Nauczyciela.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, który przepracował cały rok szkolny – bez składania wniosku, ma prawo do wypłaty świadczenia urlopowego w wysokości 1550,26 zł brutto.

Prawo do świadczenia urlopowego jest niezależne od tego, czy nauczyciel efektywnie świadczył pracę oraz czy faktycznie przebywał na urlopie wypoczynkowym. 

Należy się ono każdemu nauczycielowi, który zatrudniony jest w szkole w danym roku szkolnym. Dotyczy to również tych, którzy korzystali w danym roku z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów związanych z rodzicielstwem czy niezdolnych do pracy z powodu choroby.

Świadczenia urlopowego nie otrzyma jedynie nauczyciel, który przebywał na urlopie bezpłatnym, gdyż okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego należą uprawnienia pracownicze.

Termin wypłaty świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe należy wypłacić do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Należne jest również tym, których stosunek zatrudnienia ustanie szybciej niż przed 31 sierpnia.

Podsumowanie

Nauczycielom, według powyższych zasad przysługują dwa świadczenia związane z urlopem – wczasy pod gruszą oraz świadczenie urlopowe.

Wielokrotnie stanowi to spór pomiędzy pracownikami dydaktycznymi a pracownikami obsługi i administracji. Jednakże tak wynika z przepisów i taki stan należy przyjąć.

Warto również pamiętać, że oba świadczenia, jako należne nauczycielom podlegają ocenie sądowej w wypadku ich nie otrzymania.

{ 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michalina 21 lipca, 2020 o 14:31

Dzień dobry,
a co z nadgodzinami? Czy należą się w okresie wakacji?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 sierpnia, 2020 o 22:26

W wakacje wypłacane jest wynagrodzenie stanowiące średnią urlopową. Poza tym wszystko zależy od tego, jak te godziny ponadwymiarowe były przyznane.

Odpowiedz

Ewelina 27 czerwca, 2021 o 17:09

Dyrektor szkoły który miał godziny ponadwymiarowe idzie na urlop 6 dniowy w lipcu. Jak się oblicza średnią urlopową za ten czas ?

Odpowiedz

Natalia 3 lipca, 2021 o 18:04

Witam czy aby uzyskać świadczenie urlopowe trzeba skladac wniosek? Jeżeli tak to gdzie taki można znaleźć?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:04

Nie trzeba, świadczenie urlopowe jest wypłacane z mocy prawa. Nie wymaga dodatkowego wniosku.

Odpowiedz

Monika 3 sierpnia, 2021 o 10:58

Do kiedy dyrektor musi wypłacić wczasy pod gruszą? Czy termin 31.08 obowiązuje także wczasy pod gruszą?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:03

Nie, na wczasy pod gruszą nie obowiązuje termin do 31.08. Generalnie to świadczenie powinno być wypłacane na bieżąco. Proszę sprawdzić w obowiązującym regulaminie.

Odpowiedz

Sylwia 26 sierpnia, 2021 o 16:44

Dzień dobry, czy nauczyciel który był zatrudniony na umowę o pracę do 31 sierpnia, ale zmienia prace i od 1.09 rozpoczyna pracę w innej szkole może dostać wczasy pod gruszą? A jeśli tak w której szkole powinien złożyć wniosek ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:08

Oczywiście, że może. Jednak należy zajrzeć do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odpowiedz

Kasia 6 stycznia, 2022 o 23:57

Witam serdecznie, moje pytanie dotyczy wczasów pod gruszą. Jeśli jestem zatrudniona w przedszkolu publicznym jako nauczyciel, to czy muszę wykorzystać ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego by otrzymać wczasy pod gruszą? Czy wystarczy że tyle urlopu mi przysługuje, jednak nie wykorzystałam go ?
Pozdrawiam serdecznie Kasia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 19:29

Witam, wczasy muszą być wykorzystane. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 4 czerwca, 2022 o 20:18

Witam
Mam pytanie, które dotyczy zapisu w ZRSS a z którym spotkałam się po raz pierwszy. Czy owy regulamin może posiadać zapis, że wczasy pod grusza przysługują jedynie pracownikom niepedagogicznych?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Aleksandra

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 01:02

Dzień dobry, nie, nie może. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: