13.10.2019

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenie na start – zmiany w KN od 01.09.2019 r.

Sen z powiek spędza młodym nauczycielom jedna ze zmian w Karcie Nauczyciela, obowiązująca od 01.09.2019 roku (ściślej od 31.08.2019 r.). 

Chodzi o dodatek na staż dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, czyli dawny zasiłek na zagospodarowanie. 

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie przysługuje nauczycielowi, który z dniem 01.09.2019 roku rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Będzie nim nauczyciel, który zawarł umowę na co najmniej 1/2 etatu. 

Świadczenie wypłacane jest z urzędu, a więc nie musisz składać żadnego wniosku do dyrektora szkoły. Z urzędu powinieneś otrzymać je do 30.09. danego roku szkolnego. 

Ważne jest to, że nie będzie ono wliczane do średniego wynagrodzenia nauczyciela – stanowi dodatek. 

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo 

Wątpliwości budzi również kwestia, czy świadczenie otrzyma nauczyciel zatrudniony na zastępstwo. 

Otrzyma go także nauczyciel zatrudniony na zastępstwo, pod warunkiem, że będzie realizował staż tj. nie złoży wniosku o nie stosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym.  Dodatkowym warunkiem jest to, że musi być zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu oraz do końca roku szkolnego (celem dokończenia awansu i przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego). 

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Nie otrzymasz go wówczas, gdy zostało już Tobie wcześniej wypłacone, a Ty na przykład robisz staż uzupełniający. 

Nie otrzymasz go także wtedy, gdy rozpocząłeś staż przed 1 września 2019 roku. Sprawdź więc, kiedy podpisałeś umowę o pracę. Jednakże, w sytuacji, gdy dany nauczyciel rozpoczął swoją pracę przed dniem 1 września 2019 r., ale nie rozpoczął stażu z uwagi na różne sytuacje, a rozpocznie go już po wejściu w życiu obowiązujących przepisów – świadczenie przysługuje.

Wysokość świadczenia

Świadczenie jest jednorazowe i wynosi 1000 zł. Można je otrzymać tylko jeden raz w toku całego zatrudnienia. 

Jeśli masz kilka miejsc pracy, musisz określić, które z nich będzie Twoim podstawowym miejscem pracy, albowiem to tam otrzymasz świadczenie. 

Różnica pomiędzy świadczeniem a zasiłkiem na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie był świadczeniem, które obowiązywało w ustawie Karta Nauczyciela do 01.09.2018 roku. 

Nauczyciel, który podejmował swoją pierwszą pracę w szkole miał prawo do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie (na zakup pomocy naukowych, na urządzenie się, itp), w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. 

Zasiłek ten należało odpracować w szkole, w której się go otrzymało, czyli nie można było rozwiązać stosunku pracy w szkole przez 2 lata po jego otrzymaniu. Jeśli tak się stało, należało go zwrócić. 

Wątpliwości budziła kwestia pierwszej pracy w szkole. 

Ja sama, ja zaczynałam pracę w szkole – w 2000 roku (szmat czasu 🙂 ) nie otrzymałam go, albowiem w wakacje pracowałam jako wychowawca na kolonii i na 2 tygodnie została ze mną zawarta umowa o pracę. Uznano więc, że mi zasiłek nie przysługuje. 

Był on wyższy, aniżeli obecne świadczenie na start, bo wynosił 2 pensje, a nie jak teraz 1000 zł. 

 

Pamiętaj!

Świadczenie na start to nie zasiłek na zagospodarowanie! 

Ważne jednak, że jakiekolwiek świadczenie jest. Albowiem koszty rozpoczęcia pracy bywają bardzo wysokie. 

Dostałeś takie świadczenie?

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Mariola 31 sierpnia, 2020 o 16:41

Pani Karolino moja prośba dotyczy zapoznania nas na blogu ze sprawami dotyczącymi umocowań prawnych wynagrodzenia za pracę podczas wycieczek i zielonych szkół, za przymusowy udzial w inwentaryzacji, wynagrodzenie za przerwę swiateczną, rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego, czas rekolekcji. Dodam, ze za wycieczki i zielone szkoły nie otrzymujemy wynagrodzenia dodatkowego. Rozpoczecie i zakończenie r. szk. Wynagrodzenie z etatu choć godziny ponadwymiarowe są przydzielone.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: