13.10.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenie na start – zmiany w KN od 01.09.2019 r.

Sen z powiek spędza młodym nauczycielom jedna ze zmian w Karcie Nauczyciela, obowiązująca od 01.09.2019 roku (ściślej od 31.08.2019 r.). 

Chodzi o dodatek na staż dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, czyli dawny zasiłek na zagospodarowanie. 

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie przysługuje nauczycielowi, który z dniem 01.09.2019 roku rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Będzie nim nauczyciel, który zawarł umowę na co najmniej 1/2 etatu. 

Świadczenie wypłacane jest z urzędu, a więc nie musisz składać żadnego wniosku do dyrektora szkoły. Z urzędu powinieneś otrzymać je do 30.09. danego roku szkolnego. 

Ważne jest to, że nie będzie ono wliczane do średniego wynagrodzenia nauczyciela – stanowi dodatek. 

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo 

Wątpliwości budzi również kwestia, czy świadczenie otrzyma nauczyciel zatrudniony na zastępstwo. 

Otrzyma go także nauczyciel zatrudniony na zastępstwo, pod warunkiem, że będzie realizował staż tj. nie złoży wniosku o nie stosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym.  Dodatkowym warunkiem jest to, że musi być zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu oraz do końca roku szkolnego (celem dokończenia awansu i przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego). 

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Nie otrzymasz go wówczas, gdy zostało już Tobie wcześniej wypłacone, a Ty na przykład robisz staż uzupełniający. 

Nie otrzymasz go także wtedy, gdy rozpocząłeś staż przed 1 września 2019 roku. Sprawdź więc, kiedy podpisałeś umowę o pracę. Jednakże, w sytuacji, gdy dany nauczyciel rozpoczął swoją pracę przed dniem 1 września 2019 r., ale nie rozpoczął stażu z uwagi na różne sytuacje, a rozpocznie go już po wejściu w życiu obowiązujących przepisów – świadczenie przysługuje.

Wysokość świadczenia

Świadczenie jest jednorazowe i wynosi 1000 zł. Można je otrzymać tylko jeden raz w toku całego zatrudnienia. 

Jeśli masz kilka miejsc pracy, musisz określić, które z nich będzie Twoim podstawowym miejscem pracy, albowiem to tam otrzymasz świadczenie. 

Różnica pomiędzy świadczeniem a zasiłkiem na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie był świadczeniem, które obowiązywało w ustawie Karta Nauczyciela do 01.09.2018 roku. 

Nauczyciel, który podejmował swoją pierwszą pracę w szkole miał prawo do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie (na zakup pomocy naukowych, na urządzenie się, itp), w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. 

Zasiłek ten należało odpracować w szkole, w której się go otrzymało, czyli nie można było rozwiązać stosunku pracy w szkole przez 2 lata po jego otrzymaniu. Jeśli tak się stało, należało go zwrócić. 

Wątpliwości budziła kwestia pierwszej pracy w szkole. 

Ja sama, ja zaczynałam pracę w szkole – w 2000 roku (szmat czasu 🙂 ) nie otrzymałam go, albowiem w wakacje pracowałam jako wychowawca na kolonii i na 2 tygodnie została ze mną zawarta umowa o pracę. Uznano więc, że mi zasiłek nie przysługuje. 

Był on wyższy, aniżeli obecne świadczenie na start, bo wynosił 2 pensje, a nie jak teraz 1000 zł. 

 

Pamiętaj!

Świadczenie na start to nie zasiłek na zagospodarowanie! 

Ważne jednak, że jakiekolwiek świadczenie jest. Albowiem koszty rozpoczęcia pracy bywają bardzo wysokie. 

Dostałeś takie świadczenie?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: