23.02.2015

16 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Szybkie zwolnienie z pracy przez jej porzucenie – czy dla nauczyciela?

Jednym z częściej zadawanych pytań na blogu jest to, w jaki sposób można szybko rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Jednocześnie zaznaczacie, że nie wchodzi w grę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W kodeksie pracy – który tylko w niektórych kwestiach odnosi się do nauczycieli poruszano niniejszą kwestię. Jednak przepis ten utracił swoją moc w roku 1996. Zgodnie z jego treścią porzucenie pracy przez pracownika powodowało wygaśnięcie stosunku pracy. Jednocześnie było to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Padło jednak pytanie, czy owy przepis miał zastosowanie do nauczyciela mianowanego?

Mimo uchylonego przepisu aktualna została uchwała SN składu siedmiu Sędziów z dnia 29.09.1984 r. (sygn. akt III PZP 16/84), w której Sąd Najwyższy zaprzeczył, aby przepis ten był stosowany do nauczycieli mianowanych.

Kierując się powyższymi założeniami, należy stwierdzić, iż Karta Nauczyciela nie wymienia porzucenia pracy jako przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela mianowanego. W myśl art. 26 ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela mianowanego wygasa z mocy prawa: w razie prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu nauczycielskiego, karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania. Wygasa również w razie prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności, czy też stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 wiąże skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela mianowanego z jego winy tylko z prawomocnym ukaraniem w trybie dyscyplinarnym na kary wymienione w tym przepisie. Komisje dyscyplinarne, składające się z przedstawicieli tej grupy zawodowej, realizują przyznane jej prawa o charakterze autonomicznym w zakresie przestrzegania właściwych postaw oraz działalności zawodowej nauczycieli mianowanych. Wymienione w powyższym przepisie kary mogą być wymierzone w myśl art. 75 KN za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Co jednak gdy zdecydujesz się porzucić pracę?

Samowolne więc uchylenie się od pracy przez nauczyciela mianowanego – stanowiące porzucenie pracy w rozumieniu art. 65 § 1 k.p.– jest naruszeniem obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela, uzasadniającym wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie to może doprowadzić do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, którego konsekwencją jest zakaz przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania (art. 76 ust. 4) lub wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Takie uregulowanie stwarza możliwość szczególnego napiętnowania wysoce nagannego zachowania nauczyciela mianowanego porzucającego pracę, czego nie można by osiągnąć przy zastosowaniu wobec niego, poprzez art. 91c Karty Nauczyciela, przepisów kodeksu pracy w tej materii.

Karta Nauczyciela dysponuje też środkiem pozwalającym na natychmiastową reakcję wobec takiego zachowania nauczyciela w postaci zawieszenia go w pełnieniu obowiązków (art. 83 ust. 1). Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.01.1998 r. – o komisjach dyscyplinarnych dla nauczycieli – ustanawiają krótkie terminy zmierzające do sprawnego przeprowadzenia i zakończenia postępowania dyscyplinarnego przy równoczesnym zagwarantowaniu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, co służy ochronie i prawidłowemu egzekwowaniu praw i obowiązków nauczycielskich.

Drogi Nauczycielu, proponuję więc – kiedy musisz odejść z pracy natychmiast – porozmawiaj ze swoim dyrektorem – spróbuj porozumienia stron. Możesz spróbować znaleźć kogoś na swoje zastępstwo lub porozumieć się w mediacji.

{ 16 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Magda 21 sierpnia, 2015 o 21:44

Dobry wieczór,

Mam bardzo poważny problem – otóż od dnia 1 września czeka na mnie wręcz „pewna” praca w innym przedszkolu. Obecnie z inną placówką wiąże mnie umowa na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia 1 miesiąca (jest to placówka prywatna i nie pracuje na kartę nauczyciela). Chciałam złożyć wypowiedzenie, ale niestety mogłam to zrobić tylko telefonicznie, gdyż dyrektor przedszkola jest na urlopie. Czy wypowiedzenie trzeba składać osobiście? Czy na jego dacie może widnieć data telefonicznego poinformowania o chęci odejścia z pracy, czy też miesięczny okres wypowiedzenia będzie liczył się i tak dopiero od dnia 31 sierpnia? Dodam, że jestem nauczycielem kontraktowym i usilnie szukam innego wyjścia z sytuacji, jeżeli w grę nie będzie wchodziło odejście za porozumieniem stron,

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 sierpnia, 2015 o 23:28

Szanowna Pani, w takiej sytuacji polecam skorzystanie z porady prawnej. Acz rozwiązanie na pewno się znajdzie 🙂 Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Antonia 24 sierpnia, 2015 o 18:05

Witam,
jestem nauczycielem mianowanym, po rocznym urlopie na poratowanie zdrowia.
Planowałam wrócić od 1.09 do pracy, jednakże zaszły duże zmiany i nie będę mogła podjąć pracy w placówce, w której dotychczas pracowałam.
Czy rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dn.31.08 będzie właściwym rozwiązaniem?

pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 sierpnia, 2015 o 22:34

Witam, bedzie o ile zgodzi sie Dyrektor szkoly. Pozdrawiam

Odpowiedz

Magdalena 4 września, 2015 o 18:19

Dobry wieczór,
1 września rozpoczęłam kolejny rok pracy jako nauczyciel kontraktowy (bibliotekarz na połowie etatu). Niewykluczone, że będę chciała odejść z pracy w ciągu najbliższych dwóch tygodni z przyczyn osobistych i podjąć się pracy w innym zawodzie. Czy zwolnienie z pracy poprzez porzucenie będzie dla mnie dobrym rozwiązaniem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2015 o 22:21

Witam Pania, miejsce na komentarze nie jest odpowiednim miejscem na udzielenie porad prawnych. Jesli jest Pani zainteresowana korzystnym rozwiazaniem swojej sytuacji zapraszam do kontaktu indywidualnego. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Patrycja 8 czerwca, 2016 o 12:50

Co powinnam zrobić , z nauczycielem, który od pół miesiąca nie stawia się do pracy a wcześniej był na zwolnieniu lekarskim przez 150 dni? dodam , że nie ma z nim wcale kontaktu, nie odbiera telefonów ani poczty.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:27

W skrajnych sytuacjach pojechać pod adres zamieszkania lub zawiadomić policję, bądź kogoś z Rodziny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karol 8 listopada, 2016 o 13:04

Witam,
chciałbym rozwiązać stosunek pracy z dnia na dzień (podczas trwania roku szkolnego). Nadmieniam, że jestem nauczycielem dyplomowanym. Czy grożą mi jakieś konsekwencje finansowe za porzucenie pracy? Wiem, że mogę mieć zakaz wykonywania zawodu przez 3 lata. Mój dyrektor nie chce mnie zwolnić za porozumieniem stron. Pytam, ponieważ w KN nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Bardzo proszę o odpowiedź. Sprawa jest pilna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 04:24

Szanowny Panie, komentarze nie służą do udzielania pilnych odpowiedzi na pytania. Niestety Karta nie przewiduje takiej możliwości. Są natomiast inne. Finansowe konsekwencje nie grożą, jednak dyscyplinarne tak. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola 20 stycznia, 2017 o 23:27

Witam,
z tego wynika, że nauczyciel ma mniej praw w spr. swego zatrudnienia niż jego pracodawca. A co w sytuacji gdy już nie można wytrzymać z takim pracodawcą i człowiek znalazł pracę w innej placówce? Znów schody! oczywiście na złość nie podpisze za porozumieniem stron!a jak sam n-l się zwolni to komisja dyscyplinarna?! to jakiś koszmar! po prostu nie ma żadnego wyjścia z sytuacji! czy źle zrozumiałam? pozdrawiam serdecznie:)

Odpowiedz

Helena 23 stycznia, 2017 o 20:29

Witam,
jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony, od wielu lat pracuję w niepełnym wymiarze pracy. W październiku otrzymałam propozycję uzupełnienia etatu na świetlicy na co się zgodziłam, otrzymujac aneks do umowy i powyższe godziny na świetlicy na czas określony do końca czerwca. Moje pytanie jest następujące: czy słusznie aneks został zawarty do konca czerwca, skoro nie zastępuje nauczyciela i na te godziny był wakat?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 21:56

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lucy 25 kwietnia, 2018 o 19:17

A co z nauczycielem kontraktowym w przypadku kiedy porzuci prace? Bo wszedzie tylko widze wzmianki o nauczycielu mianowanym i dyplomowanym. Czy cos przeoczylam?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:27

Każdy z nauczycieli może zostać postawiony przed komisją dyscyplinarną za porzucenie pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Roksana 20 sierpnia, 2019 o 14:38

Witam serdecznie
bardzo proszę o informacje jakie konsekwencje będą grozić dziewczynie która ma zacząć pracę u mnie w przedszkolu od 2 września a obecny pracodawca-inne przedszkole nie chce się zgodzić na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
Kobieta rozważa zatem porzucenie stanowiska pracy,ale boi się zemsty obecnego pracodawcy:(
jest nauczycielem kontraktowym
z góry dziękuję Roksana Kula

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: