Emerytura czy dalsze zatrudnienie czyli odszkodowanie z art. 417 [1] k.c.

WYGRAŁAM !!!!!!!  Proces o odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie aktu normatywnego uznanego za niezgodny z Konstytucją (art. 417¹ K.c)  Pamiętasz to zamieszanie w związku z wyborem emerytury czy dalszego pozostawania w stosunku pracy? Pozwól, że Tobie przypomnę. Od dnia 1 marca 2009 roku mojej Klientce przysługiwało prawo do emerytury, zgodnie z […]