Paryż

Nie sposób myśleć … Wklejam dziś jedynie przedruk ze strony Palestra Polska WordPress – Pray for Paris …