plan pracy

16.10.2019

36 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Okienko a czas wolny nauczyciela

„Dyrektor zlecił na „okienku” nauczyciela cotygodniową opiekę nad uczniem, który nie uczęszcza na lekcje religii. Czy „okienko” to czas wolny dla nauczyciela? Czy dyrektor może w tym czasie zlecać stałe zajęcia?” Takie pytanie padło w komentarzu i postanowiłam zrobić z tego odrębny wpis.  Pytanie więc, czy okienko jest czasem wolnym nauczyciela?!  Absolutnie NIE!  Ale po […]