świadczenie

Dzisiejszy post to odpowiedź na poszukiwanie odpowiedzi w googlach. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Jak wiadomo, nauczycielowi po spełnieniu określonych w ustawie warunków przysługuje prawo przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Te warunki to m.in. 30 lat pracy, z czego 20 przy tzw. tablicy i ukończenie odpowiedniego wieku. Nauczyciel, co do zasady musi sam rozwiązać stosunek pracy. Może tego […]