trzynastka

10.02.2017

33 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Do kiedy wypłacana jest trzynasta pensja?

Nastał luty, więc oczekujesz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. 13-stki). Powinieneś/powinnaś otrzymać ją do końca lutego, jednak czasami wypłata może się przedłużyć do połowy marca. Pracownik, w tym i nauczyciel nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. A co jeśli nie […]